Korkein oikeus KKO:1998:142

Ryöstö

Vastaaja oli kadulla lyönyt asianomistajaa nyrkillä kasvoihin ja ottanut tämän taskusta lompakon ja siinä olleet rahat 40 markkaa. Käytetty väkivalta ja tekoon liittyvät muut seikat huomioon ottaen vastaaja tuomittiin ryöstöstä.

RL 31 luku 1 § 1 mom
RL 31 luku 1 § 4 mom

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 4.2.1997

Käräjäoikeus katsoi virallisen syyttäjän ja asianomistajan syytteestä selvitetyksi, että A oli 19.6.1996 Helsingissä Uotinmäentie 11:n kohdalla kadulla lyötyään B:tä nyrkillä kasvoihin ottanut tämän puseron taskusta lompakon ja anastanut siinä olleet rahat 40 markkaa. A:n lyönnin seurauksena B:n oikea silmäkulma oli kipeytynyt. A oli teon tehdessään ollut täyttä ymmärrystä vailla. Tämän vuoksi käräjäoikeus tuomitsi A:n tältä osin täyttä ymmärrystä vailla tehdystä ryöstöstä ja määräsi hänelle tästä ja toisesta hänen syykseen luetusta rikoksesta yhteisen ehdollisen 6 kuukauden vankeusrangaistuksen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Martio sekä lautamiehet Lajunen, Lindberg ja Makkonen.

Helsingin hovioikeuden tuomio

Hovioikeus, jonne A valitti, ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Martimo, Karppinen ja Hokkanen. Esittelijä Reima Jussila.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa 22.1.1998. Valituksessaan A vaati syytteen hylkäämistä tai että hänet ryöstön asemesta tuomitaan pahoinpitelystä ja varkaudesta ja että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan.

Virallinen syyttäjä ja B antoivat heiltä pyydetyn vastauksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 19.11.1998

Perustelut

Käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo A:n syyllistyneen hänen viakseen luettuun menettelyyn.

Siitä, onko A syyllistynyt ryöstöön vai ei, Korkein oikeus lausuu seuraavan.

Rikoslain 31 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ryöstöstä tuomitaan se, joka käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa toisen hallusta anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen irtainta omaisuutta. Pykälän 4 momentin mukaan ellei pykälässä tarkoitettu teko, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys tai muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vakava, ei rikoksentekijää tuomita ryöstöstä, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

A:n käyttämä väkivalta on ollut nyrkin isku asianomistajan kasvoihin. Väkivalta ei siten ole ollut vähäistä. Teko on kohdistunut kadulla kulkeneeseen henkilöön. Teko on näistä syistä kokonaisuutena arvostellen vakava. A on näin ollen syyllistynyt ryöstöön.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Taipale, Wirilander, Tulokas, Palaja ja Vuori. Esittelijä Markku Vuorela.