Korkein oikeus KKO:1962-II-47

Kotirauhan rikkominen
Yksityisen kotirauhan rikkominen

Henkilön, jota hänen aiheuttamansa järjestyshäiriön vuoksi kahvilaliikkeen omistaja oli kehottanut poistumaan kahvilasta ja joka oli ilman syytä jättänyt noudattamatta poistumiskäskyä, katsottiin syyllistyneen kotirauhan rikkomiseen. Ään