Kouvolan HO 15.01.2009 62

Varkaus, Rangaistuksen mittaaminen

Asianumero:   KouHO:2009:3

HYVINKÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 20.8.2008

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1.VARKAUS
A on tunkeutunut parkkipaikalla pysäköitynä olleeseen H:n omistamaan henkilöautoon oikeanpuoleisen etusivulasin kivellä rikkomalla. Autosta oli yritetty viedä autoradio ja anastettu vajaa viinapullo.

2. VARKAUS
A ja K ovat tunkeutuneet parkkipaikalla pysäköitynä olleeseen T:n omistamaan henkilöautoon. A on heittänyt kiven apukuljettajan ikkunasta sisään ja anastanut autoradionauhurin.

– – – – – – – – – –

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET
1) Varkaus 20.5.2008
2) Varkaus 20.5.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-2
60 päivää vankeutta

LAINKOHDAT
Rikoksiin 1-2 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

KORVAUSVELVOLLISUUS

A velvoitetaan suorittamaan H:lle vahingonkorvauksena rikkoutuneesta ikkunasta ja autoradiosta yhteensä 250 euroa.
A:n ja K:n on yhteisvastuullisesti korvattava T:lle rikotusta ikkunasta 100 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 20.5.2008 lukien.

– – – – – – – – – –

Rangaistusseuraamus
Yleisen rangaistuskäytännön mukainen seuraamus A:n syyksi luetusta teosta on vankeusrangaistus ja K:n syyksi luetusta teosta on ehdollinen vankeusrangaistus.

– – – – – – – – – –

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Klaus Semmelmayr

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 15.1.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

VALITUS
A on vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta lievennetään ja hänen H:lle kohdassa 1 maksettavakseen tuomittu korvaus alennetaan 100 euroon. Hän on perustellut vaatimuksiaan sillä, että tuomittu rangaistus on tekoihin nähden liian ankara ja että hänen rikkomansa auton ikkunan arvo ei ole enempää kuin 100 euroa.

VASTAUKSET
Syyttäjä on kiistänyt muutosvaatimukset. Kiistämistään syyttäjä on perustellut sillä, että tuomittu rangaistus vastaa rangaistuskäytäntöä.

H ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
A on anastanut omaisuutta tunkeutumalla pysäköityihin autoihin ikkunan rikkomalla. Tämä tekotapa on rangaistuksen määräämiseen ankaroittavasti vaikuttava seikka. Yleisen rangaistuskäytännön mukaan tämä seikka ei kuitenkaan yksinään ole peruste vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle.

Rikosten kohteena on ollut arvoltaan varsin vähäinen omaisuus eikä teoista ole aiheutunut merkittäviä vahinkoja. A on rikosrekisteritietojen mukaan tuomittu aikaisemmin vuonna 2000 varkaudesta, joka oli tehty vuonna 1999. Muita merkintöjä anastusrikoksista hänellä ei ole.

Hovioikeus katsoo, että A:n teko on sakolla sovitettavissa.

A:lle tuomittua korvausvelvollisuutta ei ole ilmennyt aihetta muuttaa.

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1 ja 2
60 päiväsakkoa a 6 euroa = 360 euroa

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

– – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Sakari Pasila, Tapani Vasama ja Aki Rasilainen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen