Korkein oikeus KKO:1980-II-83

Varkaus
Varkausrikoksen kohde

Postipankin talletusmerkin katsottiin voivan olla varkausrikoksen kohteena.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän ja asianomistajan Postipankin syytteestä Helsingin RO p. 22/2 1978 oli lausunut selvitetyksi, että Vilho A oli 27/11 1975 Helsingissä, sitten kun Postipankilta oli postitoimipaikkoihin kohdistuneitten varkauksien yhteydessä varastettu pankin säästökirjoihin talletuksen yhteydessä kiinnitettäviksi tarkoitettuja kuittausmerkkejä, pitänyt hallussaan kuuteen eri henkilöille asetettuun pankin säästökirjaan ilmeisesti väärennettyjä panomerkintöjä tehtäessä kiinnitettyjä kuutta nimellisarvoltaan 3 000 mk:n määräistä kuittausmerkkiä, vaikka hän oli tietänyt ne varastetuiksi. Sen vuoksi RO, katsoen A:n aikaisemman rikollisuuden ja nyt käsiteltävänä olevan rikoksen samankaltaisuuden osoittavan hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, oli rikoslain 32 luvun 1 §:n ja 6 luvun 2 §:n 4 kohdan nojalla tuominnut A:n varastetun tavaran kätkemisestä 1 vuodeksi 2 kuukaudeksi vankeuteen ja velvoittanut hänet suorittamaan Postipankille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 200 markkaa.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi A oli saattanut jutun, p. 5/7 1979 oli jättänyt asian RO:n päätöksen varaan.

A pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KORKEIN OIKEUS

KKO p. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n päätöstä.

Ratkaisuun osallistuneet: presidentti Olsson, oikeusneuvokset Nybergh ja af Hällström sekä ylimääräiset oikeusneuvokset Mäkinen ja Heikkilä