Korkein oikeus KKO:2002:81

Liikennerikos Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle

A oli B:n pyynnöstä kuljettanut tämän omistamaa autoa. Juopuneen B:n vaatimuksesta A oli matkan aikana antanut auton B:n kuljetettavaksi. Syyte A:n tuomitsemisesta rangaistukseen kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle hylättiin.

RL 23 luku 8 § (545/1999)

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän syyte Kouvolan käräjäoikeudessa

Syyttäessään B:tä 3.4.2000 Valkealassa tapahtuneesta törkeästä rattijuopumuksesta syyttäjä vaati samalla rikoslain 23 luvun 8 §:n nojalla A:lle rangaistusta kuljettamansa ja käytössään olleen henkilöauton luovuttamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena olleen B:n kuljetettavaksi.

B oli auton omistaja. A oli kuljettanut autoa siihen asti kuin B ryhtyi kuljettajaksi.

Vastaus

A myönsi antaneensa juopuneen B:n ajaa autoa. A oli ollut B:n auton kuljettajana matkalla varuskuntaan ja nähnyt B:n nauttivan alkoholia. Kesken matkan B oli pyytänyt päästä kuljettajaksi, vaikka A oli sanonut, että hänen ajaessaankin he ehtivät ajoissa perille. Olutta nauttinut B oli tullut aggressiiviseksi ja useita kertoja pyytänyt päästä ajamaan sanoen, että auto oli hänen. Eräällä bussipysäkillä B oli sitten tullut kuljettajaksi.

Käräjäoikeuden tuomio 26.9.2000

Käräjäoikeus totesi, että A oli kyllästyttyään B:n jatkuviin pyyntöihin päästä ajamaan omistamaansa autoa antanut B:n ryhtyä kuljettamaan sitä. B omisti auton ja hänellä oli oikeus sen hallintaan. Laissa ei ollut säädetty yleistä velvollisuutta rikoksen estämiseen. A:lla ei olisi ollut oikeutta olla luovuttamatta autoa sen omistajalle B:lle, vaikka B oli alkoholin vaikutuksen alainen. Tähän oli tosin saattanut olla moraalinen velvollisuus. Sen A oli sitä paitsi yrittänyt täyttää tekemällä B:lle selväksi, ettei B saisi autoa kuljettaa. A:n menettely ei täyttänyt syytteessä tarkoitetun rikoksen tunnusmerkistöä. Merkitystä ei ollut sillä seikalla, että A ja B olivat aluksi sopineet, että A ajaa autoa.

Näillä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Markku Turjansalo sekä lautamiehet Seppo Myyrä, Hilkka Niemi ja Matti J. Niemi.

Kouvolan hovioikeuden tuomio 19.1.2001

Virallinen syyttäjä valitti hovioikeuteen ja vaati, että A tuomitaan kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Leena Kartimo, Tuomo Kurki ja Lasse Tamminen, joka myös esitteli asian.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Viralliselle syyttäjälle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan syyttäjä vaati A:n tuomitsemista rangaistukseen kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. A ei antanut häneltä pyydettyä vastausta.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle on rikoslain 23 luvun 8 §:n mukaan tuomittava se, joka luovuttaa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljetettavaksi henkilölle, joka ilmeisesti on siinä tilassa, että syyllistyy törkeään rattijuopumukseen.

A on B:n pyynnöstä kuljettanut B:n autoa tämän ollessa matkustajana, mutta luopunut kuljettajantehtävästä B:n vaadittua A:ta antamaan auton hänen kuljetettavakseen. Auto ei tällöin ole ollut A:n määräysvallassa niin, että antaessaan juopuneeksi tietämänsä B:n ryhtyä itse kuljettamaan autoa A olisi rikoslain 23 luvun 8 §:n tarkoittamalla tavalla luovuttanut kulkuneuvon juopuneelle. Säännöksen nojalla A:ta ei voida tuomita rangaistukseen pelkästään siitä, että hän ei ole estänyt juopunutta B:tä ryhtymästä itse kuljettamaan autoa.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Suhonen, Kati Hidén, Markku Arponen, Pertti Välimäki ja Pauliine Koskelo. Esittelijä Hannu Kiuru.