Korkein oikeus KKO:1978-II-116

Rikosten yhtyminen
Lainkonkurrenssi ja ideaalikonkurrenssi

Pahoinpitely, jota ei ollut pidettävä törkeänä, sisältyi ryöstöön.

Vrt. KKO:1979-II-70