Korkein oikeus KKO:1950-II-164

Tieliikenne
Liikennerikosten yhtyminen

Moottoriajoneuvon kuljettaminen väkijuomien vaikutuksen alaisena ja sen luovuttaminen samalla matkalla joksikin aikaa toisen niin ikään väkijuomien vaikutuksen alaisen henkilön kuljetettavaksi katsottiin saman rikoksen eri tekomuodoksi. Ään

Vrt. KKO:1950-II-455 KKO:1951-II-51