Itä-Suomen hovioikeus HO 18.06.2009 569

Varkaus Näpistys

Asianumero: I-SHO:2009:3

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 6.3.2009

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. VARKAUS
(6360/R/0012555/08)
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

11.10.2008 KUOPIO

A on anastanut lukitusta viinikaapista kaapin oven rikkomalla Osuuskauppa PeeÄssän omistamasta ravintola Rossosta 0,75 litran Andrean -merkkisen 25,50 euron arvoisen viinipullon. Viinipullo on saatu myyntikuntoisena takaisin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt näpistykseen.

Perustelut

A on syyllistynyt syytteessä kuvattuun tekoon. A on esitutkinnassa tunnustanut olleensa tekoaikana ravintola Rosson tiloissa ja anastaneensa sieltä viinipullon. A on anastanut viinipullon lukitusta kaapista. Kaapin hän sai auki vetämällä voimakkaasti ovenkahvasta, jolloin lukko murtui.

Varkaus on, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja lukitun kaapin rikkomisesta aiheutuneet vain vähäiset vahingot, kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Näin ollen käräjäoikeus katsoo A:n syyllistyneen ainoastaan näpistykseen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Näpistys 11.10.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
20 päiväsakkoa a 6 euroa = 120 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 3 § 1

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Notaari Anu Klemetti

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 18.6.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A:n katsotaan menettelyllään syyllistyneen varkauteen ja että tuomittua rangaistusta korotetaan.

A ei ole antanut vastausta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaan varkaudesta tuomitaan se, joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta. Saman luvun 3 §:n mukaan jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava näpistyksestä.

A:n anastama omaisuus on ollut arvoltaan vähäinen ja samoin asianomistajalle aiheutuneet vahingot ovat olleet vähäiset. Nämä seikat puoltavat teon katsomista näpistykseksi. Kokonaisarvostelussa hovioikeus kuitenkin ottaa huomioon, että anastus on tapahtunut tiloissa, joihin yleisöllä ei ole ollut pääsyä, ja anastuksen suorittaminen on edellyttänyt oven lukituksen rikkomista. Hovioikeus katsoo, ettei tekoa näissä olosuhteissa tehtynä voida pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Tämän vuoksi A on menettelyllään syyllistynyt varkauteen.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Varkaus 11.10.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
30 päiväsakkoa a 6 euroa = 180 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 1 § 1

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Juha Halijoki, Riitta-Liisa Rautsi

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen