Korkein oikeus KKO:1998:25

Luvaton käyttö Rikoksen yritys

A oli mennyt yhdessä toisen henkilön kanssa aidatulla piha-alueella olleeseen lukittuun henkilöautoon murtamalla meisselillä oven lukkopesän. Autossa he olivat irrottaneet meisselillä virtalukon haittalevyt ja rattiakselin suojamuovit sekä käynnistäneet auton moottorin. Sammutettuaan moottorin he olivat menneet nostamaan piha-alueen porttia saranoiltaan voidakseen ajaa auton pois. Tässä vaiheessa heidät otettiin kiinni. A:n katsottiin syyllistyneen luvattomaan käyttöön eikä vain sen yritykseen.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Oulun käräjäoikeuden tuomio 30.10.1996

Virallisen syyttäjän syytteestä käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A ja eräs toinen henkilö olivat 19.7.1996 Oulussa yksissä tuumin ottaneet luvattomasti käyttöönsä Pörhön Autoliike Oy:n omistaman henkilöauton. A:n tekijäkumppani oli työntänyt meisselin auton etuoven lukkopesään ja aukaissut oven, minkä jälkeen A oli mennyt autoon istumaan matkustajan paikalle. Tekijäkumppani oli mennyt autoon kuljettajaksi ja käynnistänyt auton meisselillä irrottamalla sillä ensin virtalukon haittalevyt ja rattiakselin suojamuovit, jotka olivat vaurioituneet. Vartijat olivat ottaneet A:n ja hänen tekijäkumppaninsa kiinni, kun he olivat menneet nostamaan ajon estänyttä porttia pois saranoilta.

Käräjäoikeus katsoi, että teko ei ollut jäänyt yritysasteelle, koska A ja hänen tekijäkumppaninsa eivät olleet tulleet teon aikana häirityiksi, vaan he olivat käynnistäneet auton, joten se oli ollut jo heidän hallinnassaan. Sen vuoksi käräjäoikeus tuomitsi A:n rangaistukseen luvattomasta käytöstä.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Väisänen sekä lautamiehet Airaksinen, Hämeenniemi ja Perätalo.

Rovaniemen hovioikeuden tuomio 3.2.1997

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A oli saattanut asian, ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Lehtonen, Hämäläinen ja Haataja. Esittelijä Maarit Tukiainen.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A on katsonut, että rikos ei ollut täyttynyt, koska aidatulla piha-alueella sijainnutta autoa ei ollut liikutettu eivätkä A ja hänen tekijäkumppaninsa portin ollessa vielä kiinni olleet voineet lähteä ajamaan autoa pois pihalta. Sen vuoksi A on vaatinut, että hänet tuomitaan tältä osin luvattoman käytön sijasta luvattoman käytön yrityksestä.

Kihlakunnansyyttäjä Heikkinen on vastannut valitukseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 4.3.1998

Perustelut

A:n tarkoituksena on ollut ottaa aidatulta varastoalueelta käyttöön auto ja lähteä sillä ajamaan. A ja hänen tekijäkumppaninsa ovat kiivenneet aidan yli ja tunkeutuneet autoon avaamalla sen oven meisselillä. Molemmat ovat menneet autoon istumaan. A:n kumppani on meisseliä käyttäen irrottanut virtalukon haittalevyt ja käynnistänyt auton. Välittömästi tämän jälkeen hän on sammuttanut auton moottorin ja molemmat ovat lähteneet kävelemään autoliikkeen portille nostaakseen alueelta ajamisen estäneen portin saranoiltaan. Vartijan saapuminen on keskeyttänyt heidän tekonsa. Auton virtalukko ja rattiakselin suojamuovit ovat vaurioituneet.

Yritys vai täytetty teko

Rikoslain 28 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella tuomitaan luvattomasta käytöstä se, joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta. Saman pykälän toisen momentin mukaan yritys on rangaistava.

Luvattoman käytön kriminalisoinnilla suojataan omistajalle kuuluvaa oikeutta päättää esineen käytöstä.

Rikoksen yrityksen ja täytetyn teon raja määräytyy sen mukaan, milloin rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvat tosiseikat ovat olemassa. Hallituksen esityksen (HE 66/1988 vp. s. 49) mukaan luvattoman käytön tunnusmerkistöön kuuluva esineen käyttäminen voi tapahtua joko esineen käyttötarkoitusta vastaavalla tai jollakin muulla tavalla. Teon täyttymistä ei sen vuoksi voida kytkeä auton liikkumiseen tai esteettömään mahdollisuuteen lähteä autolla ajamaan, vaan teon tunnusmerkistön täyttyminen riippuu siitä, onko autoa käytetty omistajan käyttöoikeutta loukkaavasti.

A on tunkeutunut autoon ja käynnistänyt sen väkivaltaisesti ja vaurioita aiheuttaen. Vaikka auton moottori on ollut käynnissä vain lyhyen ajan eikä auto ole liikkunut, täyttää A:n menettely luvattoman käytön tunnusmerkistön.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Nikkarinen, Tulenheimo-Takki, Wirilander, Palaja ja Vuori. Esittelijä Sakari Laukkanen.