Eroneuvo.fi Neuvokeskus auttaa lapsiperheen erossa. Päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja menetysten minimoiminen vanhempien erossa. Lapsen etu on tärkeintä.

lakimies

Neuvokeskus


Eropalvelut 


Avioero tai avoero 


Avioliiton tai avoliiton päättyminen tulee monelle yllätyksenä. Harva tietää, mitä pitäisi tehdä. Riitaisassa erossa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä lakimieheen. Sovinnollisessa erossa kannattaa yrittää sopia asioista ensin lastenvalvojan luona.

Lastenvalvojan luona neuvotellaan 


Lastenvalvojan luona vanhempien on tarkoitus saada sopimus:

1) Lapsen asuminen

Yhteishuollossa oleva lapsen kohdalla on ratkaistava se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Lapsella on vain yksi virallinen asuinpaikka.

2) Lapsen huoltomuoto

Yhteishuolto 


Yhteishuolto tarkoittaa vanhempien yhteistä päätöksentekoa lapsen asioissa. Huoltajat päättävät yhdessä lapsen henkilökohtaisista asioista.

Yksinhuolto 


Toinen vanhemmista tekee lasta koskevat päätökset yksin.

Lapsen elatusavun määrä 


Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa huomioon otetaan työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai toistaiseksi.

Vuoroasuminen 


Lapsen asumisjärjestely, jossa lapsi asuu tosiasiassa vuorotellen kummankin vanhempansa luona yhtä paljon tai lähes yhtä paljon. Vuoroasumisen ehdot määriteltäisiin tapauskohtaisesti samalla tavoin kuin tapaamisoikeudesta sovittaessa tai määrättäessä. Vuoroasumisella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa lapsi asuu vähintään 40 prosenttia kalenterivuodesta toisen vanhempansa luona. Lapsen virallisen asuinpaikan määräytyminen on perheille merkityksellinen asia. Monet yhteiskunnan palvelut ja etuudet suoritetaan sen mukaan, kumman vanhemman luona lapsen väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka on, kun vanhemmat asuvat eri osoitteissa. Arjen kannalta tärkeiksi on koettu erityisesti oikeus asumistukeen, koulukuljetuksiin, terveydenhoitopalveluihin ja lapsilisään vuoroasumistilanteessa.

Lapsen tapaaminen 


Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla taikka pitää tähän yhteyttä muulla tavoin. Tavallisesti tapaamisoikeus vahvistetaan, jotta lapsi voi ylläpitää jo olemassa olevaa läheistä suhdetta vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeus voidaan kuitenkin vahvistaa myös tilanteessa, jossa tällaista läheistä suhdetta ei tapaamisoikeutta vahvistettaessa vielä ole, vaan se vasta pyritään luomaan.

Lapsen ja vanhemman tapaamisoikeus 


Lapsen tapaamisoikeus turvaa lapsen oikeuden sitä tavata vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu. Tämä lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidottu siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja.

Lastenvalvojan palvelut 


Vanhempien täytyy sopia eron yhteydessä tapaamisista sekä lapsen asumisesta. Lastenvalvojan palvelut ovat vanhemmilla maksuttomia. Lastenvalvojan luona tulee esittää todisteet omista tuloistaan ja menoistaan. Vahvistettu sopimus vastaa tuomioistuimen ratkaisua. 

Lastenvalvoja elatussopimus 


Lastenvalvoja voi vahvistaa pelkän elatussopimuksen mikäli tapaamisista ei päästä sopimukseen, tämä edellyttää sitä että lapsen asumisesta on saatu sovinto aikaan. Elatussopimus lastenvalvojan luona mahdollistaa lapsen elatuksen turvaamisen.

Sopimuksia ei syntynyt lastenvalvojan luona, tarvitset lakimiehen apua 

 

Jos sopimuksia ei syntynyt lastenvalvojan luona, silloin kumpi tahansa vanhemmista voi viedä asian käräjäoikeuteen ratkaistavaksi.

Tuomioistuimen päätös tapaamisoikeudesta ja lapsen huollosta 


Mikäli ei saavuteta sovintoa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, asia voidaan viedä lapsen kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusapuasian ratkaiseminen tuomioistuimessa


Elatusapua koskevassa kanteessa asianosaisina ovat lapsi ja vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa. Tuomioistuin vahvistaa elatusavun yleensä kanteen vireille panosta lukien tai vireillepanoa myöhemmästä ajankohdasta. Elatusvelvollinen on hävitessään asian yleensä velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Lapsi ei pääsääntöisesti joudu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaikka häviäisikin jutun elatusavun vahvistamisesta.

Lastenvalvojien yhteystietoja 


Lastenvalvoja Helsinki


Helsingin lastenvalvoja Vironkatu 2, 00170 Helsinki

Lastenvalvoja Espoo


Espoon lastenvalvoja Virastopiha 2 C 02770 Espoo

Lastenvalvoja Vantaa (Tikkurila)


Vantaan lastenvalvoja Peltolantie 2 D, 2.krs 01300 Vantaa tai Karsikkokuja 17, 4. krs

Lastenvalvoja Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula


Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus Puh. 019 226 0100 Ma-to klo 9-11

Lastenvalvoja Turku ja Salo


(02) 2625 833 ja (02) 2626920 ma ja pe 9-10, ti-to 13-14

Lastenvalvoja Jyväskylä (jkl)


Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10

Alue 1: Kuokkala, Nenäinniemi, Pirttimäki, Ristikivi, Ristonmaa, p. 014 266 0772

Alue 2: Haapaniemi, Jyskä, Vaajakoski, Korpilahti, Uurainen, p. 014 266 3512

Alue 3: Holsti, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Pupuhuhta, Seppälä, Toivakka, p. 014 266 7447

Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, sekä Joutsa ja Luhanka, p. 014 266 3511

Alue 11: Jyväskylän ydinkeskusta p. 014 266 9311


Lastenvalvoja Kokkola


Pitkänsillankatu 1-3 67100 Kokkola Ajanvaraus ma-pe klo 9-11 ja 13-15 puh. 040 806 507

Lastenvalvoja Lappeenranta (eksote)


Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 7, 53900 Lappeenranta
Lastenvalvoja Sari Niiranen puh. 0400 235 167
Lastenvalvoja Elina Tavio puh. 040 533 8862
Lastenvalvoja Anne-Mari Thomander puh. 040 127 4290
Lastenvalvoja Miina Tyni puh. 040 545 6681

Lastenvalvoja Imatra


Lasten ja nuorten talo, Tainionkoskentie 14, 55120 Imatra Lastenvalvoja Leena Hyvärinen puh. 040 513 3036
Lastenvalvoja Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti Lastenvalvoja Leena Hyvärinen puh. 040 513 3036
Lastenvalvoja Lemi, Luumäki, Taipalsaari ja Savitaipale Lastenvalvoja Anne-Mari Thomander puh. 040 127 4290

Lastenvalvoja Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä ja Virolahti


Kyminlinnantie 8, 48600 Kotka Puhelinnumero: 020 633 6220, 040 632 3011 Soittoaika: ma-ke klo 9-12

Lastenvalvoja Kouvola


Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola Puhelinnumero: 020 633 6220, 040 632 3011 Soittoaika: ma-ke klo 9-12

Lastenvalvoja Oulu (ouka)


Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu Ajanvaraus p. 044 703 4875 maanantaisin kello 13–15 tiistai–torstai kello 9–11

Lastenvalvoja

Mari Tyyskä p. 0504201572

Piia Parviainen p. 050 4650649

Illusia Kankkunen p. 0503619630

Paula Railo p. 040 1939301

Jaana Ylisuutari p. 044 7034848

Sari Kantola p. 050 5929684

Maria Marttila p. 044 7034767

Lastenvalvoja Tampere


Rautatienkatu 10, 33100 Tampere ajanvaraus lastenvalvojalle puhelin 040 660 1583, ma, ti, to ja pe klo 9-11

Lastenvalvoja Kuopio


Viestikatu 1-3, 70101 Kuopio Ajanvaraukset lastenvalvojien puhelinaika arkisin klo 10-11.
Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

A - J, lastenvalvoja puh. 017 183 270

K - MAN, lastenvalvoja puh. 017 183 826

MAO - RUP, lastenvalvoja puh. 017 183 855

RUQ - Ö, lastenvalvoja puh. 017 183 820

Lastenvalvoja Pori


YHTEYSTIEDOT Neuvonta, ohjaus ja konsultointi Maanantaisin ja torstaisin klo 9-10.30

Aalto Ritva, lastenvalvoja (vain torstaisin), puh. 044 701 6185

Lari Haanpää, lastenvalvoja, puh. 044 701 6118

Salla Salen-Haapala, lastenvalvoja, puh 044 701 6195

Laura Leppämäki, lastenvalvoja, puh. 044 701 9771

Marika Nevala, lastenvalvoja, puh. 044 701 9772

Postiosoite Lastenvalvojat Perheasioiden yksikkö PL 56 28101 Pori

Lastenvalvoja Joensuu


Torikatu 18 A, 3.krs, 80100 Joensuu

Puhelin ja soittoajat

Lastenvalvoja Liisa Sissonen (lapsen sukunimi A - K) 013 330 5882 ma–pe klo 9–10

Lastenvalvoja Marita Häkkinen (lapsen sukunimi L-Ö) 013 330 6001 ma–pe klo 9–10

Lastenvalvoja Forssa, Hämeenlinna js Riihimäki, 


Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus puh 03 6215640 ma-pe 10-12 ja ma-ti 13-14

Perheoikeudellisen yksikön esimies Minna Kyöstilä 050 4719199

Palvelusihteerit

Arja Munukka 050 5090736

Salla Mäkinen 050 4719109

Lastenvalvojat

Eve Karevaara (Jaakko Antila virkavapaalla) 050 4718482 ma, ke, pe klo 11-12

Laura Lunden 050 4719171 ma ja ke klo 11-12

Anneli Mero (Forssan toimipiste) 050 4718935 ma, ti, to klo 11-12

Leena Raitasaari 040 5022898 ma, ti, to klo 11-12 (töissä vain parilliset viikot)

Tuula Sarkkola 050 4719363 ti ,ke ,pe klo 11-12

Miia Ståhlberg 040 5858231 ke, to, pe klo 11 – 12

Olosuhdeselvitykset

Anna Lohermaa 050 4719252

Liisi Mäkelä 050 3031941

Lastenvalvoja Seinäjoki


Sosiaali- ja terveyskeskus Alvar Aallon katu 9 C, 60101 Seinäjoki

Ajanvaraus maanantaisin klo 12-15 06 416 2111

Lastenvalvoja Rovaniemi


Hallituskatu 26, 4 kerros. 96100 Rovaniemi

Kivilompolo Saija Lastenvalvoja puh. 0163226987 Puhelintunti ma-to klo 9-10

Vastuualueet: isyyden- ja äitiyden selvittäminen, lapsen huolto asuminen tapaaminen elatus, sopimusten vahvistaminen, tuettu ja valvottu tapaaminen

Oinas Pirjo Lastenvalvoja puh. 0163226988 Puhelintunti ma-to klo 9-10

Vastuualueet: isyyden- ja äitiyden selvittäminen, lapsen huolto asuminen tapaaminen elatus, sopimusten vahvistaminen, tuettu ja valvottu tapaaminen

Sorro Anna Lastenvalvoja puh. 0163226992 Puhelintunti ma-to klo 9-10

Vastuualueet: isyyden- ja äitiyden selvittäminen, lapsen huolto asuminen tapaaminen elatus, sopimusten vahvistaminen, tuettu ja valvottu tapaaminen

Timonen Sari Lastenvalvoja puh. 0163226989 Puhelintunti ma ja to klo 9-10

Vastuualueet: isyyden- ja äitiyden selvittäminen, lapsen huolto asuminen tapaaminen elatus, sopimusten vahvistaminen, tuettu ja valvottu tapaaminen

Lastenvalvoja Mikkeli


Jääkärinkatu 33, 50130 Mikkeli

Lastenvalvojat hoitavat isyyden ja äitiyden selvittämisiä, sekä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimusasioita. Lisäksi lastenvalvojat laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala Mikkelin alueella lastenvalvoja määräytyy lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan.

A – J Minna Laitinen p. 040 129 4544

K – M Tiina Kyröläinen p. 044 351 2372

N – R Marje Karttunen p. 040 359 7212

S – Ö Arni Itkonen p. 040 129 4290

Lastenvalvojien puhelinajat arkisin ma-pe klo 9.00-10.00.

Lastenvalvoja Lohja


Laurinkatu 50, 08100 Lohja

Lastenvalvoja Katja Honkaranta puh. 044 369 1175, ma klo 9 – 11, ti & to klo 10 – 11

Lastenvalvoja Minette Schulman puh. 044 369 1174, ma klo 9-11 & to 10-11

Tapaamispalvelut
Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot Ojamon perhetukikeskus Ojamonharjuntie 64 B, 08200 Lohja