Korkein oikeus KKO:1974-II-26

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
Haitan tekeminen virantoimituksessa olevalle virkamiehelle

Henkilön, joka oltuaan liikennerikoksen vuoksi kuulusteltavana oli luvatta poistunut poliisiasemalta asian käsittelyn ollessa vielä kesken, oli menettelyllään syyllistynyt haitantekoon virantoimituksessa olevalle virkamiehelle. Ään