Rikoksen uhrin oikeudet

Olen joutunut rikoksen uhriksi – miten toimia? 

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, tee rikosilmoitus poliisille. Sinulla on oikeus vaatia tekijälle/tekijöille rangaistusta ja korvauksia. Jos rikoksella on silminnäkijää tai todistajaa, ota yhteystiedot talteen. Jos olet joutunut väkivaltarikoksen tai seksuaalirikoksen uhriksi, käy lääkärissä näyttämässä vammasi ja pyydä lääkäriä kirjaamaan ne ylös tarkasti.

Rikoksen asianomistajan kannattaa hankkia oikeudellista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Jos olet esimerkiksi joutunut pahoinpitelyn uhriksi, lakimies voi auttaa sinua tekijän saattamiseksi vastuuseen. Lakimies voi miettiä yhdessä kanssasi millaisia korvauksia pahoinpitelyn tekijältä kannattaa vaatia ja ajaa vaatimusta rikosoikeudenkäynnissä. 

Jos olet joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, ota yhteyttä lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mutta viimeistään silloin, kun käräjäoikeus pyytää ilmoittamaan vaatimukset kirjallisesti. 

Kotivakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus, jonka avulla oikeudenkäynnin kustannukset voidaan kattaa. Rikoksen uhrilla on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista, oikeus oikeusapuun riippuu rikoksen uhrin taloudellisesta asemasta. Rikoksen uhri voi saada lähes kaikkiin asioihin oikeusavun nojalla lakimiehen valtion varoista joko kokonaan maksuttomasti tai omavastuuosuudella. Tiettyjen rikostyyppien, esimerkiksi perheväkivallan ja seksuaalirikosten, uhreilla on mahdollisuus saada tuloista riippumatta oikeusapua valtion kustannuksella. Mikäli oikeusturvavakuutusta ole eikä oikeutta oikeudenkäyntiavustajaan ole rikoksen luonteesta johtuen tai asianomistajan taloudellisesta tilanteesta johtuen, on korvaus lakimiehen käyttämisestä mahdollista saada myös valtiokonttorilta, mikäli epäilty tuomitaan rikoksesta. 

Lakimies hoitaa rikoksen uhreiksi joutuneiden asiakkaidensa puolesta yleensä koko prosessin mukaan lukien oikeusavun hakemisen, oikeudenkäynnin sekä lopuksi korvausten perinnän tekijältä. Tarvittaessa lakimies avustaa korvausten hakemisessa valtiokonttorilta. 

Otathan yhteyttä lakimieheen mikäli tarvitset lisätietoa rikoksen uhrin oikeuksista.

Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi 

Poliisitutkinta eli esitutkinta

Tapahtuneen rikoksen selvittäminen alkaa esitutkinnassa. Rikoksen uhriksi joutunutta kuullaan asianomistajana. Poliisi kuulusteluihin saa ottaa mukaan lakimiehen avuksi. Poliisi hankkii asiassa tarvittavan näytön eli todisteet. Esitutkinnan on valmistuttua, laajemmissa asioissa esitutkintapöytäkirjat lähetetään osapuolille loppulausunnon antamista varten tutustuttavaksi. Lakimies laatii yleensä loppulausunnon. Loppulausuntovaiheen jälkeen asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. 

Syyteharkinta

Syyttäjä voi nostaa syytteen esitutkintapöytäkirjan perusteella tai täydennyttää esitutkintapöytäkirjaa ennen lopullista päätöstään. Syyttäjä voi päätyä katsomaan, ettei rikosta ole aiheen epäillä tapahtuneeksi taikka sen tueksi ei ole riittävästi näyttöä, tällöin syyttäjä voi tehdä päätöksen syyttämättäjättämisestä. 

Jos syyttäjä tekee syyttämättäjättämispäätöksen, rikoksen uhri voi itse ajaa halutessaan rikossyytettä. Rikoksen uhrin ei kannatta tällaisessa tapauksessa nostaa itse rikossyytettä, vaan käytännön toteutus tulee antaa lakimiehen hoidettavaksi. Asianomistajan ajamassa rikossyytteessä on riskinä, että rikoksen uhri asian hävitessään joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Syyttäjän ajaessa syytettä ei rikoksen uhri voi joutua korvaamaan syytetyn kuluja.

Oikeudenkäynti

Mikäli syyttäjä nostaa asiassa syytteen, asiaa käsitellään käräjäoikeudessa. 

Käräjäoikeus pyytää rikoksen asianomistajalta asiaan liittyvät vaatimuksesta kirjallisesti etukäteen. Lakimies laatii vaatimuskirjelmän ja ennen kaikkea osaa arvioida, minkälaisia vaatimuksia asiassa kannattaa esittää. Lakimies pitää huolen siitä, että oikeudenkäynnissä kuultava asianomistaja pystyy vastaamaan esitettäviin kysymyksiin ja tietää tarkasti, miten oikeudenkäynti etenee. Oikeudenkäynnin päätyttyä käräjäoikeus antaa tuomion heti tai myöhemmin kansliatuomiona. Kansliatuomion antamisen ajankohta ilmoitetaan oikeudenkäynnissä. 

Vahingonkorvaus 

Rikoksen asianomistaja voi saada korvausta kärsimistään vahingoista ainoastaan, mikäli korvausta vaatii. Ainoastaan vaadittu määrä voidaan tuomita. Oikeus ei siis ikinä tuomitse rikoksen uhrille korvauksia omasta aloitteestaan. Vaadittavista korvauksista on syytä keskustella lakimiehen kanssa. 

Mikäli syytetty tuomitaan rikoksesta, tuomitaan hänet yleensä myös maksamaan vaaditut vahingonkorvaukset joko kokonaan tai osittain. Tuomitut harvoin maksavat vahingonkorvauksia vapaaehtoisesti. Tällöin tuomion voi viedä täytäntöönpantavaksi ulosottoviranomaiselle. Maksukyvyttömien tuomittujen kyseessä ollessa voi tehdä valtiokonttorille hakemuksen rikosvahinkojen korvaamisesta. 

Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi