Itä-Suomen hovioikeus HO 31.05.2010 544

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Asianumero: I-SHO:2010:4

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A:lla oli M-luokan ajokortti, jonka voimassaoloajan oli määrä päättyä vuonna 2055. A:lle myönnettiin lyhytaikainen B-luokan ajokortti ajaksi 17.7.2003 – 17.7.2005. Ajokorttiasetuksen 11 b:n nojalla myös M-luokan ajokorttiin liittyvä ajo-oikeus päättyi 17.7.2005. Kun A ei ollut ajokorttiasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaisesti hakemalla M-luokan ajokorttinsa poliisilta saattanut sitä uudelleen voimaan, A syyllistyi 13.4.2009 mopoa kuljettaessaan kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

PIEKSÄMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 30.6.2009

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(8450/R/0006236/09)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)
Tieliikennelaki 64 §

13.4.2009 PIEKSÄMÄKI

A on yleisillä teillä kuljettanut mopoa ilman sen kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 kohdassa tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

Syyksilukemisen perusteet

A on esitutkinnassa myöntänyt menetelleensä syytteen 2 kohdassa kuvatuin tavoin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista hänelle on vaadittu rangaistusta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus on ratkaissut jutun tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 13.4.2009

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Arja Julkunen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 31.5.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on valituksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio 2 kohdan osalta kumotaan, koska A:lla oli 13.4.2009 ollut voimassaoleva, mopon kuljettamiseen oikeuttava M-luokan ajokortti.

A ei ole antanut häneltä valituksen johdosta pyydettyä vastausta.

Perustelut

Tieliikennelain 64 §:n 1 momentin mukaan muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. Tieliikennelain 64 §:n 2 momentin mukaan ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai jos ajo-oikeuden saamisen edellytyksenä on kuljettajantutkinnon suorittaminen eikä vastaavaa ajokorttia ole luovutettu, kun todistus tutkinnon suorittamisesta hyväksytysti luovutetaan.

Ajokorttiasetuksen 11 b §:n mukaan ajokortti on voimassa määräajan, joka päättyy ajo-oikeuden päättyessä tai, jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri aikaan päättyviä ajo-oikeuksia, samaan aikaan ensiksi päättyvän ajo-oikeuden kanssa.

A:lle, joka on syntynyt 20.4.1985, on myönnetty M-luokan ajokortti 3.7.2000. Sanotun kortin voimassaoloaika olisi päättynyt 20.4.2055. A:lle on myönnetty myös lyhytaikainen B-luokan ajokortti 17.7.2003. Sanotun kortin voimassaoloaika on päättynyt 17.7.2005. Edellä mainitun 11 b §:n perusteella myös hänen M-luokan ajokorttinsa voimassaoloaika on päättynyt tuolloin.

Niin sanotusta yhden ajokortin periaatteesta johtuen A:n on tullut ajokorttiasetuksen 13 §:n 2 momentin perusteella luovuttaa M-luokan ajokorttinsa Pieksämäen poliisille saadessaan 28.8.2003 B-luokan lyhytaikaisen ajokortin. A:n olisi tullut hakea poliisilta M-luokan ajokorttinsa sen jälkeen, kun hänen lyhytaikaisen B-luokan ajokorttinsa voimassaoloaika päättyi 17.7.2005, saattaakseen mopon ajo-oikeutensa taas voimaan. A on näin ollen laiminlyötyään ajokortin hakemisen poliisilta ja kuljettaessaan mopoa syytteessä kerrotussa tilaisuudessa syyllistynyt siihen ajo-oikeudetta ajoon, josta käräjäoikeus on tuominnut hänet rangaistukseen.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Kaarina Heino ja Heimo Kiviranta

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen