KKO:1998:44

Varkausrikos
Rikoksen yritys

A oli anastustarkoituksessa tunkeutunut kauppaliikkeeseen ja kerännyt omaisuutta pahvilaatikoihin tai muovikasseihin poiskuljettamista varten ehtimättä yllätetyksi tulon johdosta kuitenkaan siirtää omaisuutta pois liikkeen tiloista. A:n katsottiin syyllistyneen varkauden yritykseen. Ks. KKO:1974-II-58

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Loimaan käräjäoikeuden tuomio 3.10.1996

Virallisen syyttäjän ja asianomistajien B:n ja C:n syytteestä käräjäoikeus lausui selvitetyksi, että A oli 2.7.1996 Marttilassa yksissä tuumin erään toisen henkilön kanssa vääntämällä avannut B:n omistaman kauppaliikkeen ikkunan lukituksen ja tunkeutunut sitä kautta liikkeeseen ja anastanut sieltä useita kymmeniä savukekartonkeja keräämällä ne pahvilaatikoihin. Anastus oli keskeytynyt A:n ja toisen henkilön jouduttua poliisin kiinniottamiksi liikkeen sisätilasta. Anastusrikosta varten A ja toinen henkilö olivat katkaisseet läheisestä sähköpylväästä puhelinosuuskunta C:n omistaman puhelinkaapelin. A oli myöntänyt syytteen teonkuvauksen oikeaksi ja esitutkinta-aineisto tuki syytettä. Vaikka A ja toinen henkilö eivät olleet varsinaisesti siirtäneet omaisuutta pois omistajan hallinnasta eli liikkeen tiloista, oli heidän anastustarkoituksensa ollut esineiden kerääminen ja pakkaustyö huomioon ottaen ilmeinen. Tällä perusteella käräjäoikeus osittain ristiriitaisesta oikeuskäytännöstä huolimatta katsoi, että kyseessä oli täytetty teko.

Tämän vuoksi käräjäoikeus rikoslain 28 luvun 1 §:n nojalla tuomitsi A:n varkaudesta 3 kuukaudeksi vankeuteen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Poukka-Kuusela sekä lautamiehet Peltonen, Saurus ja Saari.

Turun hovioikeuden tuomio 18.2.1997

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A saattoi asian, ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Tulenheimo, Jousi ja Kyllästinen. Esittelijä Kaarlo Mikkola (mietintö).

Esittelijä, viskaali Mikkolan mietintö: Hovioikeus ratkaissee asian seuraavasti: Perustelut A oli anastustarkoituksessa kerännyt useita kymmeniä savukekartonkeja myymälähuoneistossa pahvilaatikoihin tai muovikasseihin kuljettaakseen ne pois myymälähuoneistosta ulos jätettyyn autoon. Poliisi oli kuitenkin ottanut A:n tässä vaiheessa kiinni A:n ehtimättä kuljettaa mitään irtainta omaisuutta pois myymälähuoneistosta. Rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan täytetystä varkaudesta tuomitseminen edellytti sitä, että tekijä oli anastanut toisen hallusta irtainta omaisuutta. Vaikka A oli jo anastustarkoituksessa pakannut savukekartonkeja pahvilaatikoihin tai muovikasseihin kuljettaakseen ne pois myymälähuoneistosta, eivät savukekartongit vielä tämän johdosta olleet joutuneet pois B:n hallusta. A:n aikoma anastusrikos ei siten ollut täyttynyt, vaan jäänyt yritykseksi.

Tuomiolauselma A tuomitaan rikoslain 28 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla varkauden yrityksestä 50 päiväksi vankeuteen.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että hänen katsotaan varkauden asemesta syyllistyneen vain varkauden yritykseen.

Virallinen syyttäjä antoi häneltä pyydetyn vastauksen. B ja C eivät antaneet vastausta.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 20.4.1998

Perustelut

A on 2.7.1996 Marttilassa anastustarkoituksessa tunkeutunut kauppaliikkeeseen ja kerännyt omaisuutta pahvilaatikoihin tai muovikasseihin poiskuljettamista varten ehtimättä yllätetyksi tulon johdosta kuitenkaan siirtää omaisuutta pois liikkeen tiloista.

Varkauden täyttyminen edellyttää sen lisäksi, että tekijä toimii anastustarkoituksessa, myös sitä, että anastettavaksi aiottu omaisuus siirtyy hänen haltuunsa.

A:n poiskuljettamista varten keräämä omaisuus ei ole siirtynyt A:n haltuun. Yksistään se, että A on toiminut anastustarkoituksessa, ei tee varkaudesta täytettyä. Näin ollen A on tuomittava rangaistukseen varkauden yrityksestä eikä varkaudesta.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan syyksi luetun rikoksen ja rangaistusseuraamuksen osalta. A tuomitaan rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin (769/1990) ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla varkauden yrityksestä (tekoaika 2.7.1996) 70 päiväksi vankeuteen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Portin, Wirilander, Raulos, Tulokas ja Vuori. Esittelijä Timo Heikkinen.