Korkein oikeus KKO:1950-II-164

Tieliikenne
Liikennerikosten yhtyminen

Moottoriajoneuvon kuljettaminen väkijuomien vaikutuksen alaisena ja sen luovuttaminen samalla matkalla joksikin aikaa toisen niin ikään väkijuomien vaikutuksen alaisen henkilön kuljetettavaksi katsottiin saman rikoksen eri tekomuodoksi. Ään