Korkein oikeus KKO:1983-II-80

Syytetyn, joka syöttämällä rahapeliautomaattiin pelimaksun suuruisia ylimääräisiä tai pelimaksua pienempiä kolikoita tietoisesti oli saattanut automaatin koneiston sellaiseen häiriötilaan, että se antoi olennaisesti useammin ja runsaampia voittoja kuin normaalitoiminnassa, katsottiin siten anastaneen automaatista pelaajille voittoina tarjolla olleita rahoja. Ään.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän ja Raha-automaattiyhdistyksen ajamasta syytteestä Helsingin RO p. 9.10.1981 oli lausunut selvitetyksi, että A ja B olivat

1. A yhdessä C:n kanssa vuosien 1980 ja 1981 vaihteessa Helsingissä Hotelli Hesperiassa anastanut 100 markkaa rahaa lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista siten, että A ja C olivat tuntien automaatin toimintamekanismin järjestelemällä automaatin toimintaa automaattiin sopivilla kolikkorahoilla ja automaatin kahvalla saaneet automaatin antamaan voittokuvioita kunnes automaatin voittomaksuputki oli tyhjentynyt,

2. A ja B maaliskuun puolivälissä 1981 Helsingissä yksissä tuumin Hotelli Hesperiassa anastaneet 200 markkaa rahaa lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä,

3. A ja B 28.3.1981 Helsingissä yksissä tuumin Hotelli Hesperiassa anastaneet 300 markkaa rahaa kolmesta lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä, sekä

4. A ja B 28.3 – 31.3.1981 välisenä aikana gts Finnjetillä matkalla Helsingistä Saksan Liittotasavaltaan ja takaisin Helsinkiin yksissä tuumin anastaneet kuudella eri kerralla yhteensä 650 markkaa rahaa kolmesta lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä ja siten, että he olivat tuntien automaattien toimintamekanismit järjestelemällä automaattien toimintaa automaatteihin sopivilla kolikkorahoilla ja automaattien kahvoilla saaneet automaattien voittoprosentin nousemaan kaksinkertaiseksi sekä yrittäneet anastaa rahaa kolmesta lukitusta raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista siten, että he olivat kunkin kolmen automaatin osalta automaattiin sopimattomalla kolikkorahalla saattaneet automaatin rahalukon säädön epäkuntoon tarkoituksenaan päästä pelaamaan automaatilla sen tarkoitusperän vastaisesti aikeessaan kuitenkaan onnistumatta automaattien mennessä toimintakyvyttömäksi.

Sen vuoksi ja kun A:n ja B:n tekoja oli 2 – 4 kohdan osalta pidettävä jatkettuna rikoksena ja A oli rikokset tehdessään ollut 15 vaan ei 18 vuotta täyttänyt, RO oli rikoslain 28 luvun 1 §:n, 3 luvun 2 §:n, 4 luvun 1 §:n 1 momentin ja M luvun 2 §:n nojalla tuominnut A:n nuorena henkilönä varkaudesta 20:een 8 markan päiväsakkoon ja jatketusta varkauksia ja varkauden yrityksiä käsittävästä rikoksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä B:n jatketusta varkauksia ja varkauden yrityksiä käsittävästä rikoksesta 4 kuukaudeksi vankeuteen. A oli velvoitettu yhteisvastuullisesti jutussa rangaistukseen myös tuomitun C:n kanssa suorittamaan Raha-automaattiyhdistykselle korvaukseksi anastetuista rahoista 100 markkaa 5 prosentin korkoineen 6.7.1981 lukien, A ja B velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan Raha-automaattiyhdistykselle korvaukseksi anastetuista rahoista 200 markkaa 5 prosentin korkoineen niin ikään 6.7.1981 lukien sekä A ja B velvoitettu yhteisvastuullisesti C:n kanssa korvaamaan Raha-automaattiyhdistykselle sen oikeudenkäyntikulut 150 markalla. Takavarikoiduista rahoista määrättiin 950 markkaa luovutettavaksi Raha-automaattiyhdistykselle ja 272 markkaa A:lle ja B:lle.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi A ja B olivat saattaneet jutun, p. 2.3.1982 oli jättänyt asian RO:n päätöksen varaan.

Pyytäen valituslupaa A ja B hakivat muutosta HO:n päätökseen. Lupa myönnettiin. Virallinen syyttäjä antoi häneltä vaaditun vastauksen. Raha-automaattiyhdistys ei käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen.

KKO p. tutki jutun.

Perustelu

Menetellessään HO:n päätöksessä kerrotuin tavoin A ja B olivat syöttämällä automaatin raha-aukkoon ylimääräisen tai pelipanosta pienemmän kolikon tietoisesti saattaneet tai pyrkineet saattamaan automaatin koneiston sellaiseen häiriötilaan, että se antoi olennaisesti useammin ja runsaampia voittoja kuin normaalitoiminnassa. Siten he oli anastaneet tai yrittäneet anastaa Raha-automaattiyhdistyksen omistamista rahapeliautomaateista pelaajille voittoina tarjolla olleita rahoja. Ylimääräisten tai pelipanosta pienempien kolikoiden sanottuun käyttötarkoitukseen nähden niiden raha-arvolla ei ollut merkitystä tekojen rangaistavuuden kannalta.

Päätöslauselma

HO:n päätöksen lopputulosta ei muutettu.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Oikeusneuvos Mälkki: Esitetyn selvityksen mukaan A ja B ovat HO:n päätöksessä kerrotuin tavoin Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaattien toimintamekanismit tuntien käsitelleet niitä noudattamatta säännönmukaiseksi pelaamistavaksi tarkoitettua menetelmää. Siten he ovat saaneet peliautomaateistä useammin tai suurempia pelivoittoja kuin mitä koneistojensäätöjen mukaan pelaajille olisi tuleva. Tekojen rangaistavuutta harkittaessa on kuitenkin mielestäni myös otettava huomioon, että peliautomaattien käyttöön on nimenomaan tarkoitettu liittyvän pelipanosta suuremman rahavoiton mahdollisuus ja että laitteiden käsittelytapa ei ole pelaajille osoitetuin ohjein nimenomaan määritelty. Peliautomaattien ei ole näytetty A:n ja B:n käyttämien pelaamismenetelmien vuoksi vahingoittuneen. Sen vuoksi katson, etteivät A ja B HO:n päätöksen 2 – 4 kohdassa ja A päätöksen 1 – 4 kohdassa kerrotuissa tilaisuuksissa, käyttäessään vain kulloinkin kysymyksessä olleeseen peliautomaattiin sopivia metallirahoja, ole pelitapansa moitittavuudesta huolimatta syyllistyneet rikokseen. Siltä osin kuin A:n ja B:n syyksi on HO:n päätöksen 4 kohdassa luettu peliautomaatteihin sopimattomia metallirahoja käyttäen tehty jatkettu varkauden yritys katson kuten enemmistö, syyksilukemisen oikeaksi.

Esitetyn perustein harkitsen oikeaksi, muuttaen HO:n päätöstä ja hyläten vaatimukset enemmälti, tuomita B:n 4 kohdassa kerrotusta jatketusta varkauden yrityksestä 20:een 8 markan määräiseen päiväsakkoon ja A:n niin ikään 4 kohdassa kerrotusta nuorena henkilönä tehdystä jatketusta varkauden yrityksestä 15:een 8 markan määräiseen päiväsakkoon. Takavarikoidut rahat 950 markkaa määrään luovutettaviksi A:lle ja B:lle, puoliksi kummallekin. Raha-automaattiyhdistyksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta jätän HO:n päätöksen pysyväksi.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Leivonen, Lehtonen ja Lindholm sekä ylimääräinen oikeusneuvos Paasikoski

Syytetyn, joka syöttämällä rahapeliautomaattiin pelimaksun suuruisia ylimääräisiä tai pelimaksua pienempiä kolikoita tietoisesti oli saattanut automaatin koneiston sellaiseen häiriötilaan, että se antoi olennaisesti useammin ja runsaampia voittoja kuin normaalitoiminnassa, katsottiin siten anastaneen automaatista pelaajille voittoina tarjolla olleita rahoja. Ään.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän ja Raha-automaattiyhdistyksen ajamasta syytteestä Helsingin RO p. 9.10.1981 oli lausunut selvitetyksi, että A ja B olivat

1. A yhdessä C:n kanssa vuosien 1980 ja 1981 vaihteessa Helsingissä Hotelli Hesperiassa anastanut 100 markkaa rahaa lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista siten, että A ja C olivat tuntien automaatin toimintamekanismin järjestelemällä automaatin toimintaa automaattiin sopivilla kolikkorahoilla ja automaatin kahvalla saaneet automaatin antamaan voittokuvioita kunnes automaatin voittomaksuputki oli tyhjentynyt,

2. A ja B maaliskuun puolivälissä 1981 Helsingissä yksissä tuumin Hotelli Hesperiassa anastaneet 200 markkaa rahaa lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä,

3. A ja B 28.3.1981 Helsingissä yksissä tuumin Hotelli Hesperiassa anastaneet 300 markkaa rahaa kolmesta lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä, sekä

4. A ja B 28.3 – 31.3.1981 välisenä aikana gts Finnjetillä matkalla Helsingistä Saksan Liittotasavaltaan ja takaisin Helsinkiin yksissä tuumin anastaneet kuudella eri kerralla yhteensä 650 markkaa rahaa kolmesta lukitusta Raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista 1 kohdan pelimenetelmällä ja siten, että he olivat tuntien automaattien toimintamekanismit järjestelemällä automaattien toimintaa automaatteihin sopivilla kolikkorahoilla ja automaattien kahvoilla saaneet automaattien voittoprosentin nousemaan kaksinkertaiseksi sekä yrittäneet anastaa rahaa kolmesta lukitusta raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatista siten, että he olivat kunkin kolmen automaatin osalta automaattiin sopimattomalla kolikkorahalla saattaneet automaatin rahalukon säädön epäkuntoon tarkoituksenaan päästä pelaamaan automaatilla sen tarkoitusperän vastaisesti aikeessaan kuitenkaan onnistumatta automaattien mennessä toimintakyvyttömäksi.

Sen vuoksi ja kun A:n ja B:n tekoja oli 2 – 4 kohdan osalta pidettävä jatkettuna rikoksena ja A oli rikokset tehdessään ollut 15 vaan ei 18 vuotta täyttänyt, RO oli rikoslain 28 luvun 1 §:n, 3 luvun 2 §:n, 4 luvun 1 §:n 1 momentin ja M luvun 2 §:n nojalla tuominnut A:n nuorena henkilönä varkaudesta 20:een 8 markan päiväsakkoon ja jatketusta varkauksia ja varkauden yrityksiä käsittävästä rikoksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä B:n jatketusta varkauksia ja varkauden yrityksiä käsittävästä rikoksesta 4 kuukaudeksi vankeuteen. A oli velvoitettu yhteisvastuullisesti jutussa rangaistukseen myös tuomitun C:n kanssa suorittamaan Raha-automaattiyhdistykselle korvaukseksi anastetuista rahoista 100 markkaa 5 prosentin korkoineen 6.7.1981 lukien, A ja B velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan Raha-automaattiyhdistykselle korvaukseksi anastetuista rahoista 200 markkaa 5 prosentin korkoineen niin ikään 6.7.1981 lukien sekä A ja B velvoitettu yhteisvastuullisesti C:n kanssa korvaamaan Raha-automaattiyhdistykselle sen oikeudenkäyntikulut 150 markalla. Takavarikoiduista rahoista määrättiin 950 markkaa luovutettavaksi Raha-automaattiyhdistykselle ja 272 markkaa A:lle ja B:lle.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi A ja B olivat saattaneet jutun, p. 2.3.1982 oli jättänyt asian RO:n päätöksen varaan.

Pyytäen valituslupaa A ja B hakivat muutosta HO:n päätökseen. Lupa myönnettiin. Virallinen syyttäjä antoi häneltä vaaditun vastauksen. Raha-automaattiyhdistys ei käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen.

KKO p. tutki jutun.

Perustelu

Menetellessään HO:n päätöksessä kerrotuin tavoin A ja B olivat syöttämällä automaatin raha-aukkoon ylimääräisen tai pelipanosta pienemmän kolikon tietoisesti saattaneet tai pyrkineet saattamaan automaatin koneiston sellaiseen häiriötilaan, että se antoi olennaisesti useammin ja runsaampia voittoja kuin normaalitoiminnassa. Siten he oli anastaneet tai yrittäneet anastaa Raha-automaattiyhdistyksen omistamista rahapeliautomaateista pelaajille voittoina tarjolla olleita rahoja. Ylimääräisten tai pelipanosta pienempien kolikoiden sanottuun käyttötarkoitukseen nähden niiden raha-arvolla ei ollut merkitystä tekojen rangaistavuuden kannalta.

Päätöslauselma

HO:n päätöksen lopputulosta ei muutettu.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Oikeusneuvos Mälkki: Esitetyn selvityksen mukaan A ja B ovat HO:n päätöksessä kerrotuin tavoin Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaattien toimintamekanismit tuntien käsitelleet niitä noudattamatta säännönmukaiseksi pelaamistavaksi tarkoitettua menetelmää. Siten he ovat saaneet peliautomaateistä useammin tai suurempia pelivoittoja kuin mitä koneistojensäätöjen mukaan pelaajille olisi tuleva. Tekojen rangaistavuutta harkittaessa on kuitenkin mielestäni myös otettava huomioon, että peliautomaattien käyttöön on nimenomaan tarkoitettu liittyvän pelipanosta suuremman rahavoiton mahdollisuus ja että laitteiden käsittelytapa ei ole pelaajille osoitetuin ohjein nimenomaan määritelty. Peliautomaattien ei ole näytetty A:n ja B:n käyttämien pelaamismenetelmien vuoksi vahingoittuneen. Sen vuoksi katson, etteivät A ja B HO:n päätöksen 2 – 4 kohdassa ja A päätöksen 1 – 4 kohdassa kerrotuissa tilaisuuksissa, käyttäessään vain kulloinkin kysymyksessä olleeseen peliautomaattiin sopivia metallirahoja, ole pelitapansa moitittavuudesta huolimatta syyllistyneet rikokseen. Siltä osin kuin A:n ja B:n syyksi on HO:n päätöksen 4 kohdassa luettu peliautomaatteihin sopimattomia metallirahoja käyttäen tehty jatkettu varkauden yritys katson kuten enemmistö, syyksilukemisen oikeaksi.

Esitetyn perustein harkitsen oikeaksi, muuttaen HO:n päätöstä ja hyläten vaatimukset enemmälti, tuomita B:n 4 kohdassa kerrotusta jatketusta varkauden yrityksestä 20:een 8 markan määräiseen päiväsakkoon ja A:n niin ikään 4 kohdassa kerrotusta nuorena henkilönä tehdystä jatketusta varkauden yrityksestä 15:een 8 markan määräiseen päiväsakkoon. Takavarikoidut rahat 950 markkaa määrään luovutettaviksi A:lle ja B:lle, puoliksi kummallekin. Raha-automaattiyhdistyksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta jätän HO:n päätöksen pysyväksi.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Leivonen, Lehtonen ja Lindholm sekä ylimääräinen oikeusneuvos Paasikoski