Rikoslain 50 luku: Huumausainerikoksista

1 § (2008/374)

Huumausainerikos

Joka laittomasti

1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä,

2) viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa,

3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,

4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai

5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,

on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2001:13 KKO:2001:91 KKO:2001:95 KKO:2002:97 KKO:2004:6 KKO:2003:63 KKO:2013:12 KKO:2015:18 KKO:2017:33 KKO:2017:88 KKO:2018:7 KKO:2019:2 HelHO:2007:4KouHO:2010:4HelHO:2011:13HelHO:2011:14KouHO:2012:2HelHO:2015:8HelHO:2016:11HelHO:2018:11HelHO:2018:12

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

HUUMAUSAINERIKOS Rikoslaki 50 luku 1 § A on laittomasti pitänyt hallussaan 20 grammaa amfetamiinia.

2 § (1993/1304)

Törkeä huumausainerikos

Jos huumausainerikoksessa

1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,

2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,

3) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.10.2015 (2015/564)

4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai

5) levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla

ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

KKO:1997:117 KKO:2002:5 KKO:2004:72 KKO:2004:73 KKO:2004:45 KKO:2005:62 KKO:2006:59 KKO:2009:53 KKO:2006:58 KKO:2006:60  KKO:2011:108 KKO:2014:34 KKO:2014:41 KKO:2014:59 KKO:2015:18 KKO:2017:9 KKO:2017:12 KKO:2017:93 KKO:2017:23 KKO:2018:45 KKO:2018:76 KKO:2019:107 KKO:2020:45 KKO:2020:87 KKO 2021:3

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS Rikoslaki 50 luku 2 § A on laittomasti pitänyt hallussaan ja levittänyt edelleen noin 400 grammaa 25 painoprosenttista amfetamiinia. Rikoksen kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

2 a § (2001/654)

Huumausaineen käyttörikos

Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO:2003:62 KKO:2003:94 KKO:2003:100 KKO:2006:76 KKO:2009:73 I-SHO:2011:8 KouHO:2012:2

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS Rikoslaki 50 luku 2a § Teonkuvaus: A on laittomasti pitänyt omaa käyttöään varten hallussaan ja käyttänyt vähäisen määrän huumausainetta, eli 2 kpl Xanor -lääketablettia.

3 § (1993/1304)

Huumausainerikoksen valmistelu

Joka tehdäkseen 1 §:n 1–4 kohdassa tarkoitetun rikoksen valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, on tuomittava huumausainerikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2008 (2008/374)

Yritys on rangaistava. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2007 (2006/928)

HelHO:2018:16

4 § (1993/1304)

Huumausainerikoksen edistäminen

Joka

1) huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen, tai

2) varoja lainaamalla tai muuten rahoittamalla edistää huumausainerikosta tai sen valmistelua taikka 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa tietäen, että rahoitus käytetään tähän tarkoitukseen,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava osallisuutena huumausainerikokseen tai törkeään huumausainerikokseen, huumausainerikoksen edistämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2007 (2006/928)

4 a § (2006/928)

Törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Jos huumausainerikoksen edistäminen tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja

1) rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen, viljelyyn, maahantuontiin tai maastavientiin taikka

2) huumausainerikoksen edistämisellä tai edistettävällä rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä

ja huumausainerikoksen edistäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksen edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.10.2015 (2015/564)

Edellä 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tehdyn törkeän huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava.