Rikoslain 33 luku: Väärennysrikoksista

1 § (1990/769)

Väärennys

Joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena, on tuomittava väärennyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.7.2003 (2003/514)

KKO:1995:45 KKO:1996:42 KKO:2003:58 KKO:2004:51 KKO:2005:79 KKO:2006:63 KKO:2006:93 KKO:2012:54 KKO:2013:21 KKO:2017:62 KKO:2019:100 KKO:2013:85KKO:2014:59 HelHO:2009:11 HelHO:2011:10 THO:2014:1 I-SHO:2017:3 KKO 2013:65

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VÄÄRENNYS A on valmistanut väärän asiakirjan käytettäväksi harhauttavana todisteena. A on avannut X Oyj:n konttorissa pankkitilin B:na esiintyen ja allekirjoittanut tilin avausta koskeviin asiakirjoihin B:n nimikirjoitusta jäljittelevän allekirjoituksen.

2 § (1990/769)

Törkeä väärennys

Jos väärennyksessä

1) rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen tai

2) rikoksentekijä käyttää väärennysrikosten tekemistä varten hankittua teknistä laitteistoa taikka muuten toimii erityisen suunnitelmallisesti

ja väärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäväärennyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.7.2003 (2003/514)

KKO:2003:6 KKO:1998:127