Helsingin hovioikeus HO 22.11.2016

Rangaistava teko Taannehtivuus Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus Lievemmän lain periaate Laillisuusperiaate

Asianumero: HelHO:2016:11

Kysymys siitä, miten rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdassa olevaa ilmaisua ”tuo maahan” on tulkittava, ja sen arvioimisesta, mikä merkitys rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos vastaajalta

takavarikoidut aineet oli tilattu ennen kuin ne oli luokiteltu huumausaineeksi.

Syyttäjän rangaistusvaatimukset käräjäoikeudessa

– –

2. Törkeä huumausainerikos
9010/R/0000318/14
Rikoslaki 50 luku 2 §
17.01.2014 Vantaa

K on laittomasti tuonut Kiinasta postitse maahan huumausainetta eli 505,00 grammaa alfa-PVP:tä.

Teon kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Käyttäjätietojen perusteella alfa-PVP:n käyttöannos on usein 25 – 50 mg. Kysymyksessä olevasta ainemäärästä on ollut siten saatavissa 10.100 – 20.200 käyttöannosta eli huomattava määrä. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

3. Törkeä huumausainerikos
9010/R/0000318/14
Rikoslaki 50 luku 2 §
27.01.2014 Vantaa

K on laittomasti tuonut Kiinasta postitse maahan huumausainetta eli 492,9 grammaa alfa-PVP:tä.

Teon kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Käyttäjätietojen perusteella alfa-PVP:n käyttöannos on usein 25 – 50 mg. Kysymyksessä olevasta ainemäärästä on ollut siten saatavissa 9.858 – 19.716 käyttöannosta eli huomattava määrä. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Vastaus

K on kaikissa syytekohdissa kiistänyt itse tilanneensa alfa-PVP:tä, mutta on tunnustanut antaneensa osoitteensa toisen henkilön käyttöön. K on kiistänyt, että hän olisi tiennyt, että tarkoituksena oli tilata alfa-PVP:tä tai että hänellä olisi ylipäätään ollut mitään tietoa aineesta. K on kiistänyt tahallisuuteensa ja osallisuutensa väitettyihin rikoksiin. Siltä varalta, että hänen katsottaisiin tilanneen kysymyksessä olevat aineet, K on kiistänyt syytteet kohtien 2 ja 3 osalta myös sillä perusteella, että tilaus oli tehty ennen kuin alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi eikä K:lla ollut tietoa luokittelun muuttamisesta eikä hän olisi voinut enää tehdä mitään asialle. Viimeisen lähetyksen saapuessa K oli ollut jo vangittuna.

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 16.6.2015

1. Asian taustaa

Alfa-PVP on 30.12.2013 voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1098/2013) luokiteltu huumausaineeksi (liite IV). Asetus on julkaistu säädöskokoelmassa 27.12.2013. 2. Mistä asiassa on kysymys?

Vastaaja on kaikissa syytekohdissa kiistänyt itse tilanneensa alfa-PVP:tä, mutta on tunnustanut antaneensa osoitteensa toisen henkilön käyttöön. Vastaaja on kiistänyt, että hän olisi tiennyt, että tarkoituksena oli tilata alfa-PVP:tä tai että hänellä olisi ylipäätään ollut mitään tietoa aineesta. Näillä perusteilla vastaaja on kiistänyt tahallisuuteensa ja osallisuutensa väitettyihin rikoksiin. Vastaaja on siltä varalta, että hänen katsottaisiin vastoin kiistämistään tilanneen kysymyksessä olevat aineet kiistänyt syytteet kohtien 2 ja 3 osalta myös sillä perusteella, että tilaus oli tehty ennen kuin alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi eikä K:lla ollut tietoa luokittelun muuttamisesta eikä hän olisi voinut enää tehdä mitään asialle. Viimeisen lähetyksen saapuessa K oli ollut jo vangittuna.

Näin ollen kysymys on ollut siitä, onko vastaaja menetellyt syytteissä väitetyin tavoin. Mikäli on, kysymys on myös siitä, täyttikö K:n menettely huumausainerikoksen tunnusmerkistön ottaen huomioon tapahtuneen huumausaineluokituksen muutoksen ja K:n toimet.

3. Onko K tilannut alfa-PVP:tä Kiinasta?

3.1. Näytöstä

K:n kertomuksesta on ilmennyt, että hänen mukaansa alfa-PVP ei ollut hänelle aineena tuttu eikä hänellä ollut mitään tietoa aineen käyttöannoksista. K:n mukaan hänen tuttavansa, jonka nimeä hän ei muistanut, oli esitellyt hänet keski-ikäiselle kiinalaiselle miehelle, jonka K oli kertomansa mukaan tiennyt, mutta jota K ei ollut kuitenkaan tuntenut. Kiinalainen mies oli K:n mukaan kysynyt häneltä voisiko hän ottaa lähetyksen vastaan. Puhetta lähetyksen tarkemmasta sisällöstä ei ollut ollut, mutta puhetta oli ollut, ettei kysymys ollut mistään laittomasta. K:n mukaan hän oli antanut miehelle osoitteensa ja K oli saanut vähän rahaa. Tarkoitus oli ollut, että loput rahoista hän olisi saanut myöhemmin. K:n mukaan asiassa oli sovittu, että kiinalainen mies ottaisi K:hon yhteyttä, kun paketti tulisi. K:n mukaan mies ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa ollut K:hon yhteydessä.

K:lla ei kertomansa mukaan ole mitään muistikuvia Kiinaan tehdyistä rahasiiroista. K:n mukaan hänen henkilöpaperinsa eivät olleet muiden henkilöiden käytössä eikä K:lla kertomansa mukaan ollut mitään yhteyksiä Kiinaan.

K:n mukaan hän oli pitänyt asunnossaan juhlia, joihin myös mahdollisesti osoitetietoja pyytänyt kiinalainenkin oli osallistunut. K:n mukaan hänen ystävänsä olivat käyttäneet myös hänen tietokonettaan ja mahdollisesti myös kiinalainen henkilö. K on myöhemmin sanonut, että hänen tietokoneensa olisi ollut kiinalaisen henkilön käytössä. K:lla ei ollut kertomansa mukaan mitään tietoja hänen tietokoneensa historiatiedoissa löytyneistä Hushmail-sähköpostipalvelusta ja – – @hushmail.com sähköpostinviestittelyistä. K:n mukaan hänen englanninkielen taitonsa oli huono ja ettei hän olisi pystynyt englannin taidoillaan kyselemään mitään. K:n mukaan Kaikai Technology -nimisen yhtiön internetsivut eivät olleet hänelle tuttuja.

Syytekohtia koskevasta raportista tietoteknisestä tutkinnasta 28.2.2014 (todiste 6) ilmenee, että K:n tietokoneen datasisältöä on tutkittu:

Internetselaimen historiatiedoista on raportin mukaan löytynyt tietoja Hushmail-sähköpostipalvelusta ja FedEX-kuriiripalvelun sivusta. Historiatiedoissa on Hushmail-sähköpostipalvelun osalta 18.1.2014 ”Re: the price of the products you wanted – – – @hushmail.com”; 17.1.2014 ”Re:Re: tracking number –From SP – – – @hushmail.com”; 18.1.2014 ” Track your package or shipment with FedEX Tracking”; 17.1.2014 ja 18.1.2014 ”Regarding a-PVP – – – @hushmail.com”, 19.1.2014 ” supply Fental Hydrochloride – – – @hushmail.com”, 19.1.2014 ”K, You have a message from X Liu – – – @hushmail.com”.

Aiemmin kerrotuin tavoin K:n itsensä mukaan hänellä itsellään ei mitään tietoja edellä mainitusta sähköpostipalvelusta, viesteistä tai internetsivuista.

Internethausta on raportin liitteen 2 perusteella löytynyt hakuja sanalla ”kk-pu”.

Raportin liitteessä 3 on myös polku hushmail-sivuun (”Re: Re: A-PVP big crystal 2500 $ /kg – – -@hushmail.com – Hushmail….Re:Re: Your Order of A-pvp, a-pvp, pentedrone – – – @hushmail.com…Re:Re: tracking…) ja sivuille www.kk-pu.com (”http://www.kk-pu.com/2Bbuy alpha-pvp I buy pv-8 I buy eam-2201 I buy 2c-eI… …http://www.kk-pu.com/delievery-and-payment/22Delievery and Payment I KAIKAITECHNOLOGY CO….). Viimeksi mainitusta ilmenee, että K:n tietokoneella on vierailtu Kaikai Technology -nimisen yrityksen sivustolla.

Kirjallisena todisteena esitetyistä valokuvaliitteen ruutukaappauksista (todiste 7) ilmenee, että KKPU on jonkinlainen lääke- tai kemianalan yritys, jonka tuotteissa on ollut tarjolla muun muassa alfa-PVP:tä. Sivustoilla on ohjeet toimituksesta ja maksuista (Delievery and Payment kk-pu). Maksun on sivun mukaan voinut suorittaa bitcoineilla. Aiemmin kerrotuin tavoin kysymyksessä olevat internetsivut eivät ole olleet K:n mukaan hänelle tuttuja.

Syytekohtien 2 ja 3 kirjallisena todisteena esitetystä K:n rahasiirtoja koskevasta selvityksestä ilmenee, että K on lähettänyt 1.12.2013 340,55 US $, 2.12.2013 370,42 US $ ja 5.12.2013 412,80 US $. Viimeksi mainitun osalta lähetyksessä on maininta kiinalaisesta vastaanottajasta, jolle maksu olisi tapahtunut 9.12.2013. Aiemmin kerrotuin tavoin K:n mukaan hänellä ei ole ollut mitään muistikuvaa mainituista rahasiirroista.

Syytekohtien 2 ja 3 osalta on esitetty tullilaboratorion tutkimusselosteet 17.1.2014 (todiste 8) ja 27.1.2014 (todiste 13), joista ilmenee, että kysymyksessä on ollut alfa-PVP ja että sitä on ollut syytekohdissa 2 ja 3 väitetyt määrät.

Syytekohdan 2 osalta todisteena esitetystä kopiosta (todiste 9) ilmenee, että paperiin on kirjoitettu ”fedex 803706083954”. Asiassa ei ole ollut erimielisyyttä siitä, että kyseinen paperi on löytynyt K:n asunnosta. Todisteena esitetystä FedEx:n rahtikirjasta 14.1.2014 (todiste 10) ilmenee, että lähetys on osoitettu K:lle tämän kotiosoitteeseen ja että lähetyksen numero on ollut 8037 0808 3954 eli sama kuin todisteessa 9.

Kirjallisena todisteena esitetystä laskusta (todiste 11) ilmenee, että K:lle on tämän kotiosoitteeseen osoitettu lasku Kiinasta 14.1.2014.

Syytekohdan 3 osalta todisteena esitetystä FedEx:n rahtikirjasta 22.1.2014 (todiste 14) ilmenee, että lähetys on osoitettu K:lle tämän kotiosoitteeseen ja että lähetyksen numero on ollut 8037 0562 6123. Kirjallisena todisteena esitetystä laskusta (todiste 15) ilmenee, että K:lle on tämän kotiosoitteeseen osoitettu lasku Kiinasta 22.1.2014.

Asiassa ei ole ollut erimielisyyttä siitä, että lähetykset olivat jääneet tulliin ja että lähetykset eivät siten olleet menneet perille K:n osoitteeseen.

3.2 Näytön arviointi ja johtopäätökset

Kuten korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2013:96 todennut, nykyisin vallitsevan oikeuspsykologisen käsityksen mukaan henkilötodistelun luotettavuutta ei voida juurikaan perustaa henkilön puhetavasta, ilmeistä ja eleistä taikka tunnereaktiosta oikeudenkäynnissä tehtävien havaintojen ja vaikutelmien varaan, vaan että suurempi merkitys on kertomuksella itsessään, kuten sen keskeisen sisällön johdonmukaisuudella, realistisuudella ja muuttumattomuudella sekä yksityiskohtien runsaudella.

Käräjäoikeus toteaa, että henkilön persoonallisuus ja sanallinen lahjakkuus vaikuttavat usein kertomistapaan ja kertomuksen laajuuteen. Tässä tapauksessa K, joka on halunnut tulla kuulluksi asiassa, on ollut hyvin vähäsanainen. Hänen lyhyt kertomuksensa tapahtumista on muodostunut kysymyksiin ja osittain johdatteleviinkin kysymyksiin annetuista vastauksista.

Kun K ei ole osannut kertoa tapaamisestaan väitetyn kiinalaisen kanssa tai tämän kanssa sovituista mitään yksityiskohtia, ei K:n kertomuksesta ole syntynyt oikein realistista vaikutelmaa. K on ensin kertonut, että hänet oli esitelty sattumalta tapaamalleen kiinalaiselle henkilölle toisen henkilön toimesta. Myöhemmin hän on kertonut, että kysymyksessä oleva kiinalainen olisi saattanut olla hänen luonaan juhlissa ja saattanut käyttää hänen tietokonettaan. Vähän myöhemmin hän on kertonut, että tämä kiinalainen olisi käyttänyt hänen tietokoneettaan. K:n mukaan kysymyksessä oleva kiinalainen henkilö tai kukaan muukaan ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa kysellyt häneltä mitään lähetystä. K:n kertomus on edellä kerrottuun nähden vaikuttanut myös epäjohdonmukaiselta.

K:n tietokoneella on kuitenkin tehty myös haku nimellä kk-pu ja käyty KKPU:n sivuilla, joka on ollut lääkealan yritys ja jolla on ollut tarjolla muun muassa alfa-PVP:tä. K:n tietokoneen internetselaimen historiatiedoista ilmenee, että K:n tietokoneella on käyty mainitun sivuston toimitus- ja maksusivuilla. K:n tietokoneen internetselaimen historiatiedoista on löytynyt tietoja sähköpostipalvelusta, jossa on ollut viestiotsikoita alfa-PVP:stä, tilauksesta ja tuotteiden hinnoista 17.1. – 19.1.2014 välillä. 19.1.2014 viestiotsikko ”K, You have have a message from X Liu” viittaa siihen, että sähköpostipalvelun käyttäjä on ollut nimenomaan K. Mitä tulee K:n omaan englannin kielen taitoon tai sen mahdollisiin puutteisiin, käräjäoikeus toteaa, että englannin kielen taidon yleisyys huomioon ottaen apua on pääsääntöisesti saatavissa kaikkien lähipiiristä.

Syytekohdan 2 osalta asiassa on selvitetty, että K:n asunnosta on löytynyt käsinkirjoitettu lähetystunnus, joka on ollut sama kuin syytekohdassa 2 K:n osoitteeseen osoitetussa lähetyksessä. Lähetystunnuksen kirjaaminen viittaa siihen, että lähetystä on seurattu. Kun lappu on löytynyt K:n asunnosta, viittaa se siihen, että seuraaja on ollut K. Syytekohtien 2 ja 3 osalta toimitusten osalta lähetysten lisäksi myös laskuihin on merkitty maksajaksi K.

K ei ole osannut antaa minkäänlaista selitystä ulkomaille tehtyihin rahasiirtoihin. Syytekohtien 2 – 3 osalta asiassa on selvitetty, että K on tehnyt joulukuun alussa 2013 ulkomaille rahasiirtoja, joista ainakin yksi mennyt Kiinaan.

Asiassa esitetty kirjallinen näyttö tukee vahvasti syyttäjän väitettä siitä, että K on tilannut kysymyksessä olevat aineet. K:n tietokoneen internetselaimen haut, polut sähköpostipalvelun sekä siinä ilmenevät alfa-PVP:n tilaukseen liittyvät viestitiedot ja K:n asunnosta löytynyt lähetykseen sopiva lähetystunnus eivät tue K:n väitettä siitä, että hän olisi antanut ainoastaan osoitteensa toisen henkilön käyttöön. K:n oma kertomus tapahtumainkulusta tai siitä, että joku toinen olisi mahdollisesti voinut tehdä tilauksen hänen koneeltaan, on ollut epäuskottava.

Asiassa ei ole esitetyn näytön valossa jäänyt varteenotettavaa epäilyä K:n syyllisyydestä. Asiassa on näytetty, että K on tilannut kysymyksessä olevat aineet.

4. Syytekohtaiset perustelut

4.2. Syytekohta 2) Törkeä huumausainerikos 17.1.2014

Kohdassa 3.2. kerrotuin perustein asiassa on näytetty, että K on tilannut kysymyksessä olevan aineen eli laittomasti tuonut Kiinasta postitse maahan huumausainetta eli 505 grammaa alfa-PVP:tä.

Kuten aiemmin on todettu, vastaaja on siltä varalta, että hänen katsottaisiin vastoin kiistämistään tilanneen kysymyksessä olevat aineet kiistänyt syytteet kohtien 2 ja 3 osalta myös sillä perusteella, että tilaus oli tehty ennen kuin alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi eikä K:lla ollut tietoa luokittelun muuttamisesta eikä hän olisi voinut enää tehdä mitään asialle.

Se, että K on tehty rahasiirtoja joulukuun alussa viittaa siihen, että tämän syytekohdan tai syytekohdan 3 tilaus olisi tehty jo joulukuussa eli ennen kuin alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi.

Aiemmin kerrotuin tavoin rahtikirjasta on ilmennyt, että lähetys on lähtenyt Kiinasta 14.1.2014 eli vasta sen jälkeen, kun lainmuutos on tapahtunut. Kuten myöhemmin syytekohdan 3 osalta on todettu, on mainittu lähetys lähtenyt rahtikirjan mukaan 22.1.2014. Näin ollen sähköpostivastaus 17.1.2014 (Re: Re tracking number –From SP) näyttäisi päivämäärän perusteella viittaavaan tämän syytekohdan lähetykseen eikä syytekohdan 3 lähetykseen. Aiemmin kerrotuin tavoin K:n asunnosta on löytynyt syytekohdan 2 lähetyksen lähetystunnus käsinkirjoitettuna, mikä viittaa siihen, että K on seurannut lähetyksen kulkua.

K:n rikoksen täytäntöönpanotoimia on siten tapahtunut myös sen jälkeen, kun aineen huumausaineeksi luokittelu on jo tapahtunut ja lähetys on edellä kerrotuin tavoin myös lähtenyt Kiinasta vasta luokittelua koskevan muutoksen jälkeen. Asetus, jolla huumausaineeksi luokittelu on tapahtunut, on julkaistu 27.12.2013 ja sen on ollut siten löydettävissä muun muassa internetissä. Sinänsä muuntohuumeisiin liittyy syyttäjän asian käsittelyn yhteydessä viittaama kilpajuoksu viranomaisten kanssa, mihin nähden muuntohuumeen luokittelu huumausaineeksi ei ole yllättävää. Lisäksi muutoinkin lääke- tai muita aineita ulkomailta tuotaessa on luonnollista selvittää aineisiin liittyviä määräyksiä. Asiaa koskeva säännös ei ole epäselvä eikä tulkinnanvarainen. Tähän nähden K:n mahdollinen tietämättömyys huumausaineeksi luokittelusta ei poista hänen tahallisuuttaan. Mikäli K oli tilannut aineen ennen huumausaineeksi luokittelua, olisi K voinut yrittää vielä peruuttaa toimituksen ottaen huomioon, että lähetys on lähtenyt Kiinasta vasta 14.1.2014. Hän olisi voinut myös rajoittaa rikosoikeudellista vastuutaan ilmoittamalla asiasta viranomaisille. K ei ole näin tehnyt, vaan on seurannut lähetyksen kulkua. Näin ollen K:n menettelyä on oikeudellisesti arvioitava rikoslain 50 luvussa säädettynä huumausainerikoksena.

Kysymykseen siitä, onko kysymyksessä erittäin vaarallinen huumausaine ja onko sitä ollut huomattava määrä, käräjäoikeus lausuu seuraavaa:

Rikoslain 50 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet. Lain esitöiden mukaan lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva terveydenvaara voi tarkoittaa keskushermoston vaurioita, jotka syntyvät kertakäytöstä tai joistakin käyttökerroista. Vakava terveydellinen vaurio voi kuitenkin kohdistua muuhunkin kuin keskushermostoon. Voimakkaat vieroitusoireet tarkoittavat aineista aiheutuvaa fyysistä riippuvuutta ja ne ilmenevät selvimmin kipu- ja tuskatiloina. Esitöissä todetaan, että 5 §:n 2 momenttia on tarkoitus tulkita aineen ominaisuuksia koskevan tiedon perusteella (HE 180/1992 vp s. 26).

Oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä on lausunnoissaan 7.6.2012 ja 6.2.2014 katsonut, että alfa-PVP on erittäin vaarallinen huumausaine, johon ei kuitenkaan liity erityisen suurta myrkytyskuoleman riskiä. Lausunnossa 6.2.2014 on todettu, että alfa-PVP kuuluu kemiallisesti samaan katinonijohdannaisten ryhmään kuin muun muassa MDPV ja meredroni. Yliannostusriski on lausunnon mukaan verrattavissa amfetamiinin yliannostusriskiin, ja se on pienempi kuin esimerkiksi heroiinin. Lausunnon mukaan alfa-PVP:llä on amfetamiinin tavoin keskushermostoa stimuloiva, euforisoiva vaikutus ja ruokahalua vähentävä vaikutus. Yliannostuksesta saattaa seurata aggressiivista riehumista, ylilämpöisyyttä, kouristelua, tajuttomuus ja sydänpysähdys. Myös lihaskudoksen äkillinen vaurio ja munuaisten vajaatoiminta voi seurata. Lausunnossa 6.2.2014 on todettu, että alfa-PVP oli lisätty Helsingin oikeuskemian yksikössä huumeseulontaan vuoden 2011 lopussa. Ainetta oli todettu vuonna 2011 yhdessä vainajassa, vuonna 2012 11 vainajassa ja vuonna 2013 16 vainajassa. Lausuntoa laadittaessa 13 tapauksen kuolintodistukset olivat valmistuneet ja yhdessä tapauksessa oikeuslääkäri oli nostanut alfa-PVP:n myrkytyskuoleman tärkeimmäksi löydökseksi. Lausunnosta ilmenee, että kaikki vainajat olivat olleet huumeiden käyttäjiä ja että tutkimuksissa oli löytynyt heistä myös muita keskushermostoon liittyviä aineita. Lausunnon mukaan kansainvälisessä kirjallisuudessa on kuvattu ainakin kuusi alfa-PVP:n käyttöön liittyvää äkillistä kuolemaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä siitä, onko alfa-PVP erittäin vaarallinen huumausaine, ei ole. Helsingin hovioikeus on ratkaisussaan 6.3.2015 nro 15/109655 (R 14/1561) katsonut, että alfa-PVP:tä oli pidettävä erittäin vaarallisena huumausaineena. Tämä ja ottaen huomioon lausunnosta ilmenevä virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara sekä lyhytaikaisesta käytöstäkin johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara, käräjäoikeus on katsonut, että kysymys on erittäin vaarallisesta huumausaineesta.

Seuraavaksi on ratkaistavana kysymys, onko 505 grammaa alfa-PVP:tä suuri määrä huumausainetta. Edellä mainituissa oikeuskemian professori Ilkka Ojanperän lausunnoissa 7.6.2012 ja 6.2.2014 on katsottu, että internetistä löytyvien käyttäjäkokemusten perusteella alfa-PVP:tä käytetään suun kautta, polttamalla, nuuskaamalla, suonensisäisesti ja sublinguaalisesti eli kielen alle laitettuna. Lausuntojen mukaan kuvatut käyttöannokset ovat usein 25 – 50 mg, mutta 200 mg:aa pidetään suurena käyttöannoksena. Edellä olevan perusteella 25 mg:n käyttöannoksella olisi saatu 20.200 käyttöannosta, 50 mg:n käyttöannoksella 10.100 käyttöannosta ja 200 mg:n käyttöannoksellakin 2.525 käyttöannosta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu huumausaineen lajista riippuen jo joidenkin satojen käyttöannosten huumausaine-erät rikoslain 50 luvun 2 §:n säätämin tavoin suureksi määräksi. Tähän nähden kysymys on ollut rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamasta suuresta määrästä huumausainetta.

Törkeä huumausainerikos edellyttää, että huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Asiassa ei ole vedottu muihin seikkoihin kuin aineen vaarallisuuteen ja huomattavaan määrään eli rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan vaihtoehtoisiin perusteisiin. Toisaalta kun kysymys on ollut erittäin vaarallisesta huumausaineesta, josta olisi lisäksi ollut saatavissa vähintään tuhansia ja jopa yli 20.000 käyttöannosta, olisi aineen pääsystä levitykseen voinut aiheutua poikkeuksellisen laajalle joukolle vakavia seurauksia. Tähän nähden huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukeminen

Vastaaja on edellä olevan perusteella syyllistynyt kohdassa 2 siihen rikokseen, josta hänelle on vaadittu rangaistusta.

4.3. Syytekohta 3) Törkeä huumausainerikos 27.1.2014

Kohdassa 3.2. kerrotuin perustein asiassa on näytetty, että K on tilannut kysymyksessä olevan aineen eli laittomasti tuonut Kiinasta postitse maahan huumausainetta eli 492,9 grammaa alfa-PVP:tä.

Se, että K on tehty rahasiirtoja joulukuun alussa viittaa siihen, että syytekohdan 2 tai tämän syytekohdan tilaus olisi tehty jo joulukuussa eli ennen kuin alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi.

Toisaalta rahtikirjasta ilmenee, että tämä lähetys on lähtenyt vasta 22.1.2014 eli vasta sen jälkeen kun kohdan 4.2 lähetykseen liittyvät, kohdasta 4.2. ilmenevät täytäntöönpanotoimet on tehty ja kun mainittu lähetys on jäänyt tulliin. Kun kohdassa 4.2 lähetys on saapunut Kiinasta kolmessa päivässä ja tässä kohdassa viidessä päivässä, poissuljettua ei ole se, että tilaus olisi voitu tehdä myös vasta sen jälkeen, kun kohdan 4.2. tilaus ei tullut perille. Tilausajankohta on jäänyt esitetyn näytön perusteella epäselväksi. Kun tilaus on saapunut kohdan 4.2 tilauksen jälkeen, viittaa se siihen, että tilaus on tehty kohdan 4.2 tilauksen jälkeen. Kirjallisena todisteena esitetystä sähköpostiotsikoista ilmenee, että alfa-PVP:sta ja tuotteiden hinnoista on keskusteltu 18.1.2014 (”Regarding a-PVP”; ”Re: the price of the products you wanted”) ja että ainakin yksi viesti 19.1.2014 on tullut henkilöltä, jonka nimi viittaa siihen, että yhteydenpito olisi tapahtunut Kiinaan (”K, You have a message from X Liu”). Edellä olevan perusteella K:n on selvitetty tehneen täytäntöönpanotoimia myös tämän kohdan osalta huumausaineeksi luokittelun jälkeen. K on otettu kiinni 21.1.2014 ja lähetys on lähtenyt Kiinasta 22.1.2014. Kun toimia on tehty sen jälkeen, kun ensimmäinen lähetys on jäänyt tulematta, olisi K:lla ollut ajallisesti myös tämän lähetyksen osalta mahdollisuus toimia toisin tilausajankohdan ja kiinniottoajan 21.1.2014 välillä. Käräjäoikeus viittaa kohdan 4.2 perusteluihin ja toteaa, että myös tämän kohdan osalta K:n menettelyä on oikeudellisesti arvioitava rikoslain 50 luvussa säädettynä huumausainerikoksena.

Käräjäoikeus viittaa alfa-PVP:n vaarallisuudesta kohdassa 4.2 lausuttuun ja toteaa määrän osalta samaan kohtaan viitaten, että nyt kysymyksessä olevasta määrästä olisi ollut saatavissa 25 mg:n käyttöannoksella 19.716 käyttöannosta, 50 mg:n käyttöannoksella 9.859 käyttöannosta ja 200 mg:n käyttöannoksellakin laskettuna 2.464,5 käyttöannosta. Myös tämä määrä on kohdassa 4.2. lausuttuun viitaten laissa tarkoitettu suuri määrä. Kokonaisarvostelun osalta käräjäoikeus viittaa kohdassa 4.2. lausuttuun.

Syyksilukeminen

Vastaaja on edellä olevan perusteella syyllistynyt kohdassa 3 siihen rikokseen, josta hänelle on vaadittu rangaistusta

Rangaistuksesta

Törkeästä huumausainerikoksesta on säädetty rangaistukseksi 1 – 10 vuotta vankeutta. Käräjäoikeuden aiemmin viittamassa hovioikeuden ratkaisussa 6.3.2015 nro 15/109655 on katsottu, että rangaistustason arvioinnissa voidaan soveltuvin osin ottaa lähtökohdaksi amfetamiinia koskeva rangaistuskäytäntö sekä huumausaineen pitoisuus ja siitä saatavien käyttöannosten määrät. Tässä tapauksessa aine ei ole päässyt levitykseen, mutta toisaalta jo yksittäisestä aine-erästä olisi ollut saatavissa tuhansia käyttöannoksia. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, käräjäoikeus on arvioinut oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi syyksi luetuista kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä salakuljetusrikoksesta yhteensä vankeutta 3 vuotta 4 kuukautta.

Syyttäjä ei ole vaatinut vastaajaa vangittavaksi. Näin ollen harkittavaksi eivät ole tulleet vangitsemisen edellytykset, vaikka vastaaja on tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Tuomiolauselma

Vastaaja K

Syyksi luetut rikokset

1. Salakuljetus
13.10.2013
Rikoslaki 46 luku 4 §
Lääkelaki 19 §

2. Törkeä huumausainerikos
17.01.2014
Rikoslaki 50 luku 2 §

3. Törkeä huumausainerikos
27.01.2014
Rikoslaki 50 luku 2 §

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-3
3 vuotta 4 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 21.1. – 8.2.2014

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Pauliina Hermunen ja lautamiehet.

Ratkaisu on yksimielinen.

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 22.11.2016

Asia

Törkeä huumausainerikos ym.

Valittaja
K

Vastapuoli
Syyttäjä

Valitus

K on vaatinut, että syytteet hylätään ja että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan.

K ei ollut tilannut alfa-pyrrolidinovalerofenonia (jäljempänä alfa-PVP), mutta oli antanut osoitteensa toisen henkilön käyttöön. Lähetyksiä oli pitänyt tulla vain yksi. K ei ollut tiennyt, mitä ainetta postipaketti tuli sisältämään. Suomen tulli oli takavarikoinut K:lle osoitetut lähetykset 13.10.2013, 17.1.2014 ja 27.1.2014. K ei ollut tiennyt, että alfa-PVP oli 30.12.2013 lukien luokiteltu huumausaineeksi. Tilaukset oli tehty ennen ainetta koskevan luokittelun muuttumista. Viimeisen lähetyksen saapuessa K oli ollut tutkintavankeudessa.

Vastaus

Syyttäjä on luopunut pääkäsittelyssä vaatimuksistaan syytekohdassa 1. Syyttäjä on vaatinut, että K:n valitus hylätään syytekohtien 2 ja 3 osalta.

Käräjäoikeuden tuomio oli oikea.

Hovioikeuden ratkaisu

Syytekohta 1

Syyttäjä on luopunut vaatimuksistaan. Syyte on näin ollen hylättävä.

Syytekohdat 2 ja 3

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että K:n nimellä varustetut ja hänen kotiosoitteeseensa osoitetut lähetykset olivat sisältäneet syytteen mukaiset määrät alfa-PVP:tä, joka on luokiteltu huumausaineeksi 19.12.2013 säädöskokoelmassa julkaistussa ja 30.12.2013 voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1098/2013). Tulli oli takavarikoinut lähetykset niiden saavuttua Suomeen 17.1.2014 ja 27.1.2014. Alfa-PVP on oikeuskäytännössä katsottu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Käräjäoikeus on lukenut K:n syyksi kaksi huumausainerikosta, joiden tekopäiviksi se on syytteen mukaisesti katsonut 17.1.2014 ja 27.1.2014. Edellä todetuin tavoin alfa-PVP on luokiteltu huumausaineena pidettäväksi aineeksi 19.12.2013 säädöskokoelmassa julkaisussa, 30.12.2013 voimaan tulleessa asetuksessa. Kysymys on siten rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdassa olevan ilmaisun ”tuo maahan” tulkinnasta ja sen arvioimisesta, mikä merkitys rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos K:lta takavarikoidut aineet oli tilattu ennen kuin ne oli luokiteltu huumausaineeksi.

Ensin on kuitenkin selvitettävä, onko K:n vastoin kiistämistään katsottava tilanneen aineet. Jos tämä katsotaan näytetyksi, näyttöä on arvioitava tämän jälkeen kummankin tilauksen osalta erikseen siltä kannalta, onko tilaus tehty 30.12.2013 tai sen jälkeen.

Onko K:n näytetty tilanneen aineet?

Näyttö

K on hovioikeudessa kertonut, että hänen luonaan oli tapahtuma-aikaan vieraillut paljon ihmisiä, joista osalla oli ollut avain hänen asuntoonsa. Vierailla oli ollut lupa käyttää hänen tietokonettaan. K ei kuitenkaan ollut kiinnittänyt huomiota siihen, kuka tietokonetta oli käyttänyt. K oli joitain viikkoja ennen 21.1.2014 tapahtunutta kiinniottamistaan antanut eräälle tuttavansa tuttavalle luvan tilata nimellään ja osoitteeseensa yhden lähetyksen pientä palkkiota vastaan. K ei ollut tiedustellut lähetyksen sisältöä, mutta hänelle oli kerrottu, ettei kyse ollut mistään laittomasta. K oli ennen nyt kyseessä olevia lähetyksiä vastaanottanut yhden valkoista jauhetta sisältäneen lähetyksen, jonka hän oli hävittänyt wc-istuimen kautta. K on muutoin kertonut asiasta olennaisilta osin samoin kuin käräjäoikeuden tuomioon on kirjattu.

Kirjallisena todisteena 6 olevan tietoteknistä tutkintaa koskevan raportin liitteestä 2 ilmenee, että K:n tietokoneella oli 17.1. ja 20.1.2014 välisenä aikana tehty internethakuja Kaikai Techonology -lääkeyhtiöstä (jäljempänä KKPU), jonka valikoimiin oli kuulunut kirjallisesta todisteesta 7 ilmenevin tavoin muun ohella alfa-PVP. Saman todisteen liitteestä 3 käy ilmi, että K:n tietokoneelta oli sanottuna aikana vierailtu KKPU:n alfa-PVP:tä koskevalla alasivulla http://www.kk-pu.com/2Bbuy alpha-pvp ja Hushmail-sähköpostipalvelussa, mistä K:n tietokoneen internetselaimen historiatietoihin oli jäänyt tieto viestiketjusta ”Re:Re: A-PVP big crystal 2500 $/kg – – – @hushmail.com – Hushmail – Free Email with Privacy px qRe:Re: Your Order of A-pvp, a-pvp, pentedrone – – – @hushmail.com – Hushmail – Free Email with Privacy lo _Re: Re: tracking _<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ standalone=”yes”?>”. Todisteen 6 liitteestä 1 käy ilmi, että K:n tietokoneella oli käyty FedEx-kuriiripalveluyrityksen lähetystä 803706083954 koskevalla seurantasivulla 18.1.2014 kello 13:13:06 ja 20.1.2014 kello 16:42:08. Liitteestä ilmenee myös, että K:n tietokoneella 17.1. ja 20.1.2014 välisenä aikana Hushmail-sähköpostipalvelun kautta lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien otsikoissa oli viitattu pyydettyjen tuotteiden hintaan (”Re: the price of the products you wanted”, 18.1.2014 kello 13:25:22), alfa-PVP:hen (”Re: Regarding a-PVP”, 17.1.2014 kello 12:55:53 ja 18.1.2014 kello 13:45:26), K-nimiseen henkilöön sähköpostikeskustelun kävijänä (”K, You have a message from X Liu”, 19.1.2014 kello 08:59:01) ja lähetystunnukseen (”Re: Re: tracking number – From SP”, 17.1.2014 kello 12:46:42 ja 18.1.2014 kello 13:12:11). Sähköpostiviestien otsikoista ilmenee, että osa viesteistä oli ollut vastauksia aiempiin viesteihin. Kaikki keskustelut oli käyty – – @hushmail.com-sähköpostiosoitteen välityksin.

Syytekohdassa 2 tarkoitetussa FedEx-kuriiripalvelun 14.1.2014 päivätyssä lähetyksessä (kirjallinen todiste 10) ja kirjallisena todisteena 11 olevassa 14.1.2014 päivätyssä K:lle osoitetussa laskussa on mainittu sama seurantakoodi 803706083954, joka oli kirjoitettu kirjallisena todisteena 9 olevaan K:n asunnosta löytyneeseen paperiin. Edellä kerrotuin tavoin samalla seurantakoodilla oli tehty haut FedEx-palvelun lähetyksen seurantasivuilla 18.1.2014 ja 20.1.2014 (todiste 6 liite 1).

Kirjallisesta todisteesta 15 käy ilmi, että K:lle osoitettu lasku syytekohdan 3 tilauksesta oli päivätty 22.1.2014. Kirjallisena todisteena 14 olevasta rahtikirjasta ilmenee, että lähetys oli samana päivänä luovutettu FedEx-kuljetuspalvelulle toimitettavaksi K:lle.

Kirjallisena todisteena 12 on selvitys K:n 1.12., 2.12. ja 5.12.2013 tekemistä rahasiirroista.

Näytön arviointi

Asiassa esitetystä kirjallisesta näytöstä ilmenee, että K:n tietokoneella suoritetut haut sekä sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen ovat tapahtuneet neljän peräkkäisen päivän aikana eri vuorokaudenaikoihin, mikä on edellyttänyt tietokoneen toistuvaa käyttämistä lyhyen ajanjakson aikana. Sähköpostiviestien monilukuisuus huomioon ottaen ei ole uskottavaa, että joku muu henkilö kuin K olisi käyttänyt K:n tietokonetta sanottuun selvitystyöhön ja tilausten tekemiseen. Tätä tukee myös se, että K ei ole osannut kertoa, kuka hänen tietokonettaan olisi käyttänyt kyseisenä ajanjaksona. Kertomusta osoitetietojen antamisesta tuntemattomalle henkilölle joitain viikkoja ennen K:n kiinniottamista 21.1.2014 horjuttaa myös se, että yksi K:lle osoitettu K:n valituksessaankin mainitsema alfa-PVP:tä sisältänyt lähetys oli takavarikoitu tullin toimesta jo 13.10.2013. Hovioikeus ei myöskään pidä uskottavana sitä, että K, joka on kertonut hävittäneensä hänelle aikaisemmin toimitetun valkoista jauhetta sisältäneen lähetyksen, koska ei ollut halunnut olla huumausaineiden kanssa tekemisissä, olisi antanut tuntemattomalle henkilölle luvan tilata lähetyksen osoitteeseensa tiedustelematta tarkemmin lähetyksen sisältöä.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus pitää käräjäoikeuden tavoin K:n kertomusta siitä, että hän olisi ainoastaan antanut osoitetietonsa toisen henkilön käyttöön ja tämä tuntemattomaksi jäänyt henkilö olisi tehnyt nyt kyseessä olevat tilaukset, epäuskottavana ja katsoo näytetyksi tulleen, että K on tilannut syytekohdissa 2 ja 3 mainittujen lähetysten sisältämän alfa-PVP:n, minkä johdosta aineet ovat saapuneet Suomeen.

Mikä merkitys on sillä, onko tilaukset tehty 30.12.2013 tai sen jälkeen?

K on väittänyt, että tilaukset oli joka tapauksessa tehty ennen 30.12.2013 eli ennen alfa-PVP:n luokittelemista huumausaineeksi. Kysymys on edellä selostetuin tavoin käsitteen ”tuo maahan” ja maahantuontirikoksen täyttymisen ajankohdan oikeudellisesta arvioinnista.

Hovioikeus toteaa, että maahantuontirikoksen tulkinnasta tilanteessa, jossa aine on luokiteltu huumausaineeksi vasta sitä koskevan tilauksen tekemisen jälkeen, mutta ennen sen saapumista Suomen alueelle, ei ole olemassa vakiintunutta oikeuskäytäntöä eikä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua, vaikka edellä kuvattuja tilanteita on syntynyt ja tulee jatkossakin syntymään sitä mukaan, kun uusia aineita luokitellaan huumausaineiksi.

Eräistä korkeimman oikeuden ratkaisuista on kuitenkin saatavissa johtoa asian arvioimiseen. Korkein oikeus on lääkerikosta koskevassa ratkaisussaan KKO 2007:45 katsonut lääkerikossäännöksen tunnusmerkistötekijän ”tuo maahan” täyttyneen, kun postitse tilattu lääkevalmiste oli saapunut Suomen alueelle, vaikka lähetys ei ollut läpäissyt tulliviranomaisten suorittamaa tarkastusta eikä sitä ollut luovutettu vastaanottajalle.

Väärennys rikosta koskevassa ratkaisussa KKO 2013:65, jossa kysymys oli siitä, oliko tekijä rikoslain 33 luvun 4 §:ssä tarkoitetuin tavoin hankkinut passin, korkein oikeus on katsonut, että A oli hankkinut väärennetyn passin tilatessaan ne ulkomailta ja pyydettyään lähettämään ne ystävänsä osoitteeseen Suomessa, josta A olisi saanut ne käyttöönsä. Se, että lähetykset oli pysäytetty tullissa ennen kuin A oli tosiasiallisesti saanut passin haltuunsa, oli sellainen satunnainen seikka, jolla ei voitu katsoa olevan merkitystä hallussapidon tunnusmerkistön täyttymisen kannalta.

Rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdan tunnusmerkistötekijä ”tuo maahan” täyttyy, kun tekijä tilaa aineen ja aineen valmistaja tai välittäjä lähettää sen Suomeen. Hovioikeus katsoo maahantuonnin tässä tapauksessa täyttyneen, kun lähetykset ovat saapuneet Suomeen 17.1.2014 ja 27.1.2014. Sillä, että tulli oli takavarikoinut lähetykset niiden saavuttua maahan, ei ole tässä suhteessa merkitystä. Tilauksen lisäksi tekijän ei välttämättä tarvitse suorittaa muita toimia kuin vastaanottaa lähetys, mitä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei takavarikoinnin johdosta ole tapahtunut.

Hovioikeus toteaa, että tilatut huumausaineet ovat ennen niiden lähettämistä valmistajan tai välittäjän hallussa ja niiden lähettämisen jälkeen kuljetusyrityksen määräysvallassa siihen saakka, kunnes lähetys saapuu Suomeen. Tilaajalla ei huumausaineiden jo ollessa matkalla Suomeen ole tosiasiallista mahdollisuutta estää niiden maahan saapumista esimerkiksi sen vuoksi, että aine on tilauksen tekemisen jälkeen luokiteltu huumausaineeksi.

Asiassa on kysymys kahdesta eri tilauksesta ja lähetyksestä. Mikäli jompikumpi tai molemmat tilaukset katsotaan tehdyiksi ennen kuin alfa-PVP on luokiteltu huumausaineeksi, on arvioitava, onko K:n näytetty tehneen muita rikoksen täytäntöönpanotoimia 30.12.2013 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen. Rikosoikeudellisen vastuun kannalta on otettava huomioon jokaisen oikeus olla ilmiantamatta itseään rikoksesta (KKO 2014:67). Tässä tapauksessa jo pelkästä ilmoituksesta puheena olevan aineen tilaamisesta Kiinasta olisi voinut seurata rikosepäilyn syntyminen. K:lla ei siten ole ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta estää rikoksen täyttymistä esimerkiksi ilmoittamalla viranomaisille saapuvasta lähetyksestä. Tähän nähden huumausainerikoksen lukeminen K:n syyksi ennen 30.12.2013 tehdyn tilauksen perusteella, ilman sen jälkeen tehtyjä muita rikoksen täytäntöönpanotoimia, olisi vastoin rikoslain taannehtivaa soveltamista koskevaa kieltoa. Tämän vuoksi on arvioitava, onko asiassa osoitettu, että K on tilannut 17.1.2014 ja 27.1.2014 takavarikoidut lähetykset 30.12.2013 tai sen jälkeen.

Johtopäätökset ja syyksilukeminen

Syytekohta 2

Tilauksen tekemisen ajankohdasta ei ole esitetty nimenomaista näyttöä. Sillä, että K:n asunnosta on löytynyt edellä selostetuin tavoin lähetystä koskeva seurantakoodi, ja se, että K:n tietokoneella oli 17.1. ja 18.1.2014 joko lähetetty tai vastaanotettu tätä lähetystunnusta koskevat sähköpostiviestit (”Re: Re: tracking number”), sekä se, että lähetyksen seurantakoodilla oli tehty haut FedEx-palvelun lähetyksen seurantasivuilla 18.1.2014 ja 20.1.2014, eivät riittävällä varmuudella osoita, että tilaus on tehty 30.12.2013 tai sen jälkeen.

Huumausainetta koskevan tilauksen tekeminen on tässä tapauksessa ollut riittävä toimenpide huumausaineen tuomiseksi Suomeen. Pelkkä lähetyksen kulun seuraaminen ei ole edistänyt rikoksen toteutumista eikä sitä voida pitää nyt kysymyksessä olevan rikoksen tekemisenä. K:n ei ole osoitettu tehneen 30.12.2013 tai sen jälkeen toimia aineen maahantulon toteutumiseksi. Näin ollen K:n syyksi ei edellä lausutuin perustein voida lukea syytekohdassa 2 tarkoitettua tekoa. Syyte on tältä osin hylättävä.

Syytekohta 3

Hovioikeus katsoo riittävällä varmuudella tulleen näytetyksi, että 17.1. – 18.1.2014 lähetetyt ja vastaanotetut tuotteiden hintoja ja alfa-PVP:tä koskevat sähköpostiviestit ovat liittyneet syytekohdassa 3 tarkoitetun tilauksen tekemiseen. Asiassa ei jää järkevää epäilystä siitä, että K on tehnyt tilauksen tämän huumausaine-erän osalta sen jälkeen, kun alfa-PVP on luokiteltu huumausaineeksi.

Tieto aineen luokittelusta huumausaineeksi 30.12.2013 lukien on ollut saatavissa 19.12.2013 julkaistussa säädöskokoelmassa. K on tilatessaan alfa-PVP:tä Euroopan talousalueen ulkopuolelta ollut velvollinen selvittämään aineen maahantuontia koskevat määräykset. Oikeudellisen tiedon hankkimatta jättäminen ei vapauta K:ta tahallisuudesta ja rangaistusvastuusta. Asiassa ei siten tule sovellettavaksi kieltoerehdystä koskeva säännös.

Syyksilukemisen osalta käräjäoikeuden tuomiota ei ole aihetta muuttaa kohdan 3 osalta.

Törkeysarvostelu

Rikoslain 50 luvun 2 §:n mukaan kyse on törkeästä huumausainerikoksesta muun ohella silloin, kun rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

K:n maahantuomasta määrästä olisi ollut saatavissa tavanomaisten käyttöannosten perusteella arvioituna vähintään noin 10.000 käyttöannosta. Kysymyksessä on siten ollut varsin suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja sen vuoksi on ilmeistä, että ainakin osa aineesta olisi päätynyt levitykseen. Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, että K:n menettelystä olisi voinut aiheutua vakavia seuraamuksia laajalle käyttäjäjoukolle. K:n menettelyä on siten myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Näillä ja käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä muilla perusteilla hovioikeus katsoo, että syytä käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei syytekohdan 3 osalta ole.

Rangaistusseuraamus

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Alfa-PVP:tä koskevien huumausainerikosten rangaistuskäytäntö ei ole vakiintunut. Tavanmukaisten käyttöannosten perusteella voidaan kuitenkin suuntaa-antavasti vertailla keskenään eri huumausaineiden määriä ja arvioida rangaistuksen oikeudenmukaisuutta uusien huumausaineiden osalta (muun muassa KKO 2009:53 ja KKO 2014:34). Syyttäjä on katsonut, että alfa-PVP rinnastuu vaikutuksiltaan amfetamiiniin, jonka keskimääräisenä käyttöannoksena voidaan pitää 0,2 grammaa. Käyttöannosten kautta laskettuna K:n maahantuoman alfa-PVP:n määrä vastaa noin kahta kilogrammaa amfetamiinia, joka voidaan ottaa lähtökohdaksi nyt rangaistusta mitattaessa.

Hovioikeus mitatessaan rangaistuksen K:n viaksi kohdassa 3 jäävästä rikoksesta ottaa huomioon edellä alfa-PVP:n vaarallisuudesta ja käytöstä lausutun. Oikeudenmukainen seuraamus K:n syyksi nyt luetusta rikoksesta on kahden vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistus.

Vapaudenmenetysaika

K on käräjäoikeuden tuomion ja syyttäjän haastehakemuksen mukaan ollut asian johdosta vapautensa menettäneenä 21.1. ja 8.2.2014 välisen ajan. Asiaa koskevan esitutkintapöytäkirjan merkintälehden mukaan K on otettu kiinni 21.1.2014 ja vangittu 24.2.2014 ja hänet on vapautettu ja määrätty matkustuskieltoon 3.3.2014.

Asiassa ei ole tullut esiin syytä siihen, minkä vuoksi käräjäoikeuden tuomiossa ja haastehakemuksessa mainittu K:n vapaudenmenetysaika on poikennut esitutkintapöytäkirjassa mainitusta tiedosta. Hovioikeus toteaa, että epäselvässä asiassa kysymys vapaudenmenetysajan pituudesta on ratkaistava K:n eduksi. Vapaudenmenetysaikaa on sen vuoksi oikaistava.

Tuomiolauselma

Vastaaja K

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Hylätyt syytteet

1. Salakuljetus 13.10.2013
2. Törkeä huumausainerikos 17.01.2014

Syyksi luettu rikos

3. Törkeä huumausainerikos 27.01.2014
Rikoslaki 50 luku 2 §

Rangaistusseuraamus

Vankeus
2 vuotta 2 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 21.1. – 3.3.2014

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet:
hovioikeudenlaamanni Liisa Lehtimäki
hovioikeudenneuvos Pekka Haapaniemi
hovioikeudenneuvos Pia Sandvik

Valmistelija: viskaali Minna Kauranen

Ratkaisu on yksimielinen.

Vailla lainvoimaa.