lakimies

Rikoslaki


Sivulla olevan lain mahdolliset muutoksen on kunkin käyttäjän itse huomioitava. Myöskään kaikkia lukuja eikä pykäliä ole mainittu. 

Rikoslain 15  luku: Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan


9 § (1998/563)

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen

KKO 2012:57

Rikoslain 16  luku: Rikoksista viranomaisia vastaan


1 § (1998/563)

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

KKO:1986-II-1 KKO:1977-II-55 KKO:1977-II-66 KKO:1984-II-35 KKO:1984-II-80 KKO:1987:107 KKO:1988:8 KKO:1999:102 KKO:2008:78 KKO:2019:31 Itä-Suomen HO 20.1.2011 31

2 § (1998/563)

Virkamiehen vastustaminen


3 § (1998/563)

Haitanteko virkamiehelle

KKO:1954-II-47 KKO:1974-II-26 KKO:1980-II-139 KKO:1999:65 KKO:2000:90 KKO:2002:91

4 § (2011/815)

Niskoittelu poliisia vastaan


5 § (1998/563)

Väärän henkilötiedon antaminen


7 § (1998/563)

Rekisterimerkintärikos

KKO:1993:11 KKO:2005:84 KKO:2004:88 KKO:2012:41 KKO:2016:92 KKO:2018:24 KKO:2019:109 Helsingin HO 6.6.2018 123878 

9 a § (1998/902)

Lähestymiskiellon rikkominen


10 § (2011/815)

Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen


Rikoslain 17  luku: Rikoksista yleistä järjestystä vastaan


8 § (2014/146)

Laittoman maahantulon järjestäminen

KKO:2010:6 KKO:2012:24 KKO:2016:66

12 § (1998/563)

Hautarauhan rikkominen


14 § (2013/585)

Eläinsuojelurikos

Rovaniemen HO 16.04.2007 332 Helsingin HO 23.5.2013 1476

16 c § (2019/864)

Rahankeräysrikos

KKO 2014:7

19 § (2011/540)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

KKO 2017:95 KKO 2010:32 THO:2013:4

Rikoslain 20 luku: Seksuaalirikoksista


1 § (2014/509)

Raiskaus

KKO:2004:60 KKO:2013:96 KKO:2017:69 KKO:2018:91 KKO:2019:55 KKO:2019:78 KouHO:2011:6 RHO:2013:4

2 § (2014/509)

Törkeä raiskaus

KKO:1982-II-102 KKO:2017:69 KKO:2019:84 KKO:2013:96 KKO:2019:54

4 § (1998/563)

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

KKO:2015:50 HelHO:2017:11

5 § (1998/563)

Seksuaalinen hyväksikäyttö

KKO:2010:1 KKO:2010:52 KKO:2011:1 KKO:2014:17 KKO:2017:31 I-SHO:2008:3

5 a § (2014/509)

Seksuaalinen ahdistelu

KKO:2019:104 KKO:2020:38

6 § (2011/540)

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

KKO:2014:54 KKO:2004:71 KKO:2005:93 KKO:2011:34 KKO:2011:102 KKO:2013:26 KKO:2013:97 KKO:2015:50 KKO:2010:52 KKO:2017:31 KKO:2017:50 KKO:2018:70 KouHO:2013:3 HelHO:2017:11 HelHO:2007:7

7 § (2011/540)

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

KKO:2002:52 KKO:2007:100 KKO:2005:5KKO:2005:53KKO:2005:54  KKO:2005:55KKO:2011:34 KKO:2014:48 KKO:2017:50 KKO:2018:35 KKO:2018:70 KKO:2019:54 KKO:2013:96 KKO:2013:97 KKO:2014:48 KKO:2020:85 HelHO:2016:2

7 b § (2019/486)

Törkeä lapsenraiskaus

HelHO:2020:10

8 § (2015/384)

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö

KKO:2012:66

9 § (1998/563)

Paritus

KKO:2005:17

9 a § (2004/650)

Törkeä paritus

KKO 2014:80

Rikoslain 21 luku: Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista


1 § (1995/578)

Tappo

KKO:1973-II-68 KKO:1978-II-111 KKO:1984-II-142 KKO:1992:92 KKO:1985-II-112 KKO:1997:182 KKO:1997:204 KKO:2002:3 KKO:2002:47 KKO:2002:124 KKO:2003:115 KKO:2004:16 KKO:2004:120  KKO:2009:43 KKO:2013:27 KKO:2013:82 KKO:2015:12 KKO:2020:33

2 § (1995/578)

Murha

KKO:1974-II-15 KKO:1988:73 KKO:1995:102 KKO:1996:76 KKO:1999:102 KKO:2000:3 KKO:2000:29 KKO:2003:53 KKO:2004:57 KKO:2004:63 KKO:2004:80 KKO:1995:119 KKO:1988:42 KKO:1981-II-32 KKO:2004:119 KKO:2005:7 KKO:2005:44 KKO:2005:48 KKO:2010:19 KKO:2019:47 KKO:2020:33 I-SHO:2007:18

KKO 1978 II 241978 II 1111984 II 1422004:63).

5 § (1995/578)

Pahoinpitely

KKO:1996:74 KKO:1997:129 KKO:2001:7 KKO:2008:93 KKO:2012:94 KKO:2016:24 KKO:2016:25 KKO:2017:8 KKO:2004:106 KKO:2002:2 KKO:2020:48 KouHO:2010:6HelHO:2010:10

6 § (2001/654)

Törkeä pahoinpitely

KKO:1993:5 KKO:1996:65 KKO:1998:1 KKO:1999:20 KKO:2005:63 KKO:2009:79 KKO:2010:36 KKO:2014:6 KKO:2015:84 KKO:2017:8 KouHO:2010:5KouHO:2010:7

6 a § (2013/435)

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

KKO:2017:52

7 § (1995/578)

Lievä pahoinpitely

KKO:1993:151 THO:2009:9

8 § (1995/578)

Kuolemantuottamus

KKO:1956-II-49 KKO:1956-II-86 KKO:1977-II-11 KKO:1981-II-25 KKO:1982-II-21 KKO:1984-II-224 KKO:1987:3 KKO:1993:50 KKO:1994:101 KKO:1997:73 KKO:2002:43 KKO:1982-II-66 KKO:2006:25 KKO:2007:62 KKO:2009:36 KKO:2019:98 RHO:2010:4 I-SHO:2015:5

9 § (1995/578)

Törkeä kuolemantuottamus

KKO:1992:28 KKO:1993:26 KKO:1993:92 KKO:1998:2 KKO:2006:13 KKO:1979-II-37 KKO:2014:41

10 § (1995/578)

Vammantuottamus

KKO:1998:67 KKO:2012:105 KKO:2020:29 KouHO:2011:8

11 § (1995/578)

Törkeä vammantuottamus

KKO:2014:78 KKO:2015:95 KouHO:2010:6THO:2017:3

13 § (1995/578)

Vaaran aiheuttaminen

KKO 2015:83

14 § (1995/578)

Heitteillepano

KKO 2009:36

15 § (1995/578)

Pelastustoimen laiminlyönti


Rikoslain 23 luku: Liikennerikoksista


1 § (1999/545)

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

KKO:1994:69 KKO:2004:67 KKO:2013:94 KKO:2015:22 KKO:2020:55

2 § (1999/545)

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

KKO:1991:29 KKO:1991:80 KKO:1993:41 KKO:1998:124 KKO:2019:74 KKO:2020:22 I-SHO:2007:17

3 § (2002/1198)

Rattijuopumus

KKO:1972-II-59 KKO:1950-II-164 KKO:1954-II-59 KKO:1985-II-143 KKO:1989:15 KKO:1995:27 KKO:1995:122 KKO:2007:78 KKO:2009:73  KKO:2006:76 KKO:2016:42 KouHO:2011:4 I-SHO:2011:8 KouHO:2013:2 HelHO:2015:6

4 § (2002/1198)

Törkeä rattijuopumus

KKO:1993:72 KKO:1999:87 KKO:1991:112 RHO:2013:2 RHO:2013:3

5 § (2012/296)

Vesiliikennejuopumus

KKO:1986-II-9

8 § (1999/545)

Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle

KKO:2002:81 KKO:1995:182

9 § (2015/1611)

Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla


10 § (1999/545)

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

KKO:2003:138 KKO:1972-II-59 KKO:1989:15 I-SHO:2010:2 I-SHO:2010:4

11 § (1999/545)

Liikennepako tieliikenteessä


Rikoslain 24 luku: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta


1 § (2013/879)

Kotirauhan rikkominen

KKO:1965-II-81 KKO:1985-II-38 KKO:1985-II-55 KKO:2005:101 I-SHO:2007:7THO:2010:3THO:2018:9

1 a § (2013/879)

Viestintärauhan rikkominen

KKO 2121:7

2 § (2000/531)

Törkeä kotirauhan rikkominen

KKO:2015:12

3 § (2005/585)

Julkisrauhan rikkominen

KKO:1962-II-47 KKO:2003:84 HelHO:2013:8

4 § (2000/531)

Törkeä julkisrauhan rikkominen


6 § (2000/531)

Salakatselu

KKO:1985-II-128 KKO:1990:36 THO:2007:11 HelHO:2014:1 THO:2017:6 HelHO:2017:11

8 § (2013/879)

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

KKO:1980-II-123 KKO:1997:80 KKO:2000:83 KKO:1972-II-6 KKO:2001:96 KKO:2002:55 KKO:2005:82 KKO:2005:136 KKO:2006:20 KKO:2009:3 KKO:2010:39 KKO:2011:72 KKO:2013:69 KKO:2013:100 KKO:2015:70 KKO:2018:51 KKO:2018:81 HelHO:2019:10

8 a § (2013/879)

Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen


9 § (2013/879)

Kunnianloukkaus

KKO:1940-II-101 KKO:1971-II-77 KKO:1972-II-6 KKO:1977-II-70 KKO:1980-II-86 KKO:1955-II-32 KKO:1991:71 KKO:1991:116 KKO:2000:45 KKO:2005:1 KKO:2006:10 KKO:2007:56 KKO:2007:70 KKO:2011:71 KKO:2011:101 KKO:2013:69 KKO:2013:70 KKO:2013:15 KKO:2015:70 RHO:2007:4 HelHO:2014:1

10 § (2013/879)

Törkeä kunnianloukkaus

KKO:2006:62 KKO:2009:3 KKO:2010:88 KKO:2013:100

Rikoslain 25 luku: Vapauteen kohdistuvista rikoksista


1 § (1995/578)

Vapaudenriisto

KKO:1996:110 KKO:2007:4 KKO:2013:86 HelHO:2013:10

2 § (1995/578)

Törkeä vapaudenriisto

KKO 2007:4 KKO 2013:86

3 § (2004/650)

Ihmiskauppa

KKO:2015:89 THO:2013:8

3 a § (2004/650)

Törkeä ihmiskauppa

KKO:2014:80

5 § (2005/1161)

Lapsen omavaltainen huostaanotto


5 a § (2005/1161)

Lapsikaappaus

KKO:2013:86 KKO:2015:56 HelHO:2013:9

7 § (1995/578)

Laiton uhkaus

KKO:2013:50 KKO:2019:31 RHO:2009:8 I-SHO:2011:1 HelHO:2012:1

7 a § (2013/879)

Vainoaminen

KKO:2020:30 HelHO:2016:17THO:2019:2

8 § (1995/578)

Pakottaminen

KKO 2017:57 KKO 2015:71 KKO:1983-II-159

Rikoslain 28 luku: Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä


1 § (1990/769)

Varkaus

KKO:1980-II-83 KKO:1979-II-110 KKO:1975-I-1 KKO:1998:44 KKO:1974-II-58 KKO:1988:54 KKO:1988:109 KKO:1983-II-80 KKO:2000:17 KKO:2001:130 KKO:2002:33 KKO:2011:66 KKO:2018:47 KouHO:2009:3  I-SHO:2009:3 HelHO:2010:7  KouHO:2011:3  KouHO:2011:5

2 § (1990/769)

Törkeä varkaus

KKO:1994:66 KKO:1995:51 KKO:2006:99 KKO:2002:112 KKO:2011:81 KKO:2013:57 KKO:2014:55 KKO:2017:30 KKO:2019:46 KKO:2015:52 KKO:2018:47 I-SHO:2012:7

3 § (1990/769)

Näpistys

KKO:1983-II-166 KKO:2011:66

4 § (1990/769)

Kavallus

KKO:1983-II-166 KKO:2011:66 KKO:1981-II-93 KKO:1986-II-18 KKO:1993:8 KKO:1995:172 KKO:1997:154 KKO:2001:88 KKO:2002:17  KKO:1993:8 KKO:2005:10 KKO:1986-II-18 KKO:2020:51 HelHO:2018:17

5 § (1990/769)

Törkeä kavallus

KKO:1998:32 KKO:2015:33 KKO:2018:17 KKO:2019:33 I-SHO:2018:9

6 § (1990/769)

Lievä kavallus


7 § (1990/769)

Luvaton käyttö

KKO:1998:25 KKO:1999:51 KKO:2006:86

8 § (1990/769)

Törkeä luvaton käyttö


9 § (1990/769)

Lievä luvaton käyttö

THO:2009:3

9 a § (2002/614)

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

KKO:2006:86 I-SHO:2010:8

9 b § (2002/614)

Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus


9 c § (2002/614)

Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus


10 § (1990/769)

Luvaton pyynti

KKO 2006:70

11 § (1990/769)

Hallinnan loukkaus

KKO:2002:91

12 § (1990/769)

Vakuusoikeuden loukkaus

KKO 1998:131 KKO 1999:92

12 a § (2002/400)

Murtovälineen hallussapito


Rikoslain 29 luku: Rikoksista julkista taloutta vastaan


1 § (1997/1228)

Veropetos

KKO:1959-II-19 KKO:1981-II-14 KKO:1981-II-16 KKO:1984-II-130 KKO:1986:29 KKO:1990:133KKO:1989:9 KKO:1985-II-6 KKO:2003:92 KKO:2004:58 KKO:2004:86 KKO:2004:134  KKO:2005:144 KKO:2006:26 KKO:2008:37 KKO:2009:75 KKO:2020:52 KKO:2010:85 KKO:2011:20 KKO:2011:26 KKO:2004:56 KKO:2012:7 KKO:2013:2 KKO:2017:98 KKO:2017:75 KKO:2019:105 KKO:2020:43 KKO:2020:46 KouHO:2012:11

2 § (1990/769)

Törkeä veropetos

KKO:2007:102 KKO:2011:35 KKO:2004:134KKO:2004:122  KKO:1983-II-66 KKO:2008:37  KKO:2005:17 KKO:2011:46 KKO:2015:1 KKO:2017:75 KKO:2017:98 KKO:2018:20 KKO:2019:105 KKO:2020:43

5 § (1998/814)

Avustuspetos

KKO:2012:53

6 § (1990/769)

Törkeä avustuspetos

KKO:2012:53

Rikoslain 30 luku: Elinkeinorikoksista


4 § (2018/605)

Yritysvakoilu

KKO:2015:42 KKO:2013:20

5 § (2018/605)

Yrityssalaisuuden rikkominen

KKO:2013:20 KKO:2015:42 HelHO:2017:16

6 § (2018/605)

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö

KKO:2013:17

7 § (2011/637)

Lahjominen elinkeinotoiminnassa


7 a § (2011/637)

Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa


8 § (2011/637)

Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa


8 a § (2011/637)

Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa


9 § (2003/61)

Kirjanpitorikos

KKO:2000:86 KKO:2001:85 KKO:2008:32 KKO:2010:85 KKO:2010:91 KKO:2011:20 KKO:2015:88 KKO:2016:2 KKO:2017:98 KKO:2019:109HelHO:2016:7

9 a § (2003/61)

Törkeä kirjanpitorikos

KKO:2008:32 KKO:2016:2 KKO:2017:98 KKO:2018:20

10 § (2003/61)

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

KKO:1999:2 KKO:1998:39

Rikoslain 31 luku: Ryöstöstä ja kiristyksestä


1 § (1990/769)

Ryöstö

KKO:1977-II-45 KKO:1978-II-116 KKO:1979-II-70 KKO:1986-II-68 KKO:1975-II-40 KKO:1994:10 KKO:1995:156 KKO:1998:142 KKO:2009:5 KKO:2017:57 I-SHO:2007:5KouHO:2009:6

2 § (1990/769)

Törkeä ryöstö

KKO:1992:169 KKO:1992:189 KKO:1994:73 KKO:1996:76 KKO:1996:94 KKO:2013:85 KKO:2020:37 KKO:2014:87 KKO:2018:84

2 a § (2013/435)

Törkeän ryöstön valmistelu

KKO 2013:85

3 § (1990/769)

Kiristys

KKO:2002:98 HelHO:2012:18

4 § (1990/769)

Törkeä kiristys


Rikoslain 32 luku: Kätkemis- ja rahanpesurikoksista


1 § (2003/61)

Kätkemisrikos

KKO 2020:100 KKO 1992:42 KKO 1995:68 KKO 1993:112 KKO 2004:24

2 § (1990/769)

Törkeä kätkemisrikos


3 § (1990/769)

Ammattimainen kätkemisrikos

KKO 2020:100

4 § (2003/61)

Tuottamuksellinen kätkemisrikos


5 § (1990/769)

Kätkemisrikkomus


6 § (2011/191)

Rahanpesu

KKO:2009:59 I-SHO:2018:3

7 § (2003/61)

Törkeä rahanpesu

KKO:2017:30 KKO:2019:110

9 § (2003/61)

Tuottamuksellinen rahanpesu

KKO 2021:6

10 § (2003/61)

Rahanpesurikkomus


Rikoslain 33 luku: Väärennysrikoksista


1 § (1990/769)

Väärennys

KKO:1995:45 KKO:1996:42 KKO:2003:58 KKO:2004:51 KKO:2005:79 KKO:2006:63 KKO:2006:93 KKO:2012:54 KKO:2013:21 KKO:2017:62 KKO:2019:100 KKO:2013:85KKO:2014:59 HelHO:2009:11 HelHO:2011:10 THO:2014:1 I-SHO:2017:3 KKO 2013:65

2 § (1990/769)

Törkeä väärennys

KKO:2003:6 KKO:1998:127

Rikoslain 34 luku: Yleisvaarallisista rikoksista


1 § (1995/578)

Tuhotyö

KKO:2003:53 KKO:2004:95 KKO:2012:4 KKO:2019:75 KKO:2014:11

2 § (2000/343)

Liikennetuhotyö


3 § (1995/578)

Törkeä tuhotyö

KKO:2014:11 KKO:2019:75

7 § (1995/578)

Yleisvaaran tuottamus

KKO:2003:83

8 § (1995/578)

Törkeä yleisvaaran tuottamus


9 § (1995/578)

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu


10 § (1995/578)

Perätön vaarailmoitus


Rikoslain 34a luku: Terrorismirikoksista


1 § (2003/17)

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset


4 § (2003/832)

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen


5 § (2003/17)

Terrorismin rahoittaminen


5 a § (2014/1068)

Terroristiryhmän rahoittaminen


5 b § (2016/919)

Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten


5 c § (2018/874)

Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen


Rikoslain 35 luku: Vahingonteosta


1 § (1990/769)

Vahingonteko


2 § (2015/368)

Törkeä vahingonteko


KKO 2004:95

3 § (1990/769)

Lievä vahingonteko


Rikoslain 36 luku: Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä


1 § (1990/769)

Petos

KKO:1977-II-61 KKO:1978-II-110 KKO:1980-II-136 KKO:1982-II-27 KKO:1983-II-135 KKO:1985-II-189 KKO:1987:56 KKO:1995:23  KKO:1995:24  KKO:1995:25 KKO:1995:84 KKO:1996:149 KKO:2001:45 KKO:2003:74 KKO:2004:74 KKO:2004:109 KKO:2006:73 KKO:2010:40 KKO:2015:52 KKO:2017:78 KKO:2015:6 KKO:2019:93 HelHO:2008:11

2 § (1990/769)

Törkeä petos

KKO:2011:84 KKO:2015:52 KKO:2017:78 KKO:2019:93 KKO:2015:88 HelHO:2008:18 RHO:2010:5

3 § (1990/769)

Lievä petos

4 § (1990/769)

Vakuutuspetos

KKO 1987:33

5 § (1990/769)

Luottamusaseman väärinkäyttö

KKO:1995:172 KKO:2006:72 KKO:2006:98 KKO:2015:33

Rikoslain 37 luku: Maksuvälinerikoksista


1 § (2001/369)

Rahanväärennys

KKO:2001:45 THO:2007:9

2 § (1990/769)

Törkeä rahanväärennys


8 § (1990/769)

Maksuvälinepetos

KKO:1996:41 KKO:1996:42 KKO:1994:67 KKO:1995:45 KKO:1999:110 KKO:2019:44 KouHO:2009:9

9 § (1990/769)

Törkeä maksuvälinepetos


10 § (1990/769)

Lievä maksuvälinepetos


Rikoslain 38 luku: Tieto- ja viestintärikoksista

1 § (1995/578)


Salassapitorikos

KKO:2006:61 KKO:2009:3 KKO:2019:36 I-SHO:2017:1

2 § (1995/578)

Salassapitorikkomus


3 § (2015/368)

Viestintäsalaisuuden loukkaus


8 § (2015/368)

Tietomurto

KKO:2003:36

9 § (2018/1051)

Tietosuojarikos

KKO:1998:85 RHO:2018:1

9 a § (2015/368)

Identiteettivarkaus


Rikoslain 39 luku: Velallisen rikoksista


1 § (2003/61)

Velallisen epärehellisyys

KKO:1998:10 KKO:1998:56 KKO:1998:110 KKO:2000:74 KKO:2002:11 KKO:2002:46 KKO:2005:119 KKO:2005:68 KKO:2010:85 KKO:2011:33 KKO:2005:119  KKO:2009:70  KKO:2018:12 KKO:2011:64

1 a § (1994/317)

Törkeä velallisen epärehellisyys

KKO:2004:89 KKO:2011:52 KKO:2013:71 KKO:2018:1 KKO 2020:98 KKO 2020:101

2 § (1990/769)

Velallisen petos

KKO:1995:64 KKO:1995:163 KKO:1984-II-168 KKO:2000:39 KKO:2004:112 KKO:2009:25

3 § (1990/769)

Törkeä velallisen petos

KKO:2002:122 KKO:2003:13 KKO:2009:63 KKO:2004:112 KKO:2010:49

6 § (2003/61)

Velkojansuosinta

KKO:2009:70 KKO:2018:67

Rikoslain 40 luku: Virkarikoksista


1 § (2002/604)

Lahjuksen ottaminen

KKO 1997:33 KKO 2016:39

2 § (2002/604)

Törkeä lahjuksen ottaminen


3 § (2002/604)

Lahjusrikkomus

KKO 2006:37 KKO 2002:51

5 § (2002/604)

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

KKO 2020:83

7 § (2002/604)

Virka-aseman väärinkäyttäminen

KKO 2009:62

8 § (1989/792)

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen


9 § (2002/604)

Virkavelvollisuuden rikkominen

KKO 2000:112

10 § (2002/604)

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

KKO 2019:98

Rikoslain 41 luku: Aserikoksista


1 § (2015/766)

Ampuma-aserikos

RHO:2009:4 I-SHO:2014:10 I-SHO:2015:1

2 § (2007/531)

Törkeä ampuma-aserikos


3 § (2007/531)

Lievä ampuma-aserikos


4 § (2007/531)

Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen


5 § (2007/531)

Vaarallisen esineen hallussapito


6 § (2007/531)

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito


Rikoslain 44 luku: Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista


3 § (2002/400)

Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

KKO:2010:14

4 § (2002/400)

Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen


5 § (2002/400)

Lääkerikos

KKO:2007:45 KKO:2015:66 KKO:2015:67

5 a § (2014/1128)

Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen

KKO:2020:56

6 § (2002/400)

Dopingrikos

KKO 2012:46

7 § (2002/400)

Törkeä dopingrikos

KKO:2008:51 KKO:2009:67 KKO:2017:88

11 § (2016/1143)

Räjähderikos


12 § (2005/392)

Varomaton käsittely


15 § (2002/400)

Eläimen vartioimatta jättäminen

HelHO:2013:3

Rikoslain 45 luku: Sotilasrikoksista


Palvelusrikokset


1 § (2000/559)

Palvelusrikos

KKO:2006:24 KKO:1989:44 KKO:2010:75 KKO:2019:104 KKO:2020:53

2 § (2000/559)

Törkeä palvelusrikos


3 § (2000/559)

Lievä palvelusrikos


4 § (2000/559)

Tuottamuksellinen palvelusrikos

KKO:2005:126 KKO:2008:42 KKO:2010:75

Vartiorikokset


5 § (2000/559)

Vartiorikos


6 § (2000/559)

Törkeä vartiorikos


7 § (2000/559)

Lievä vartiorikos


8 § (2000/559)

Tuottamuksellinen vartiorikos


Poissaolorikokset


9 § (2000/559)

Luvaton poissaolo

KKO:2003:64 KKO:1989:150KKO:1991:180

10 § (2000/559)

Karkaaminen

KKO:1991:180 KKO:1989:150 KKO:1997:42 KKO:1997:43 KKO:2011:83 KKO:2003:64

Kuuliaisuusrikokset


11 § (2000/559)

Esimiehen väkivaltainen vastustaminen


12 § (2000/559)

Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen


13 § (2000/559)

Haitanteko esimiehelle


14 § (2000/559)

Niskoittelu


15 § (2000/559)

Yhteinen niskoittelu


Esimiesrikokset


16 § (2000/559)

Esimiesaseman väärinkäyttäminen


17 § (2000/559)

Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen


Rikoslain 46 luku: Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset


4 § (1990/769)

Salakuljetus

KKO:2013:73 KKO:2013:2 KKO:2016:35 HelHO:2018:12

5 § (1990/769)

Lievä salakuljetus


6 § (1999/951)

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

KKO:2001:97 KKO:2011:89

6 a § (1999/951)

Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen


7 § (2009/425)

Tulliselvitysrikos

KouHO:2012:11

8 § (2009/425)

Törkeä tulliselvitysrikos


Rikoslain 47 luku: Työrikoksista


1 § (2018/217)

Työturvallisuusrikos

KKO:1993:162 KKO:2012:105 KKO:2013:56 KKO:2014:75 HelHO:2012:8

2 § (1995/578)

Työaikasuojelurikos


3 § (2009/885)

Työsyrjintä

KKO:2015:41 KKO:2016:53 KKO:2018:46 HelHO:2007:5  HelHO:2009:10 KKO 2020:97

3 a § (2004/302)

Kiskonnantapainen työsyrjintä

THO:2013:8

6 a § (2004/302)

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö


Rikoslain 48a luku: Luonnonvararikoksista


1 § (2002/515)

Metsästysrikos

KKO:2016:95 RHO:2007:5 I-SHO:2014:4 RHO:2014:4

1 a § (2011/232)

Törkeä metsästysrikos


6 § (2002/515)

Metsästyskielto

I-SHO:2007:6

Rikoslain 49 luku: Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta


1 § (2005/822)

Tekijänoikeusrikos

KKO:2003:88 KKO:2018:21

2 § (2019/547)

Teollisoikeusrikos

KKO:2018:36

Rikoslain 50 luku: Huumausainerikoksista


1 § (2008/374)

Huumausainerikos

KKO:2001:13 KKO:2001:91 KKO:2001:95 KKO:2002:97 KKO:2004:6 KKO:2003:63 KKO:2013:12 KKO:2015:18 KKO:2017:33 KKO:2017:88 KKO:2018:7 KKO:2019:2 HelHO:2007:4KouHO:2010:4HelHO:2011:13HelHO:2011:14KouHO:2012:2HelHO:2015:8HelHO:2016:11HelHO:2018:11HelHO:2018:12

Törkeä huumausainerikos

KKO:1997:117 KKO:2002:5 KKO:2004:72 KKO:2004:73 KKO:2004:45 KKO:2005:62 KKO:2006:59 KKO:2009:53 KKO:2006:58 KKO:2006:60  KKO:2011:108 KKO:2014:34 KKO:2014:41 KKO:2014:59 KKO:2015:18 KKO:2017:9 KKO:2017:12 KKO:2017:93 KKO:2017:23 KKO:2018:45 KKO:2018:76 KKO:2019:107 KKO:2020:45 KKO:2020:87 KKO 2021:3

2 a § (2001/654)

Huumausaineen käyttörikos

KKO:2003:62 KKO:2003:94 KKO:2003:100 KKO:2006:76 KKO:2009:73 I-SHO:2011:8 KouHO:2012:2

3 § (1993/1304)

Huumausainerikoksen valmistelu

HelHO:2018:16

4 § (1993/1304)

Huumausainerikoksen edistäminen


4 a § (2006/928)

Törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Rikoslain 50a luku: Alkoholirikoksista


1 § (2009/641)

Alkoholirikos

KKO 2018:49

2 § (2009/641)

Törkeä alkoholirikos


3 § (2009/641)

Lievä alkoholirikos


Rikoslain 51 luku: Arvopaperimarkkinarikoksista


1 § (2016/521)

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

KKO 2006:110 KKO:1985-II-58

2 § (2012/753)

Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö

KKO:2009:1

2 a § (2016/521)

Sisäpiirintiedon ilmaiseminen


3 § (2016/521)

Markkinoiden manipulointi

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) C-628/13

4 § (2016/521)

Törkeä markkinoiden manipulointi


5 § (2018/1235)

Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos


Eroneuvo.fi Neuvokeskus auttaa lapsiperheen erossa. Päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja menetysten minimoiminen vanhempien erossa. Lapsen etu on tärkeintä.