Korkein oikeus KKO:1983-II-159

Pakottaminen
Kansalaistottelemattomuus

Syytetyt olivat maansiirtotyömaalla tunkeutuneet kaivinkoneen toimintasäteen sisäpuolelle, jolloin koneen kuljettajan oli ollut luovuttava käyttämästä konetta, koska hän muutoin olisi saattanut aiheuttaa tahallansa tai tuottamuksellaan koneen toimintasäteen sisäpuolella olleille henkilöille ruumiinvamman ja siten syyllistyä rikokseen. Syytetyt tuomittiin rangaistukseen pakottamisesta. Niin sanottu kansalaistottelemattomuus ei ollut sellainen peruste, joka olisi poistanut teon rangaistavuuden.

III-jaosto

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Korkeimman oikeuden päätös pakottamista ynnä muuta koskevassa jutussa.

Hakija

1. Asianomistaja, vesihallitus sekä syytetyt, 2. ylioppilas Annukka A., Helsinki, 3. nuoriso-ohjaaja Päivi A., Helsinki, 4. opiskelija Maaret E., Helsinki, 5. tekniikan opiskelija Kaj H., Kauniainen, 6. postimies Pekka H., Vantaa, 7. opiskelija Harri H., Tampere, 8. koululainen Jaana H., Helsinki, 9. lääketieteen opiskelija Riitta J., Helsinki, 10. toimitusjohtaja Jukka K., Pori, 11. opiskelija Tuija K., Helsinki, 12. taideopiskelija Jussi K., Sipoo, 13. opiskelija Ari K., Haukiputaa, 14. arkkitehtiylioppilas Viljo K., Helsinki, 15. koululainen Anna-Maarit L., Helsinki, 16. diplomi-insinööri Raimo L., Helsinki, 17. opiskelija Teemu M., Oulu, 18. koululainen Marja N., Helsinki, 19. opiskelija Timo O., Forssa, 20. opiskelija Pentti O., Kemi, 21. ylioppilas Pirkko O., Turku, 22. koululainen Outi P., Helsinki, 23. opiskelija Harri P., Espoo, 24. koululainen Maarit P., Turku, 25. koululainen Toini R., Helsinki, 26. koululainen Sari R., Helsinki, 27. postimies Kari S., Helsinki, 28. opiskelija Pekka S., Helsinki, 30. filosofian kandidaatti Olli T., Espoo, 31. opiskelija Esa T., Helsinki, 32. filosofian ylioppilas Marja-Leena U., Helsinki, 33. valtiotieteen ylioppilas Kai V., Espoo, 34. opiskelija Ilkka V., Oulu, 35. koululainen Leena W., Helsinki, ja 36. kirjastoapulainen Mervi K., Helsinki.

Vastapuoli

Virallinen syyttäjä, apulaisnimismies Eero A., asianomistaja, vesihallitus sekä syytetyt Annukka A., Päivi A., Maaret E., Kaj H., Pekka H., Harri H., Jaana H., Riitta J., Jukka K., Tuija K., Jussi K., Ari K., Viljo K., Anna-Maari L., Raimo L., Teemu M., Marja N., Timo O., Pentti O. ja Pirkko O., Outi P., Harri P., Maarit P., Toini R., Sari R., Kari S., S., Pekka S., Olli T., Esa T., Marja-Leena U., Kai V., Ilkka V., Leena W. ja Mervi K.

Muutoksenhaun kohde

Turun HO:n päätös 15.10.1981

Asianomistajan vaatimus

Vesihallitus on syyttäjän syytteeseen yhtyen Tammelan KO:ssa asianomistajana lausunut, että Viljo K., Annukka A., Maaret E., Pekka H., Ari K., Pentti O., Marja-Leena U., Leena W., Marja N., Päivi A., Kaj H., Jaana H., Mervi K., Timo O., Pirkko O., Outi P., Maarit P., Harri P., Sari R., Kari S., S., Olli T. ja Esa T. olivat 21.5.1979 Forssassa yhdessä lähestymällä eri puolilta kaivinkoneenkuljettaja Erkki L:n Helsingin vesipiirin maankaivuutyömaalla käyttämää kaivinkonetta, ilman laillista oikeutta pakottaneet Erkki L:n lopettamaan työskentelynsä sillä uhalla, että tämä muutoin tulisi vahingoittamaan koneen läheisyydessä olevia henkilöitä. Saatuaan Erkki L:n näin lopettamaan työskentelynsä kaivinkoneella syytetyt olivat kytkeneet joukostaan Maaret E:n, Ari K:n, Marja-Leena U:n, Päivi A:n, Kaj H:n, Timo O:n, S:n, Olli T:n ja Esa T:n erilaisilla ketjuilla ja lukoilla kiinni eri puolille kaivinkonetta. Toiset syytetyt sekä nyt myös paikalle tulleet Pekka S., Kai V., Harri H., Riitta J., Jukka K., Anna-Maarit L., Toini R., Jussi K., Raimo L., Teemu M. ja Ilkka V. olivat jääneet koneen toimintasäteen sisäpuolelle estäen näin osaltaan myös koneen käytön.

Erkki L:n pyynnöstä myöhemmin paikalle saapuneiden poliisimiesten irroitettua kaivinkoneeseen kytkeytyneet sekä kehotettua näitä ja muita koneen käytön estäneitä siirtymään paikalta, syytetyt eivät olleet noudattaneet kehotusta, vaan olivat istuutuneet maahan koneen ympärille pitäen toisistaan tiukalla käsivarsiotteella kiinni niin, että poliisien oli täytynyt kantaa heidät yksitellen pois paikalta.

Poliisien poistuttua työmaalta Annukka A., Maaret E., Pekka H., Ari K., Pentti O., Marja-Leena U. ja Leena W. olivat yhdessä uudestaan edellä mainitulla tavalla pakottaneet Erkki L:n lopettamaan työskentelynsä kaivinkoneella ja nyt kytkeneet Pentti O:n varmuuslukolla kaivinkoneen kauhaan kiinni sekä asettuneet itse yhdessä Jussi K:n, Raimo L:n, Teemu M:n ja Ilkka V:n kanssa niin lähelle konetta, että sen käyttö myös tästä syystä oli estynyt. Tämän vuoksi vesihallitus on vaatinut Annukka A:lle, Päivi A:lle, Maaret E:lle, Kaj H:lle, Pekka H:lle, Harri H:lle, Jaana H:lle, Riitta J:lle, Jukka K:lle, Tuija K:lle, Jussi K:lle, Ari K:lle, Anna-Maarit L:lle, Raimo L:lle, Teemu M:lle, Marja N:lle, Timo O:lle, Pentti O:lle ja Pirkko O:lle, Outi P:lle, Harri P:lle, Maarit P:lle, Toini R:lle, Sari R:lle, Kari S:lle, S:lle, Pekka S:lle, Olli T:lle, Esa T:lle, Marja-Leena U:lle, Kai V:lle, Ilkka V:lle, Leena W:lle ja Mervi K:lle rangaistusta.

Sen lisäksi vesihallitus on vaatinut, että kaikki syytetyt velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Helsingin vesipiirin vesitoimistolle Koijärven laskuojan perkaustyön tahallisesta häiritsemisestä ja työskentelyn estämisestä 18.5., 21.5., 22.5., 24.5., ja 25.5.1979 valtiolle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset seuraavasti:

  kaivukoneen seisonnasta 25,5 tunnilta       1 530 mk
  Pentti S: palkka                 340,17 mk
  päiväraha                      122 mk
  Alpo L:n palkka                347,99 mk
  päiväraha                      122 mk
  rakennusmestari Eero H:n matkoista       222 mk
  autopuheluista                   212,60 mk
  piirirakennusmestari Ilpo M:n matkoista    645 mk
  päiväraha                      183 mk
  yöpymiskorvaus                   220 mk
  autopuheluista                   101,15 mk
  yleiskustannuslisä 30 prosenttia työkustannuksista 738,65 mk
    eli yhteensä 4 784,56 markkaa korkoineen. Vielä vesihallitus on pyytänyt korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.
 
 
  Kihlakunnanoikeuden ratkaisu
  Kuultuaan muita syytettyjä kuin Mervi K:ta, joka laillisen esteen takia oli jäänyt saapumatta jutun käsittelyyn, heihin kohdistetuista rangaistus- ja korvausvaatimuksista ja Helsingin kaupungin lastensuojelulautakuntaa ja Espoon sosiaalilautakuntaa sekä varattuaan Erkki L:lle tilaisuuden antaa jutussa lausumansa KO, huomioon ottaen että Leena W, Marja N., Jaana H., Outi P., Harri P. ja Toini R. teot tehdessään olivat täyttäneet kukin viisitoista mutta ei kahdeksaatoista vuotta, on 13.5.1980 julistamassaan päätöksessä, samalla kun jutun käsittely on Mervi K:n osalta lykätty, katsonut selvitetyksi, että Viljo K., Annukka A., Maaret E., Pekka H., Ari K., Pentti O., Marja-Leena U., Leena W., S., Marja N., Pekka S., Kai V., Päivi A., Kaj H., Jaana H., Tuija K., Timo O., Pirkko O., Outi P., Maarit P., Harri P., Kari S., Olli T., Esa T., Jussi K., Raimo L., Teemu M., Ilkka V., Harri H., Riitta J., Jukka K., Anna-Maarit L. ja Toini R. olivat syyllistyneet siihen, mistä heille oli vaadittu rangaistusta, ja sen vuoksi tuominnut heidät rangaistukseen seuraavasti:
    Tuomitun nimi Rikos ja rangaistus     Lainkohta
    Viljo K.   Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § mom., 25 luku
         virantoimituksessa olevalle 12 § ja 7 luku 1
         virkamiehelle        §
           50 päiväsakkoa a 8 mk = 400 mk
    Annukka A.  Jatkettu teko, joka      Rikoslaki 16 luku
         käsittää yksin teoin tehdyt ja 2 § 1 mom., 25
         haitanteon virantoimituksessa luku 12 § ja 7
         olevalle virkamiehelle     luku 1 ja 2 sekä
         sekä yksin teoin tehdyt    poliisilaki 30 §
         pakottamisen ja niskoittelun
         poliisia vastaan
           40 päiväsakkoa a 15 mk = 600 mk
    Maaret E.  Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon          luku 12 õ ja 7
         virantoimituksessa olevalle   luku 1 ja 2 §
         virkamiehelle sekä yksin    sekä poliisilaki
         teoin tehdyt pakottamisen    30 §
         ja niskoittelun poliisia
         vastaan
           40 päiväsakkoa a 10 mk = 400 mk
    Pekka H.   Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon          luku 12 § ja 7
         virantoimituksessa olevalle   luku 1 ja 2 §
         virkamiehelle sekä yksin    sekä poliisilaki
         teoin tehdyt pakottamisen ja  30 §
         niskoittelun poliisia vastaan
           40 päiväsakkoa a 8 mk = 320 mk
    Ari K.    Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon          luku 12 § ja 7
         virantoimituksessa olevalle   luku 1 ja 2 §
         virkamiehelle sekä yksin    sekä poliisilaki
         teoin tehdyt pakottamisen    30 §
         ja niskoittelun poliisia
         vastaan
           40 päiväsakkoa a 8 mk = 320 mk
    Pentti O.  Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon          luku 12 § ja 7
         virantoimituksessa olevalle   luku 1 ja 2 §
         virkamiehelle sekä yksin    sekä poliisilaki
         teoin tehdyt pakottamisen    30 §
         ja niskoittelun poliisia
         vastaan
           40 päiväsakkoa a 8 mk = 320 mk
    Marja-Leena Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
  U.      yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon          luku 12 § ja 7
         virantoimituksessa olevalle   luku 1 ja 2 §
         virkamiehelle sekä yksin     sekä poliisilaki
         teoin tehdyt pakottamisen    30 §
         ja niskoittelun poliisia
         vastaan
           40 päiväsakkoa a 8 mk = 320 mk
    Leena W.   Nuorena henkilönä tehty     Rikoslaki 16 luku
         jatkettu teko, joka käsittää   2 § 1 mom., 25
         yksin teoin tehdyt pakottamisen luku 12 § ja 7
         ja haitanteon          luku 1 ja 2 § ja
         virantoimituksessa olevalle   3 luku 2 õ sekä
         virkamiehelle sekä yksin     poliisilaki 30 §
         teoin tehdyt pakottamisen
         ja niskoittelun poliisia vastaan
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Siiki    Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         yksin teoin tehdyt pakottamisen 2 § 1 mom., 25
         ja haitanteon virantoimituksessa luku 12 § ja 7
         olevalle virkamiehelle      luku 1 ja 2 §
         sekä yksin teoin tehdyt     sekä poliisilaki
         pakottamisen ja niskoittelun   30 §
         poliisia vastaan
           40 päiväsakkoa a 8 mk = 320 mk
    Marja N.   Nuorena henkilönä tehty    Rikoslaki 16 luku
         teko, joka käsittää yksin   2 § 1 mom., 25
         teoin tehdyt pakottamisen ja  luku 12 § ja 7
         haitanteon virantoimituksessa luku 1 ja 2 § ja
         olevalle virkamiehelle     3 luku 2 § sekä
         sekä niskoittelun poliisia   poliisilaki 30 §
         vastaan
           25 päiväsakkoa a 8 mk = 200 mk
    Pekka S.   Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
         sessa olevalle virkamiehelle  2 § 1 mom.
         le
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Kai V.    Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
         sessa olevalle virkamiehelle 2 § 1 mom.
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Päivi A.   Yksin teoin tehdyt       Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko   2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle   luku 12 § ja 7
         virkamiehelle          luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 35 mk = 1 050 mk
    Kaj H.    Yksin teoin tehdyt       Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko   2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle   luku 12 § ja 7
         virkamiehelle          luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Jaana H.   Nuorena henkilönä yksin    Rikoslaki 16 luku
         teoin tehdyt pakottaminen   2 § 1 mom., 25
         ja haitanteko         luku 12 §, 7 luku
         virantoimituksessa olevalle  1 § ja 3 luku
         virkamiehelle         2 §
           20 päiväsakkoa a 8 mk = 160 mk
    Tuija K.   Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Timo O.   Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Pirkko O.  Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 27 mk = 810 mk
    Outi P.   Nuorena henkilönä yksin    Rikoslaki 16 luku
         teoin tehdyt pakottaminen   2 § 1 mom., 25
         ja haitanteko         luku 12 §, 7 luku
         virantoimituksessa olevalle  1 § ja 3 luku 2 §
         virkamiehelle
           20 päiväsakkoa a 8 mk = 160 mk
    Maarit P.  Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 15 mk = 450 mk
    Harri P.   Nuorena henkilönä yksin    Rikoslaki 16 luku
         teoin tehdyt pakottaminen   2 § 1 mom., 25
         ja haitanteko         luku 12 §, 7 luku
         virantoimituksessa olevalle  1 § ja 3 luku 2 §
         virkamiehelle
           20 päiväsakkoa a 8 mk = 160 mk
    Sari R.   Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 23 mk = 690 mk
    kari S.   Yksin teoin tehdyt      Rikoslaki 16 luku
         pakottaminen ja haitanteko  2 § 1 mom., 25
         virantoimituksessa olevalle  luku 12 § ja 7
         virkamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 27 mk = 810 mk
    Olli T.   Yksin teoin tehdyt pakotta- Rikoslaki 16 luku
         minen ja haitanteko viran- 2 § 1 mom., 25
         toimituksessa olevalle vir- luku 12 § ja 7
         kamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Esa T.    Yksin teoin tehdyt pakotta- Rikoslaki 16 luku
         minen ja haitanteko viran- 2 § 1 mom., 25
         toimituksessa olevalle vir- luku 12 § ja 7
         kamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 8 mk = 240 mk
    Jussi K.   Jatkettu teko, joka käsittää Rikoslaki 16 luku
         haitanteon          2 § 1 mon., ja 7
         virantoimituksessa olevalle  luku 2 § sekä
         virkamiehelle ja niskoittelun poliisilaki 30 §
         poliisia vastaan
           25 päiväsakkoa a 8 mk = 200 mk
    Raimo L.   Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         haitanteon virantoimituksessa 2 § 1 mom., ja 7
         olevalle virkamiehelle     luku 2 § sekä
         ja niskoittelun poliisia    poliisilaki 30 §
         vastaan
           25 päiväsakkoa a 10 mk = 250 mk
    Teemu M.   Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         haitanteon virantoimituksessa 2 § 1 mom., ja 7
         olevalle virkamiehelle     luku 2 § sekä
         ja niskoittelun        poliisilaki 30 §
         poliisia vastaan
           25 päiväsakkoa a 8 mk = 200 mk
    Ilkka V.   Jatkettu teko, joka käsittää  Rikoslaki 16 luku
         haitanteon virantoimituksessa 2 § 1 mom., ja 7
         olevalle virkamiehelle     luku 2 § sekä po-
         ja niskoittelun poliisia    liisilaki 30 §
         vastaan
           25 päiväsakkoa a 8 mk = 200 mk
    Harri H.   Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
         olevalle virkamiehelle     2 § 1 mom.
           20 päiväsakkoa a 10 mk = 200 mk
    Riitta J.  Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
         olevalle virkamiehelle     2 § 1 mom.
             20 päiväsakkoa a 10 mk = 200 mk
    Jukka K.   Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
         olevalle virkamiehelle     2 § 1 mom.
           20 päiväsakkoa a 40 mk = 800 mk
    Anna-Maarit Haitanteko virantoimituksessa  Rikoslaki 16 luku
  L.      olevalle virkamiehelle     2 § 1 mom.
             20 päiväsakkoa a 8 mk = 160 mk
    Toini R.   Nuorena henkilönä haitanteko  Rikoslaki 16 luku
         virantoimituksessa       2 § 1 mom. ja 3
         olevalle virkamiehelle     luku 2 §
           15 päiväsakkoa a 8 mk = 120 mk
    Lisäksi KO on velvoittanut kaikki tuomitut yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvaukseksi Helsingin vesipiirin vesitoimistolle vesihallituksen päiviltä 18.5., 21.5., 22.5., 24.5. ja 25.5.1979 vaatimat kustannukset yhteensä 4 784 markkaa 56 penniä 5 prosentin korkoineen 13.5.1980 lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvaukseksi 300 markkaa sekä korvaamaan valtiolle takaisin sen varoista maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen Viljo K:n kuulustuttamalle todistajalle päivärahana ja matkakulujen korvauksena maksetut 82 markkaa.
  Jatkettuaan Mervi K:n osalta jutun käsittelyä ja kuultuaan häntä syytteestä ja korvausvaatimuksesta KO on 17.9.1980 julistamassaan päätöksessä katsonut selvitetyksi, että Mervi K. on tässä asiassa aikaisemmin rangaistukseen tuomittujen henkilöiden kanssa 21.5.1979 Forssassa lähestymällä Erkki L:n aikaisemmin mainitulla maankaivuutyömaalla käyttämää kaivinkonetta ilman laillista oikeutta pakottanut Erkki L:n lopettamaan työskentelynsä uhalla, että Erkki L. muutoin tulisi vahingoittamaan heitä. Saatuaan Erkki L:n näin lopettamaan työskentelynsä kaivinkoneella olivat joukossa olleet henkilöt yhteistoimin kytkeneet eräät heistä erilaisilla ketjuilla ja lukoilla kiinni kaivinkoneeseen.
  Erkki L:n pyynnöstä myöhemmin paikalle saapuneiden poliisimiesten irroitettua kaivinkoneeseen kytkeytyneet sekä kehotettua näitä koneen työskentelyn estäneitä ja Mervi K:ta muiden joukossa siirtymään paikalta Mervi K. ei ollut noudattanut kehotusta vaan oli istuutunut maahan koneen lähistölle pitäen osaltaan toisista joukkoon kuuluneista tiukalla käsivarsiotteella kiinni niin, että poliisimiesten oli täytynyt kantaa heidät yksitellen pois paikalta. Tämän vuoksi KO on tuominnut Mervi K:n rangaistukseen seuraavasti:
    Mervi K.   Yksin teoin tehdyt pakotta- Rikoslaki 16 luku
         minen ja haitanteko viran- 2 § 1 mom., 25
         toimituksessa olevalle vir- luku 12 § ja 7
         kamiehelle         luku 1 §
           30 päiväsakkoa a 12 mk = 360 mk
   
 
  Hovioikeuden ratkaisu
  HO, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä sekä Annukka A., Päivi A., Maaret E., Kaj H., Pekka H., Harri H., Jaana H., Riitta J., Tuija K., Jussi K., Ari K., Viljo K., Anna-Maari L., Raimo L., Teemu M., Marja N., Timo O., Pentti O., Pirkko O., Outi P., Harri P., Maarit P., Toini R., Sari R., Kari S., S., Pekka S., Olli T., Esa T., Marja-Leena U., Kai V., Ilkka V., Leena W. ja Mervi K. olivat saattaneet jutun, on tutkinut ne yhteenkuuluvaisuuden vuoksi yhdessä.
  HO on päätöksessään katsonut, että pakottamisen tunnusmerkistö oli toteutettu siten, että henkilöt, joiden syyksi pakottaminen oli luettu, olivat tunkeutuneet Erkki L:n kuljettaman kaivinkoneen toimintasäteen sisäpuolelle, jolloin Erkki L:n oli ollut luovuttava koneen käyttämisestä, koska hän muutoin olisi saattanut aiheuttaa tahallansa tai tuottamuksellansa koneen toimintasäteen sisäpuolella olleilla henkilöille ruumiinvamman ja siten syyllistyä rikokseen.
  Haitantekoon virantoimituksessa olevalle virkamiehelle olivat jutussa siitä rangaistukseen tuomitut henkilöt syyllistyneet sillä, että he olivat estäneet viranomaisten toimia tarttumalla toisiaan käsistä kiinni.
  Lisäksi HO on todennut, että KO oli päätöksessään laiminlyönyt antaa Sari R:n osalta lausunnon siitä, millä tavalla hänen oli näytetty tehneen teon, jonka KO oli lukenut hänen syykseen yksin teoin tehtyinä pakottamisena ja haitantekona virantoimituksessa olevalle virkamiehelle. Enempien mutkien välttämiseksi HO asian ilmeiseen tilaan nähden on todennut KO:n katsoneen näytetyksi, että Sari R. oli menetellyt samalla tavalla kuin Jaana H., Tuija K., Pirkko O., Outi P., Maarit P., Harri P. ja Kari S.
  Annukka A., Maaret E., Pekka H., Ari K., Pentti O., Marja-Leena U., Leena W., S. ja Marja N., joiden kahden viimeksi mainitun osalta KO oli laiminlyönyt antaa lausunnon, millä tavoin heidän oli näytetty niskoitelleen poliisia vastaan, mutta joiden HO enempien mutkien välttämiseksi on todennut tehneen sen tässä kappaleessa jäljempänä mainitulla tavalla, Jussi K., Raimo L., Teemu M. ja Ilkka V. olivat jättäneet noudattamatta poliisiviranomaisten toimivaltansa rajoissa järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi antaman kehotuksen poistua tapahtumapaikalta tulemalla poliisiviranomaisten poistuttua välittömästi takaisin paikalle.
  Edellä mainituilla perusteilla HO on jättäen Pekka S:n, Kai V:n, Harri H:n, Riitta J:n, Jukka K:n, Anna-Maarit L:n ja Toini R:n kohdalta KO:n päätöksen voimaan muulta kuin vahingonkorvauksen osalta tuominnut jäljempänä mainitut syytetyt KO:n soveltamien lainkohtien nojalla sen määräämiin rangaistuksiin seuraavista teoista:
    Tuomitun nimi  Rikos
    Viljo K.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Annukka A.    Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Maaret E.    Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Pekka H.     Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Ari K.      Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Pentti O.    Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Marja-Leena   Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
  U.        yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Leena W.     Nuorena henkilönä jatkettu pakottaminen ja
           sen kanssa osaksi yhdellä teolla tehdyt
           haitanteko virantoimituksessa olevalle vir-
           kamiehelle ja niskoittelu poliisia vastaan
    S.        Jatkettu pakottaminen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteko virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Marja N.     Nuorena henkilönä jatkettu rikos, joka kä-
           sittää pakottamisen ja sen kanssa osaksi
           yhdellä teolla tehdyt haitanteon virantoi-
           mituksessa olevalle virkamiehelle ja nis-
           koittelu poliisia vastaan
    Pekka S.     Haitanteko virantoimituksessa olevalle vir-
           kamiehelle
    Kai V.      Haitanteko virantoimituksessa olevalle vir-
           kamiehelle
    Päivi A.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Kaj H.      Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Jaana H.     Nuorena henkilönä pakottaminen ja sen kans-
           sa osaksi yhdellä teolla tehdyt haitanteko
           virantoimituksessa olevalle virkamiehelle
    Tuija K.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Timo O.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Pirkko O.    Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Outi P.     Nuorena henkilönä pakottaminen ja sen kans-
           sa osaksi yhdellä teolla tehty haitanteko
           virantoimituksessa olevalle virkamiehelle
    Maarit P.    Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Harri P.     Nuorena henkilönä pakottaminen ja sen kans-
           sa osaksi yhdellä teolla tehty haitanteko
           virantoimituksessa olevalle virkamiehelle
    Sari R.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Kari S.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Olli T.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Esa T.      Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Jussi K.       Jatkettu haitanteon virantoimituksessa ole-
           valle virkamiehelle ja niskoittelun po-
           liisia vastaan käsittävä rikos
    Raimo L.      Jatkettu haitanteon virantoimituksessa ole-
           valle virkamiehelle ja niskoittelun po-
           liisia vastaan käsittävä rikos
    Teemu M.     Jatkettu haitanteon virantoimituksessa ole-
           valle virkamiehelle ja niskoittelun po-
           liisia vastaan käsittävä rikos
    Ilkka V.     Jatkettu haitanteon virantoimituksessa ole-
           valle virkamiehelle ja niskoittelun po-
           liisia vastaan käsittävä rikos
    Harri H.     Haitanteko virantoimituksessa olevalle
           virkamiehelle
    Riitta J.    Haitanteko virantoimituksessa olevalle
           virkamiehelle
    Jukka K.     Haitanteko virantoimituksessa olevalle
           virkamiehelle
    Anna-Maarit L.  Haitanteko virantoimituksessa olevalle
           virkamiehelle
    Toini R.     Nuorena henkilönä haitanteko virantoimi-
           tuksessa olevalle virkamiehelle
    Mervi K.     Pakottaminen ja sen kanssa osaksi yhdellä
           teolla tehty haitanteko virantoimituksessa
           olevalle virkamiehelle
    Koska jutussa syytettyinä olevia henkilöitä ei ollut syytetty muista kuin 21.5.1979 tapahtuneeksi väitetyistä rikoksista ja koska samassa yhteydessä kuin rikoksen johdosta vaaditaan rangaistusta voidaan tutkia vain rikokseen perustuvat yksityisoikeudelliset vaatimukset, HO on jättänyt tutkimatta vesihallituksen korvausvaatimuksen muulta kuin 21.5.1979 koskevalta osalta. Tällä perusteella HO on alentanut Viljo K:n, Annukka A:n, Maaret E:n, Pekka H:n, Ari K:n, Pentti O:n, Marja-Leena U:n, Leena W:n, S:n, Marja N:n, Pekka S:n, Kai V:n, Päivi A:n, Kaj H:n, Jaana H:n, Tuija K:n, Timo O:n, Pirkko O:n, Outi P:n, Maarit P:n, Harri P:n, Sari R:n, Kari S:n, Olli T:n, Esa T:n, Jussi K:n, Raimo L:n, Teemu M:n, Ilkka V:n, Harri H:n, Riitta J:n, Jukka K:n, Anna-Maarit L:n ja Toini R:n yhteisvastuullisesti vesihallitukselle Helsingin vesipiirin vesitoimiston Koijärven laskuojan perkaustyön tahallisesta häiritsemisestä ja työskentelyn estämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaukseksi maksettavaksi tuomitun määrän siten, että maksettavaksi jäi 21.5.1979 osalta
    kaivukoneen seisonnasta 6 tunnilta     360 markkaa
  rakennusmestari Eero H:n matkoista   74 markkaa
  autopuheluista                70,87 markkaa
  piirirakennusmestari Ulpo M:n mat-
  koista                   215 markkaa
  päiväraha                  61 markkaa
  yöpymiskorvaus               110 markkaa
  autopuheluista                33,72 markkaa
  yleiskustannuksista 30 prosentin työkus-
  tannuksista 360 markasta          108 markkaa
    eli yhteensä 1 032 markkaa 59 penniä KO:n määräämine korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen.
  Todistajanpalkkion valtiolle takaisin korvaamisen osalta HO on jättänyt KO:n päätöksen pysyväksi.
 
 
  Korkein oikeus
  Valituslupa
  Vesihallitukselle sekä Annukka A:lle, Päivi A:lle, Maaret E:lle, Kaj H:lle, Pekka H:lle, Harri H:lle, Jaana H:lle, Riitta J:lle, Jukka K:lle, Tuija K:lle, Jussi K:lle, Ari K:lle, Viljo K:lle, Anna-Maari L:lle, Raimo L:lle, Teemu M:lle, Marja N:lle, Timo O:lle, Pentti O:lle, Pirkko O:lle, Outi P:lle, Harri P:lle, Maarit P:lle, Toini R:lle, Sari R:lle, Kari S:lle, S:lle, Pekka S:lle, Olli T:lle, Esa T:lle, Marja-Leena U:lle, Kai V:lle, Ilkka V:lle, Leena W:lle ja Mervi K:lle on myönnetty valituslupa 5.4.1982.
 
 
  Välitoimi
  Virallinen syyttäjä, apulaisnimismies Eero Arasalo ja vesihallitus sekä Annukka A., Päivi A., Maaret E., Kaj H., Pekka H., Harri H., Jaana H., Riitta J., Jukka K., Tuija K., Jussi K., Ari K., Viljo K., Anna-Maari L., Raimo L., Teemu M., Marja N., Timo O., Pentti O., Outi P., Harri P., Maarit P., Toini R., Sari R., Kari S., S., Pekka S., Olli T., Esa T., Marja-Leena U., Kai V., Ilkka V., Leena W. ja Mervi K. ovat antaneet heiltä pyydetyt vastaukset.
 
 
  Vaatimus
  Vesihallitus on toistanut KO:ssa esittämänsä vahingonkorvausvaatimuksen.
  Annukka A. ja muut syytetyt ovat yhteisessä muutoksenhakemuksessaan, kiistämättä valituksenalaiseen päätökseen sisältyvää tapahtumainkuvausta, esittäneet, että he ovat puheena olevilla toimenpiteillään onnistuneet estämään Koijärven hävittämisen ojittamalla ja siten vapaalla kansalaistoiminnallaan onnistuneet yhteiskunnallisesti merkittävässä tavoitteessaan. Näin olen heidän tuomitsemisensa kysymyksessä olevista teoista rangaistukseen oli epäoikeudenmukaista ja kansalaisten oikeustajun vastaista. Tämän vuoksi ja kun he olivat toimineet pakkotilassa he ovat pyytäneet, että syytteet hylättäisiin ja että heidät vapautettaisiin korvausvelvollisuudesta.
 
 
  KKO:N RATKAISU
 
 Perustelu
 Syyksilukeminen
 KKO katsoo, että pakottaminen ja haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle ovat, siltä osin kuin nämä teot on luettu syytettyjen syyksi, toteutuneet HO:n päätöksessä selostetulla tavalla.
 Annukka A:n, Maaret E:n, Pekka H:n, Ari K:n, Pentti O:n, Marja-Leena U:nn, Leena W:n, S:n, Marja N:n, Jussi K:n, Raimo L:n, Teemu M:n ja Ilkka V:n KKO toteaa syyllistyneen niskoitteluun poliisia vastaan sillä, että he ovat, poistuttuaan poliisiviranomaisten toimivaltansa rajoissa järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi antamasta käskystä tapahtumapaikalta, palanneet takaisin välittömästi poliisiviranomaisten poistuttua.
 Syytetyt ovat lausuneet toimineensa lintujen pesiytymispaikkana tärkeän ja luonnonsuojelun kannalta muutoinkin merkittävän Koijärven pelastamiseksi. KKO toteaa, että Koijärven rantatilusten soistumisen johdosta oli laadittu ojitussuunnitelma järven ympäristön viljelysmaiden kuivattamiseksi. Suunnitelma oli hyväksytty vesilain mukaisessa ojitustoimituksessa ja saanut lainvoiman. Helsingin vesipiirin suorittamat maankaivuutyöt, joita syytetyt olivat estäneet, ovat olleet laillisen ojitussuunnitelman täytäntöönpanoa. Näin ollen syytetyt eivät ole toimineet rikoslain 3 luvun 10 §:ssä tarkoitetussa, rangaistavuuden poistavassa pakkotilassa.
 Syytetyt ovat edelleen lausuneet toiminnallaan pyrkineensä auttamaan oikeuden toteutumista siten, että ehdittäisiin tehdä asianomaiset suojeluratkaisut ennen kuin ojitussuunnitelma pantaisiin täytäntöön. Koska he niin ollen ovat toimineet yhteiskunnalle arvokkaina pidettävien päämäärien hyväksi, heidän mielestään heidän tekonsa eivät olleet rangaistavia siinäkään tapauksessa, että ne täyttäisivät joitakin rikostunnusmerkistöjä.
 Näiden väitteiden johdosta KKO toteaa, että yksilöiden välisten ja yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisemiseksi on inhimillistä yhteiselämää velvoittava oikeusjärjestys. Oikeusjärjestyksen tärkeän osan muodostavat oikeussäännökset, jotka määräävät miten ristiriidat ratkaistaan ja miten ratkaisut toteutetaan. Asian luonnosta johtuu, että erilaisia käsityksiä saattaa vallita noiden säännösten ja niihin perustuvien ratkaisujen oikeudenmukaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ja että säännökset osittain voivat olla vanhentuneita. Oikeusjärjestykseen sisältyviä säännöksiä muutetaan siten kuin perustuslaeissa säädetään. Yhteiskuntarauhan kannalta ei voida puolustaa sellaista sääntöä, että yksilö tai ryhmittymä säädettävän lain kannalta ehkä yleisestikin hyväksyttävän perusteen tai päämäärän mukaisesti ryhtyisi oikeusjärjestyksen syrjäyttämällä toimimaan ikään kuin tuo peruste tai päämäärä jo olisi lainsäädännössä hyväksytty. Syytettyjen esittämä peruste ei siten poista tekojen rangaistavuutta.
 
  Vahingonkorvaus
  Koijärven läheisyyteen leiriytyneet henkilöt, muun muassa osa syytetyistä, olivat perjantaina 18.5.1979 estäneet ojankaivuun samalla tavoin kuin 21.5.1979. Paikalle tulleet poliisimiehet olivat vesihallituksen edustajien ehdotuksen mukaisesti antaneet työt estäneille aikaa poistua työpaikalta maanantaiaamuun 21.5.1979 mennessä. Korvausvaatimus 22, 24 ja 25.5.1979 osalta koskeen työn estymisen jälkiselvittelystä aiheutuneita kustannuksia. Kun Annukka A:han ja hänen myötäpuoliinsa kohdistetut korvausvaatimukset siten perustuvat samaan tapahtumaan kuin heitä vastaan ajettu syytekin, vahingonkorvausvaatimus on oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 8 §:n nojalla voitu tutkia syytejutun yhteydessä. HO ei siten olisi pitänyt jättää mainittua vaatimusta osaksikaan tutkimatta. Jutun selvitetyn tilan vuoksi KKO ottaa viivytyksen välttämiseksi jutun välittömästi tutkittavaksi näiltäkin osin.
  Vesihallitus ei ole näyttänyt palkanneensa työntekijöitä nimenomaan vahingonkorvausvaatimuksessa tarkoitettuja töitä varten. Kaivuutyön estymisestä ei siten ole aiheutunut palkkakustannusten lisääntymistä eikä liioin yleiskustannuksia.
 
 Päätöslauselma
 Syyksilukeminen ja rangaistus
 HO:n päätöstä ei muuteta.
 
  Vahingonkorvaus
  Vesihallitukselle Helsingin vesipiirin vesitoimiston Koijärven laskuojan perkaustyön tahallisesta häiritsemisestä ja työskentelyn estämisestä aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten johdosta maksettavaksi määrättyä korvausta korotetaan ja Annukka A., Päivi A., Maaret E., Kaj H., Pekka H., Harri H., Jaana H., Riitta J., Jukka K., Tuija K., Jussi K., Ari K., Viljo K., Anna-Maari L., Raimo L., Teemu M., Marja N., Timo O., Pentti O., Pirkko O., Outi P., Harri P., Maarit P., Toini R., Sari R., Kari S., S., Pekka S., Olli T., Esa T., Marja-Leena U., Kai V., Ilkka V. ja Leena W. velvoitetaan suorittamaan vesihallitukselle vahingonkorvaukseksi HO:n tuomitseman määrän asemesta kaivukoneen seisonnan, työmiesten matka- ja päivärahojen, yöpymiskorvauksen ja autopuheluiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista yhteensä 3 357 markkaa 75 penniä HO:n määräämine 5 prosentin korkoineen 13.5.1980 lukien ja oikeudenkäyntikuluineen.
  Todistajanpalkkioita koskevalta osalta HO:n päätös jää pysyväksi.
  Ratkaisuun, joka oli yksimielinen, osallistuivat oikeusneuvokset Miettinen, Portin ja Hiltunen sekä ylimääräiset oikeusneuvokset Mäkinen ja Heikkilä