Korkein oikeus KKO:1996:94

Rikokseen osallisuus Rikoksen tekijä
Ryöstö

Syytetyt A, B ja C olivat yhdessä suunnitelleet aseellisen ryöstön, jonka A ja B toteuttivat. Ryöstön jälkeen C yhteisen suunnitelman mukaisesti odotti sovitulla paikalla auton kanssa. Sieltä he kaikki yhdessä matkustivat saaliineen tuolla autolla muualle. Perillä C osallistui saaliin jakoon. C tuomittiin osallisuudesta törkeään ryöstöön tekijänä.

RL 5 luku 1 §
RL 31 luku 2 § 1 mom 3 kohta

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Iitin käräjäoikeuden tuomio 17.5.1995

Käräjäoikeus katsoi lausumillaan perusteilla virallisen syyttäjän syytteestä selvitetyksi, että A, B ja C olivat 26.9.1992 Kuusankoskella yksissä tuumin ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti uhkaamalla välittömästi käyttää väkivaltaa anastaneet Osuuskauppa Ympäristön Sokos-Market Koskikara -nimisen myymälän liiketoiminnasta kertyneitä varoja 156 409,60 markkaa, kirjeen ja paketin.

Liikkeen työntekijöiden Jaana H:n ja Terttu Y:n lähtiessä kuljettamaan edellä mainittua omaisuutta läheiseen pankkiin B oli antanut tästä kadun toiselta puolelta A:lle merkin tupakan sytyttämällä. Tämän jälkeen A oli tullut tavaratalon pysäköintipaikalla Jaana H:ta ja Terttu Y:tä vastaan ja katkaistulla haulikolla ja käden katkaisemisella uhaten anastanut omaisuuden. A ja B olivat paenneet yhdessä ensin B:n kuljettamalla autolla ja sen jälkeen kumiveneellä Pyhäjärven yli paikkaan, josta C ja Kirsi P olivat heidät noutaneet. A, B ja C olivat sen jälkeen ajaneet Kirsi P:n kuljettamalla autolla Lahteen, jossa osa anastetuista rahoista oli jaettu A:n, B:n ja C:n kesken.

A, B ja C olivat suunnitelleet teon ennakolta. Se oli ollut alunperin tarkoitus toteuttaa viikkoa aikaisemmin, mutta tuolloin ei sen toteuttaminen ollut onnistunut.

Ryöstöä oli pidettävä törkeänä, koska siinä oli käytetty ampuma-asetta ja teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Näillä perusteilla käräjäoikeus tuomitsi C:n rikoslain 31 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla törkeästä ryöstöstä 2 vuodeksi 10 kuukaudeksi vankeuteen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Vanhalakka sekä lautamiehet Lampila, Littman ja Väärälä.

Kouvolan hovioikeuden tuomio 14.9.1995

C haki muutosta hovioikeudessa vaatien syytteen hylkäämistä. Sen varalta, että hänen katsottaisiin syyllistyneen rikoksen suosimiseen tai tuottamukselliseen kätkemisrikokseen, C vaati syytteen hylkäämistä syyteoikeuden vanhentumisen takia. Sen varalta, että hänen todettaisiin olleen ryöstörikoksessa osallisena, C katsoi olleensa vain avunantaja ja vaati, että syyte oli enemmälti hylättävä.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Pitkänen, Murto ja Mikkola. Esittelijä Jukka Hallavainio.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Valituslupa on myönnetty 12.12.1995. C on vaatinut häneen kohdistettujen syytteen ja korvausvaatimusten hylkäämistä. Sen varalta, että C katsottaisiin osalliseksi ryöstörikokseen, hän on pyytänyt, että häntä pidettäisiin vain avunantajana ja että hänen katsottaisiin teon tehdessään olleen täyttä ymmärrystä vailla sekä että syyte enemmälti hylättäisiin.

Virallinen syyttäjä on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

Asianomistajat Osuuskauppa Ympäristö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola eivät ole käyttäneet niille varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 14.8.1996

Perustelut

C:n on näytetty hovioikeuden toteamin tavoin osallistuneen yhdessä A:n ja B:n kanssa aseellisen ryöstön suunnitteluun. A:n ja B:n suoritettua hovioikeuden tuomiossa tarkoitetun aseellisen ryöstön C on yhteisen suunnitelman mukaisesti odottanut A:ta ja B:tä sovitulla paikalla ja huolehtinut heidän kuljettamisestaan saaliineen muualle. Perillä C on osallistunut saaliin jakoon. C:n syyksi on näin ollen luettava törkeään ryöstöön osallisuus tekijänä.

Lainkohdat

Rikoslaki 5 luku 1 §, 31 luku 2 § 1 momentti 3 kohta

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riihelä, Taipale, Krook, Wirilander ja Kivinen. Esittelijä Markku Vuorela.