Korkein oikeus KKO:1989:15

Rattijuopumus Liikennerikos

Juopunut matkustaja oli vetänyt auton ollessa liikkeessä käsijarrun päälle, jolloin auton kuljettaja oli menettänyt osittain auton hallinnan auton pysyessä kuitenkin tiellä.

Matkustajan katsottiin käyttämällä auton hallintalaitetta osallistuneen auton kuljettamiseen ja hänet tuomittiin rangaistukseen törkeästä rattijuopumuksesta.

Vrt. KKO:1995:122

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän syyte Valkealan kihlakunnanoikeudessa

Syyttäjä on kihlakunnanoikeudessa kertonut, että A oli 20.6.1987 Kouvolassa ollessaan juopuneena henkilöauton HXT-457 kyydissä kuljettajan viereisellä istuimella vetänyt yllättäen vauhdissa käsijarrun päälle. Toimenpiteen johdosta auton kuljettaja oli menettänyt auton hallinnan. Auto oli pysynyt kuitenkin tiellä. A:n verenalkoholi tapahtuman aikana oli ollut ainakin 1.83 promillea. Tarttumalla auton hallintalaitteisiin A oli ryhtynyt auton kuljettamistoimiin. Olosuhteet olivat olleet sellaiset, että teko oli ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta. Tämän vuoksi virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta sekä hänen määräämistään ajokieltoon ja velvoittamistaan korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskulut.

Kihlakunnanoikeuden päätös 8.7.1987

Kihlakunnanoikeus on lausunut selvitetyksi, että A oli 20.6.1987 Kouvolassa istuessaan liikkuvassa henkilöautossa kuljettajan viereisellä istuimella vetänyt ajon aikana auton käsijarrun päälle, minkä seurauksena auton kuljettaja oli osittain menettänyt auton hallinnan ja auto oli kääntynyt menosuuntaan poikittain ja pysähtynyt tiellä. Teko oli tapahtunut kaupunkialueella pääkadulla. A:n menettely oli ollut omiaan vaarantamaan liikenneturvallisuutta. A oli häirinnyt kuljettajan auton hallintaa, mutta pelkästään käsijarrun päälle vetämisellä A ei ollut riistänyt kuljettajalta auton hallintaa siten, että hän olisi itse kuljettanut autoa. Menettelyllään A oli kuitenkin syyllistynyt liikenteen vaarantamiseen. Sen vuoksi kihlakunnanoikeus on tieliikennelain 3 §:n 2 momentin ja 98 §:n nojalla tuominnut A:n liikenteen vaarantamisesta 12:een 55 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 660 markkaa.

Kouvolan hovioikeuden päätös 14.6.1988

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä oli saattanut jutun, on jättänyt asian kihlakunnanoikeuden päätöksen varaan.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Valituslupa on myönnetty 21.9.1988.

Virallinen syyttäjä on toistanut alemmissa oikeuksissa esittämänsä vaatimukset.

A on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on ollessaan matkustajana henkilöautossa auton ollessa liikkeessä vetänyt käsijarrun päälle, jolloin auton kuljettaja oli menettänyt osittain auton hallinnan auton pysyessä kuitenkin tiellä. Käyttämällä kerrotuin tavoin auton hallintalaitetta A on osallistunut auton kuljettamiseen. Hän on siten kuljettanut autoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 1.83 promillea, olosuhteiden ollessa sellaiset, että teko on ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta.

Lainkohta

Rikoslaki 23 luku 2 § Tieliikennelaki 74 §

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöstä muutetaan siten, että A tuomitaan hänen syykseen luetun liikenteen vaarantamisen asemesta törkeästä rattijuopumuksesta 70:een 55 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 3.850 markkaa.

A määrätään ajokieltoon 30.6.1989 saakka.

A velvoitetaan korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskulut 228 markkaa.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ailio, Takala, Nikka- rinen, Nybergh ja Ketola