KKO:1979-II-110

Rikoksen osallisuus
Avunanto

Syytetty, joka oli luovuttanut anastamansa shekkilomakkeet täydentämättöminä edelleen, ei ollut syyllistynyt lomakkeiden anastamisen käsittäneestä varkausrikoksesta erikseen rangaistavaan tekoon. Ään

Vrt. KKO:1974-II-82, KKO:1975-II-40

KKO:1979-II-110

Rikosten yhtyminen
Lainkonkurrenssi ja ideaalikonkurrenssi