Korkein oikeus KKO:2004:6

Huumausainerikos
Rangaistuksen mittaaminen

Kysymys rangaistuksen mittaamisesta, kun vastaaja oli kasvattanut Cannabis sativa -kasveja huumausaineeksi omaan käyttöönsä.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Kokemäen käräjäoikeuden tuomio 15.5.2001

Virallisen syyttäjän syytteestä käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli 4.12.2000 Kokemäellä laittomasti käyttänyt, pitänyt hallussaan ja viljellyt huumausainetta. Poliisin kotietsinnässä vastaajalta oli löydetty 1 gramma hasista, 12 kappaletta kannabiskasveja sekä kannabiksen viljelyssä ja käytössä tarvittavia välineitä.

Käräjäoikeus lausui, että A oli jatkuvasti kasvattanut kannabiskasveja omaan käyttöönsä. Toiminta oli nyt käräjäoikeuden mukaan ollut jo niin laajaa, että huumausaineiden käytön leviämisen estämiseksi ja lainkuuliaisuuden ylläpitämiseksi sakkorangaistus tai ehdollinen vankeusrangaistus ei enää ollut riittävä seuraamus. Sen vuoksi käräjäoikeus tuomitsi A:lle rikoslain 50 luvun 1 §:n nojalla huumausainerikoksesta 40 päivää vankeutta.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Riikka Sandholm sekä lautamiehet.

Turun hovioikeuden tuomio 23.7.2002

A vaati hovioikeudessa, että rangaistus lievennetään sakoksi. Hovioikeus lausui, että A oli viljellyt 12 kannabiskasvia omaan käyttöönsä ja häneltä oli löytynyt tässä tarvittavia välineitä sekä 1 gramma hasista. Rikoksen vakavuus, siitä ilmenevä syyllisyys tai vastaajan aikaisempi rikollisuus ei edellyttänyt ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Hovioikeus katsoi kuitenkin, että ehdollinen vankeusrangaistus yksin olisi riittämätön seuraamus. Hovioikeus alensi A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen 30 päiväksi ja määräsi sen ehdolliseksi. Vankeuden ohella A:lle tuomittiin 25 päiväsakkoa.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Pertti Liesivuori, Eeva Perho ja Arto Suomi (eri mieltä). Esittelijä Mika Mäkinen.

Eri mieltä ollut hovioikeudenneuvos Suomi lausui, että A:n menettelyssä oli ollut kysymys omaan käyttöön tarkoitetusta vähäisestä huumausainemäärästä ja että 40 päiväsakon rangaistus oli tästä riittävä seuraamus.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan hän vaati, että rangaistus lievennetään sakoksi.

Virallinen syyttäjä antoi häneltä pyydetyn vastauksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A:n laittomasti omaan käyttöönsä viljelemiä kannabiskasveja on ollut kaikkiaan 12 kappaletta. Kasvit ja kasvattamisessa käytetyt välineet ovat löytyneet vaatekomerosta. Valokuvista arvioiden kasvit ovat olleet istutettuina muovisiin juomamukeihin ja suurimmat niistä ovat olleet korkeudeltaan noin 10 senttimetriä. Suurin osa kasveista on ollut joidenkin senttimetrien mittaisia lehdettömiä varsia. Kasvattamisessa käytettyinä välineinä A:lla on ollut yksi pienikokoinen loisteputkivalaisin ja pöytätuuletin. Suunnitelmallisella ja asiantuntevalla kasvatuksella näin monesta kasvista voitaisiin saada huomattava määrä huumausainetta. Sen mukaan, mitä A:n viljelemistä kasveista ja viljelyolosuhteista on selvitetty, kasveista ei ole voitu saada eikä voida arvioida, että niistä olisi ollut myöhemminkään saatavissa kuin vähäinen määrä huumausainetta. Huumausaineen vähäisyyden vuoksi sanottavaa vaaraa sen leviämisestä muiden kuin vastaajan käyttöön ei ole ollut. Sakkorangaistus on riittävä seuraamus alempien oikeuksien vastaajan syyksi lukemasta rikoksesta, vaikka hänet on tuomittu aiemminkin huumausainerikoksesta.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan. A:lle tuomittu rangaistus lievennetään 40:ksi 6 euron määräiseksi päiväsakoksi eli A velvoitetaan maksamaan sakkoa 240 euroa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Raulos, Eeva Vuori, Gustav Bygglin, Liisa Mansikkamäki ja Juha Häyhä. Esittelijä Pasi Kumpula.