Korkein oikeus KKO:1954-II-47

Karkaaminen

Henkilön, joka oli häntä työlaitokseen kuljettaneen poliisimiehen estelystä huolimatta paennut junasta, katsottiin syyllistyneen haitantekoon virantoimituksessa olevalle virkamiehelle. Alioikeus oli tuominnut hänet vangin karkaamisesta ja KKO oikaisi päätöstä eduskunnan oikeusasiamiehen esityksestä.

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
Haitan tekeminen virantoimituksessa olevalle virkamiehelle

Henkilön, joka oli häntä työlaitokseen kuljettaneen poliisimiehen estelystä huolimatta paennut junasta, katsottiin syyllistyneen haitantekoon virantoimituksessa olevalle virkamiehelle eikä vangin karkaamiseen.