Itä-Suomen hovioikeus HO 20.11.2012 980

Törkeä varkaus Asuttuun asuntoon murtautuminen Anastustarkoitus Törkeä kotirauhan rikkominen

Asianumero: I-SHO:2012:7

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Vastaajat A, B ja C olivat ilman anastustarkoitusta murtautuneet D:n hallitsemaan asuinhuoneistoon ja vasta asunnossa ollessaan päättäneet anastaa sieltä omaisuutta. Hovioikeus katsoi, että A, B ja C eivät olleet menettelyllään syyllistyneet käräjäoikeuden heidän syykseen lukemaan törkeään varkauteen vaan sen asemesta törkeään kotirauhan rikkomiseen ja varkauteen.

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 24.1.2012

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

52. TÖRKEÄ VARKAUS
(8510/R/0024154/11)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1 mom 5) kohta

16.8.2011 KAAVI

A, B ja C ovat yhdessä iltapäivällä murtautuneet Kaavin Vuokratalot Oy:n omistamaan ja D:n hallitsemaan lukittuun kerrostalon asuinhuoneistoon sen ulko-oven kirveellä ja sorkkaraudalla rikkomalla. He ovat yhdessä anastaneet D:n lääkkeitä, stereolaitteen, digiboksin ja DVD-soittimen sekä siideriä. D on saanut takaisin stereolaitteen, digiboksin ja DVD-soittimen. Kadoksiin jääneen omaisuuden arvo on ollut 31 euroa. C on lisäksi ennen murtautumista oikeudettomasti vahingoittanut Kaavin Vuokratalot Oy:n omaisuutta rikkomalla saman asuinhuoneistoon parvekkeen lasin. Parvekkeen lasin korjaus on maksanut 147 euroa ja oven korjaus jälkien siivouksineen 385,85 euroa. Varkaudessa A, B ja C ovat murtautuneet asuttuun asuntoon ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. D on käynyt ennen tekoa rappukäytävässä, keskustellut tekijöiden kanssa ja nähtyään kirveen hän on paennut naapuriasuntoon. Tekijät ovat etsineet tiettyä henkilöä D:n asunnosta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vastaukset

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 52

C on kiistänyt syytteen, koska hän ei ollut mennyt asuntoon anastustarkoituksessa eikä hän ollut anastanut sieltä mitään. Asuntoon oli ollut tarkoitus mennä sen takia, että sieltä olisi pitänyt löytyä eräs henkilö, jota heidän oli pitänyt puhutella. Jos joku on anastanut asunnosta jotakin, siihen C:llä ei ole ollut yksituumaisuutta. Hän on myöntänyt syyllistyneensä teollaan kotirauhan rikkomiseen, mikä pitää sisällään myös vahingonteon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 52

A on kiistänyt syyllistyneensä törkeään varkauteen. Hän on myöntänyt syyllistyneensä näpistykseen anastamalla D:n asunnosta neljä pulloa siideriä. A on kiistänyt anastaneensa asunnosta mitään muuta omaisuutta. Hänellä ei ollut ollut yksituumaisuutta toisten kanssa minkään muun omaisuuden anastamiseen. Tällaisesta ei ole etukäteen sovittu eikä edes puhuttu, eikä tarkoitus ole ollut anastaa mitään silloin, kun asuntoon sisälle on menty. Jälkikäteen A on tullut kyllä tietoiseksi, että B oli ottanut D:n asunnosta DVD-soittimen ja stereot. Muun mahdollisen omaisuuden anastamisesta A:lla ei ole ollut mitään tietoa.

Asuntoon murtautuminen ei ole tapahtunut anastustarkoituksessa, vaan tarkoituksin löytää haastateltavaksi se E-niminen henkilö, jota epäillään osallisuudesta A:han kohdistuneeseen seksuaalirikokseen 14.8.2011.

Kun asuntoon tunkeutumiseen ei ole liittynyt anastustarkoitusta ja kun A on vain otollisen tilaisuuden havaittuaan näpistänyt asunnosta neljä pullollista siideriä, ei ole perusteltua katsoa, että törkeän varkauden sekään kriteeri, jonka mukaan varkauden tulee olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, toteutuisi.

Näistä syistä A on tuomittava tämän syytekohdan osalta vain näpistyksestä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 52

B on kiistänyt syyllistyneensä törkeään varkauteen, mutta myöntänyt syyllistyneensä tavalliseen varkauteen. B on myöntänyt anastaneensa stereolaitteen, digiboksin ja DVD-soittimen, mutta kiistänyt anastaneensa lääkkeitä taikka siideriä.

D:n asuntoon ei ole menty anastustarkoituksessa, vaan ajatus anastamisesta oli syntynyt vasta seurueen mentyä asuntoon sisälle.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 52

A, B ja C ovat syyllistyneet, siihen, mistä heille on vaadittu rangaistusta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 52

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Johtopäätökset näytöstä

Rikoslain 28 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan, jos varkaudessa rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä varkaudesta vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Rikoslain 5 luvun 3 §:n mukaan, jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä. Lainkohdan esitöiden (HE 44/2002) mukaan tekijävastuu edellyttää yhdessä tekemistä. Subjektiivisessa suhteessa yhdessä tekeminen merkitsee vaatimusta yhteisymmärryksestä eli tietoisuutta siitä, että oma toiminta yhdessä muiden toiminnan kanssa toteuttaa tunnusmerkistön. Objektiivisessa suhteessa edellytetään jonkinlaista osallistumista itse rikoksen toteuttamiseen. Lisäksi tekijävastuun edellytyksenä on, että osallisen työnjaon mukainen osuus on olennainen ja että hänen osuutensa täyttämistä on pidettävä kokonaisuuden kannalta merkityksellisenä. Esimerkiksi varkauden suunnittelu, vartiossa oleminen, omaisuuden kuljettaminen pois ja osallistuminen saaliin jakoon voi johtaa tekijävastuuseen, vaikkei henkilö olisi osallistunut itse anastustoimeen.

A, B ja C ovat väittäneet, että asuntoon murtautumisen tarkoitus olisi ollut vain etsiä erästä henkilöä D:n asunnosta. Syytteenkin mukaan asunnosta on etsitty tiettyä henkilöä. Käräjäoikeus katsoo olevan ilmeistä, että D:n asuntoon on murtauduttu paitsi sen vuoksi, että sieltä on etsitty erästä henkilöä, myös tarkoituksin anastaa asunnosta asianomistajan omaisuutta.

D:n kertomuksen perusteella käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että asunnosta on anastettu syytteessä mainittu omaisuus. D:n kertomuksen uskottavuutta lääkkeiden anastamisen osalta ei heikennä se, että hän on esitutkinnassa ilmoittanut niiden olleen keittiön kaapissa ja käräjäoikeudessa wc:n kaapissa.

Esitetyn selvityksen mukaan A, B ja C ovat yhdessä matkustaneet Kaaville ja siellä yhteisen tarkoituksen mukaisesti murtautuneet D:n asuntoon syytteessä tarkoitetulla tavalla. Heidän on selvitetty yhdessä osallistuneen asuntoon murtautumisen täytäntöönpanotoimeen. Ottaen huomioon A:n ja B:n kertomuksista ilmennyt asunnossa vietetty lyhyt aika C:n väite siitä, että hän olisi asunnossa vietetyn ajan vain nukkunut, ei ole uskottava. A on myöntänyt anastaneensa asunnosta siideriä ja B stereolaitteen, digiboksin ja DVD-soittimen. Asuntoon yhdessä murtautuneet A, B ja C ovat oleskelleet asunnossa ja myös poistuneet sieltä yhtäaikaa samalla autokyydillä. Heidän on täytynyt olla tietoisia toistensa toimista asunnossa. Jokaisen osuus rikoksen toteuttamisessa on ollut olennainen ja kokonaisuuden kannalta merkityksellinen. Näihin seikkoihin nähden käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että A, B ja C ovat menetelleet syytteessä kuvatulla tavalla rikoslain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin yhdessä.

Koska varkaudessa rikoksentekijät ovat murtautuneet asuttuun asuntoon ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, vastaajat ovat menettelyllään syyllistyneet törkeään varkauteen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Tanja Makkonen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 20.11.2012

Vaatimukset hovioikeuden pääkäsittelyssä

C on käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa vastauksessaan mainituilla perusteilla vaatinut, että syyte törkeästä varkaudesta 52 kohdan osalta hylätään. C on pääkäsittelyssä myöntänyt syyllistyneensä törkeään kotirauhan rikkomiseen. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A on käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa vastauksessaan mainituilla perusteilla vaatinut, että hänen katsotaan 52 kohdassa kerrotussa tilaisuudessa syyllistyneen ainoastaan näpistykseen tai varkauteen hänen myöntämänsä siiderien anastuksen osalta ja syyte sanotun kohdan osalta enemmälti hylätään – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . Pääkäsittelyssä A on myöntänyt syyllistyneensä myös kotirauhan rikkomiseen. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B on vaatinut, että hänen katsotaan hänen syykseen 52 kohdassa luetulla menettelyllä syyllistyneen ainoastaan varkauteen. Pääkäsittelyssä B on myöntänyt syyllistyneensä myös kotirauhan rikkomiseen. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kihlakunnansyyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – .

D on vastustanut 52 kohdan syyksilukemista – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – koskevia muutosvaatimuksia perusteettomina. Toissijaisesti D on vaatinut, että A:n, B:n ja C:n katsotaan syyllistyneet ainakin törkeään kotirauhan rikkomiseen ja varkauteen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Näytön arviointi ja oikeudellinen arviointi

C, A ja B ovat myöntäneet murtautuneensa D:n hallitsemaan huoneistoon käräjäoikeuden tuomiossa kerrotuin tavoin. Tätä tukee myös D:n kertomus. Kaikki vastaajat ovat yhtenevästi kertoneet asuntoon tunkeutumisen tarkoituksena olleen etsiä sieltä erästä henkilöä. Anastukset omalta osaltaan tunnustaneet A ja B ovat kumpikin kertoneet, että päätös anastuksesta oli syntynyt vasta asunnon sisällä, kun etsittyä henkilöä ei ollut löytynyt.

Hovioikeus katsoo esitetyn selvityksen perusteella jääneen näyttämättä, että vastaajilla olisi ollut jo asuntoon murtautumisen hetkellä tarkoituksena anastaa sieltä omaisuutta. Koska asuntoon ei ole murtauduttu anastustarkoituksessa, vastaajat eivät ole menettelyllään syyllistyneet törkeään varkauteen.

Asiassa on kuitenkin riidatonta, että C, A ja B ovat oikeudettomasti tunkeutuneet D:n hallinnoimaan asuntoon. Tällä menettelyllään he ovat rikkoneet D:n kotirauhaa. Asiassa on selvitetty, että teko on tehty sorkkarautaa ja kirvestä käyttäen ja että vastaajat ovat käyttäytyneet uhkaavasti D:tä kohtaan. D:llä on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa. Kotirauhan rikkomista on pidettävä näistä syistä ja myös kokonaisuutena arvioiden törkeänä.

Asiassa on näytetty, että D:n asunnosta on anastettu syytteessä mainittu omaisuus. D:n kertomuksesta on käynyt ilmi, että asuntoa oli kauttaaltaan pengottu. Laitteiden osalta anastus on vaatinut sähköjohtojen irrottamista seinästä. Omaisuutta on ollut vähäistä suurempi määrä ja sitä on jouduttu erikseen kantamaan C:n, A:n ja B:n käyttämään ajoneuvoon. Nämä seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että C, A ja B ovat tulleet kaikki tietoisiksi toistensa toimista ja toimineet asiassa yhteisymmärryksessä. Hovioikeus käräjäoikeuden tavoin katsoo, että C, A ja B ovat toteuttaneet anastuksen yhdessä. Tällä menettelyllään he ovat syyllistyneet varkauteen.

Syyksilukeminen

C, A ja B ovat syytteessä tarkoitetussa tilaisuudessa yhdessä ja yksissä tuumin

52.1) oikeudettomasti rikkoneet D:n kotirauhaa tunkeutumalla hänen asuntoonsa varustautuneina teon toteuttamista varten henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvilla sorkkaraudalla ja kirveellä, jolloin D:llä on ollut rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen ja rikoksentekijöiden lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa, mitä kotirauhan rikkomista on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, ja
52.2) anastaneet D:n hallusta lääkkeitä, stereolaitteen, digiboksin, DVD-soittimen ja siideriä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Halijoki, Tuulikki Räsänen, Eero Antikainen
Valmistelija Jyri Nikander

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 24.9.2013: Ei valituslupaa