KKO:1991:112

Rattijuopumus
Ehdollinen rangaistus

Syytetty oli ajanut autoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana ollut 2,86 promillea, ja käyttänyt kaupungin keskustassa 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella 84 kilometrin tuntinopeutta. Syytetty tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, vaikkei häntä ollut vastaavasta rikoksesta aikaisemmin tuomittu.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Jämsän kihlakunnanoikeuden päätös 28.9.1989

Kihlakunnanoikeus on virallisen syyttäjän syytteestä katsonut selvitetyksi, että A oli 4.8.1989 Jämsässä yleisellä tiellä kuljettanut omistamaansa henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana ollut ainakin 2,86 promillea. Tämän lisäksi A oli liikennemerkillä osoitetulla 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusalueella käyttänyt 84 kilometrin tuntinopeutta. Olosuhteet olivat olleet sellaiset, että teko oli ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta. Tämän vuoksi kihlakunnanoikeus on tuominnut A:n rikoslain 23 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n, tieliikennelain 98 §:n sekä tieliikenneasetuksen 3 §:n 2 momentin nojalla yksin teoin tehdyistä törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenteen vaarantamisesta 3 kuukaudeksi vankeuteen määräten vankeusrangaistuksen ehdolliseksi 31.12.1990 päättyvin koetusajoin ja ehdollisen rangaistuksen ohella 60:een 66 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 3.960 markkaa. A oli samalla määrätty ajokieltoon 28.2.1990 saakka.

Vaasan hovioikeuden päätös 11.9.1990

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä oli saattanut jutun, on jättänyt asian kihlakunnanoikeuden päätöksen varaan.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Viralliselle syyttäjälle on myönnetty valituslupa 8.1.1991. Syyttäjä on vaatinut A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen määräämistä ehdottomaksi. A ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 28.8.1991

Perustelut

Ottaen huomioon A:n humalatilan vahvuuden ja sen, että ajo on tapahtunut huomattavalla ylinopeudella Jämsän keskusta-alueella, Korkein oikeus katsoo, että yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaatii rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Päätöslauselma

Hovioikeuden tuomitsema vankeusrangaistus määrätään pantavaksi täytäntöön. Oheissakko poistetaan.

Ratkaisuun osallistuneet: presidentti Heinonen, oikeusneuvokset Nybergh, Ketola, Tulenheimo-Takki ja Wirilander