Korkein oikeus KKO:1988:54

Varkausrikos Rikoksen yritys

Syytetty oli varastamisen tarkoituksessa yrittänyt murtautua kauppaliikkeeseen käyttäen apunaan lasiveistä, jolla hän ennen kuin hänet yllätettiin ja otettiin kiinni, oli saanut liikkeen ulko-oven lasia sillä tavoin vahingoitetuksi, että lasi oli kokonaan uusittava. Hänet tuomittiin varkauden yrityksestä.

Ks. KKO:1975-I-1

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Lahden raastuvanoikeuden päätös 4.3.1986

Raastuvanoikeus on virallisen syyttäjän syytteestä ja varattuaan E-Osuuskunta Ekalle ja Kiinteistö Oy Lahden Centrumille tilaisuuden tulla asianomistajina kuulluiksi lausunut selvitetyksi, että A oli 14.1.1986 Lahdessa yöaikaan anastamisen tarkoituksessa yrittänyt murtautua Kiinteistö Oy Lahden Centrumin omistamassa talossa sijaitsevaan E-Osuuskunta Ekan harjoittamaan Olivia-nimiseen kenkäkauppaan. Murtautumisessa A oli käyttänyt apunaan lasiveistä, jolla hän oli saanut liikkeen ulko-oven lasia sillä tavoin vahingoitetuksi, että lasi oli ollut kokonaan uusittava. Sen vuoksi raastuvanoikeus on rikoslain 28 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla tuominnut A:n varkauden yrityksestä 2 kuukaudeksi vankeuteen. Rangaistus määrättiin ehdolliseksi 4.3.1988 päättyvin koetusajoin.

Kouvolan hovioikeuden päätös 5.2.1987

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A oli saattanut jutun, ei ole muuttanut raastuvanoikeuden päätöstä.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Valituslupa on myönnetty 8.5.1987. Lahden kaupunginviskaali Mikko Miestamo on virallisena syyttäjänä vastannut hakemukseen.

A on vaatinut, että syyte hylätään, koska hänellä ei ole ollut anastustarkoitusta ja koska hänen toimintansa ei ollut voinut toteuttaa varkauden yrityksen tunnusmerkistöä.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeuden päätöstä ei muuteta.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ailio, Takala, Nybergh, Lehtonen ja Lindholm