Mitä lakimies maksaa?

Lakipalvelut mielletään usein kalliiksi. Lisäksi asiakasta saattaa vaivata epätietoisuus laskun loppusummasta. Juttujen arvaamattomuus on johtanut siihen, että lakipalvelut myydään tuntipalveluina. Toimeksiannon alussa kumpikaan osapuoli ei tiedä paljonko loppulasku tulee olemaan. Arvolisäverolliset kuluttajahinnat ovat yleisesti 200-300 euron välillä. Normaalitapauksessa, kun tilaat palvelun ammattilaiselta, joudut itse maksamaan sitä koskevan laskun. Lakimiehen laskulle on kuitenkin joskus mahdollista saada ulkopuolinen maksaja, esimerkiksi vakuutusyhtiö tai valtio.

Kotivakuutukseen kuuluva oikeusturva

Rikoksen asianomistajana tai riitaisessa siviiliasiassa kulusi saattavat kuulua kotivakuutukseen kuuluvan oikeusturvavakuutuksen piiriin. Kustannuksesi on tällöin vakuutuksen omavastuuosuus. Sopiessasi toimeksiannosta lakimiehen kanssa tulee selvittää, onko sinulla oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutuksissa on toisistaan poikkeavia ehtoja ja ne kannattaa aina tarkistaa.

Valtion kustantama oikeusapu (maksuton oikeudenkäynti)

Oikeudenkäyneissä, sinulla voi olla oikeus valtion kustantamaan oikeusapuun. Oikeusapu voi olla tuloista ja varallisuudesta riippuen kokonaan maksutonta tai siinä voi olla omavastuu. Oikeusapuasioissa voit käyttää yksityistä avustajaa. Sopiessasi toimeksiannosta lakimiehen kanssa tulee varmistaa, onko sinulla oikeus saada valtion kustantamaa oikeusapua. Maksuttoman oikeudenkäynnin voi saada tulojen perusteella sekä Suomen kansalainen, että ulkomaalainen. Maksuton oikeudenkäynti eli oikeusapu voidaan myöntää prosessiasiaan, joka käsitellään tuomioistuimessa. Oikeusapupäätös kannattaa hakea etukäteisesti ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy.

Milloin voi saada ilmaisen oikeudenkäyntiavustajan tuloistaan riippumatta

Rikosoikeudenkäynneissä vastaaja eli syytetty saa tietyissä tilanteissa puolustajan valtion varoin riippumatta siitä, mikä hänen taloudellinen asemansa on. Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja voidaan määrätä hänen pyynnöstään. Alle 18-vuotiaalle ja sellaiselle henkilölle, joka ei kykene puolustamaan itseään, tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan viranpuolesta. Tehtävään tulee määrätään rikoksesta epäillyn itsensä esittämä henkilö joka on asianajaja, lupalakimies tai julkinen oikeusavustaja.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi saada valtion varoin kustannettavan maksuttoman oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön tuloistaan riippumatta.

Kuka ilmaista oikeusapua tarjoaa

Voit valita, haluatko oikeudenkäynnissä avustajaksesi julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan. Muissa kuin tuomioistuinasioissa maksutonta oikeusapua tarjoavat ainoastaan valtion oikeusaputoimistot, julkinen oikeusavustaja työskentelee oikeusaputoimistossa. Ilmainen lakimies on kyseessä, jos oikeusapu myönnetään ilman omavastuuta. Kuluton oikeusapu tai kuluton oikeudenkäynti on kyseessä ainoastaan silloin kun oikeusapua on myönnetty 0% omavastuulla, huomioi että valtio ei maksa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja siinä tapauksessa, että oikeusapua saanut häviää juttunsa oikeudessa.

Pärjäänkö ilman lakimiestä oikeudenkäynnissä? 

Saatat pärjätä, mutta käytäntö on osoittanut, että vain harva pärjää. Julkisuudessa on ollut monia tapauksia, joissa syytetyn olisi kannattanut ottaa oikeusavustaja mukaan. Esimerkiksi: Erikoinen puolustus oikeudessa: Tapio Suominen vetosi muistamattomuuteensa, mutta kyseli itse tarkkoja yksityiskohtia pahoinpitelemältään vartijalta

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on mietinnössään sivulla 246 (Oikeusministeriön julkaisu 2003:3) ottanut kantaa asiaan: ”Moderni oikeudenkäynti siis vaatii oikeudenkäynnin osapuolilta korkeatasoista oikeudellista asiantuntemusta ja muutakin osaamista. Tätä ei voida yleensä edellyttää asianosaisilta itseltään, vaan he tarvitsevat monesti lainopillista asiantuntija-apua oikeudenkäynnissä. Tämän suuntaista kehitystä vahvistaa sekin, että kun yksinkertaisimpien asioiden käsittely on yhä enemmin siirtynyt tuomioistuimista käsiteltäviksi muissa menettelyissä tuomioistuinten ulkopuolella, käsitellään tuomioistuimissa entistä vähemmän asioita, joita ihmiset voisivat hoitaa omin avuin.”

Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi