Rikoslain 35 luku: Vahingonteosta

1 § (1990/769)

Vahingonteko

Joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

KKO:1989:25 KouHO:2009:8THO:2018:4

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VAHINGONTEKO Rikoslaki 35 luku 1 § Teonkuvaus A on B:n asunnossa oikeudettomasti vahingoittanut B:n irtainta omaisuutta rikkomalla kirveellä pöydän ja kahvinkeittimen. Näin menetellessään A on aiheuttanut rikkomiensa tavaroiden arvoa vastaavan vahingon.

2 § (2015/368)

Törkeä vahingonteko

Jos vahingonteolla aiheutetaan

1) erittäin suurta taloudellista vahinkoa,

2) rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai

3) historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa

ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vahingonteosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO 2004:95

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ VAHINGONTEKO Rikoslaki 35 luku 2 § Rikoslaki 6 luku 8 § Rikoslaki 5 luku 3 § A ja B ovat yhdessä ja yksissä tuumin oikeudettomasti vahingoittaneet X Oy:n omistamaa omaisuutta maalaamalla spraymaalein yhtiön kuljetuskaluston ulkopintoihin. Teon kohteena olleen kaluston puhdistamisesta on aiheutunut yhtiölle kuluina yhteensä 25000 euron suuruinen vahinko. Teko on toteutettu siten, että A on ollut maalaamassa ja B on ollut lähistöllä vartioimassa ja varoittamassa A:ta pitäen häneen yhteyttä matkapuhelimella. Teolla on aiheutettu erittäin suurta taloudellista vahinkoa ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

3 § (1990/769)

Lievä vahingonteko

Jos vahingonteko, huomioon ottaen vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä vahingonteosta sakkoon.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LIEVÄ VAHINGONTEKO Rikoslaki 35 luku 3 § A on oikeudettomasti vahingoittanut X oy:n omaisuutta heittämällä yhtiön omistamassa ravintolassa pähkinäkoneen lattialle niin, että koneen sisältämät pähkinät levisivät lattialle. Näin menetellessään A on aiheuttanut asianomistajayhtiölle pilalle menneiden pähkinöiden arvoa vastaavan 40 euron suuruisen vahingon. Vahingonteko on, huomioon ottaen aiheutetun vahingon vähäisyys, on myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen