Korkein oikeus KKO:2006:86

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Luvaton käyttö

A, joka tietoisena siitä, että auto oli otettu luvattomasti käyttöön, oli sitä käyttänyt, ei syyllistynyt moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen vaan luvattomaan käyttöön.

RL 28 luku 7 § 1 mom
RL 28 luku 9 a § 1 mom

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Kuopion käräjäoikeuden tuomio 22.2.2005

Käräjäoikeus katsoi virallisen syyttäjän ja asianomistaja B:n syytteestä selvitetyksi, että A oli tietoisena siitä, että B:n auto oli otettu luvattomasti käyttöön, luvattomasti käyttänyt sitä. Käräjäoikeus katsoi A:n menettelyllään syyllistyneen moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen ja tuomitsi hänet tästä ja eräistä muista rikoksista rangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Petri Sahi ja lautamiehet.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 20.9.2005

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A oli valittamalla saattanut jutun, ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Markku Ukkola, Matti Hakkarainen ja Helena Lindgren.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan hän vaati, että syyte moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta hylätään, koska hänen ei ollut näytetty ottaneen autoa käyttöönsä sen omistajan hallusta.

Virallinen syyttäjä vastasi valitukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Virallinen syyttäjä ja B ovat vaatineet A:lle rangaistusta 2 kohdassa moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, koska tämä oli 20.3.2004 ottanut Kuopiossa luvattomasti käyttöönsä B:n omistaman henkilöauton ja käyttänyt sitä luvatta Kuopiossa ja Suonenjoella.

2. Alemmat oikeudet ovat katsoneet jääneen näyttämättä, että A olisi ottanut auton luvattomasti käyttöönsä, mutta selvitetyn, että A oli tietoisena siitä, että auto oli otettu luvattomasti käyttöön, käyttänyt autoa. Alemmat oikeudet ovat katsoneet A:n tällä menettelyllään syyllistyneen moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen.

3. Korkeimmassa oikeudessa on ensin kysymys siitä, täyttääkö alempien oikeuksien A:n syyksi lukema menettely moottorikulkuneuvon käyttövarkauden tunnusmerkistön.

4. Rikoslain 28 luvun 9 a §:n 1 momentin mukaan moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta on tuomittava se, joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon. Koska A ei ole ottanut luvatta autoa käyttöönsä, hän ei ole syyllistynyt tähän rikokseen.

5. Kysymys on tämän jälkeen vielä siitä, täyttääkö syytteessä kuvattu alempien oikeuksien selvitetyksi katsoma A:n menettely jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön.

6. Rikoslain 28 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan luvattomasta käytöstä on tuomittava se, joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta. A on edellä todetuin tavoin käyttänyt luvatta B:n autoa. Näin ollen hän on syyllistynyt luvattomaan käyttöön.

7. Korkein oikeus katsoo, että syyksilukemisessa 2 kohdan osalta tapahtunut muutos ei anna aihetta alentaa hovioikeuden A:lle hänen syykseen lukemista rikoksista tuomitsemaa yhteistä vankeusrangaistusta.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan.

A:n syyksi luetaan hovioikeuden hänen syykseen lukeman rikoksen asemesta rikoslain 28 luvun 7 §:n 1 momentin nojalla luvaton käyttö (tekoaika 20.3.2004). Tästä ja hovioikeuden hänen syykseen lukemista eräistä muista rikoksista hänet tuomitaan yhteiseen 10 kuukauden vankeusrangaistukseen, josta rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehdään hovioikeuden määräämä vähennys.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Gustaf Möller, Mikael Krogerus, Pasi Aarnio, Juha Häyhä ja Hannu Rajalahti. Esittelijä Marjatta Berg.