Korkein oikeus KKO:1977-II-61

Petos

Syytetyt olivat, A avoimen yhtiön yhtiömiehenä lähettänyt tekaistuja, omalla nimellään allekirjoittamiaan laskuja osuuskunnalle ja B osuuskunnan edustajana asemavaltuutensa nojalla hyväksynyt nuo laskut sekä kirjoittanut tekaistuja, omalla nimellään allekirjoittamiaan kuormakirjoja. Osuuskunta oli näin kasvaneelta näyttämään saadun liikevaihdon vuoksi myöntänyt avoimelle yhtiölle jatkuvasti luottoja, mistä oli aiheutunut osuuskunnalle vahinkoa. KKO tuomitsi syytetyt, joiden alemmat oikeudet olivat katsoneet syyllistyneen väärennysrikokseen, rangaistukseen petoksesta.