Turun hovioikeus HO 14.08.2007 1560

Salakatselu

Asianumero: THO:2007:11

RAASEPORIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 28.8.2006

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä – – –

Vastaajat

A
B

Asianomistaja(t)

C

Asia

SALAKATSELU

Vireille

21.4.2006

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. SALAKATSELU
(6620/R/0000950/05)
Rikoslaki 24 luku 6 § 1

2.8.2004 TAMMISAARI

B ja A ovat yhdessä hankkiakseen todisteita liittyen B:n kirjelmään Tammisaaren rakennuslautakunnalle, oikeudettomasti kuvanneet kameralla kotirauhan suojaamassa paikassa oleskelevaa henkilöä seuraavasti menetellen; Vastaajat ovat veneestä käsin kuvanneet C:n miehen E:n omistamaa kiinteistöä, jossa sijaitsee mm. asuintalo ja saunarakennus ja jossa C usein oleskelee yhdessä miehensä kanssa. A on kuvannut B:n ohjeiden mukaisesti. C on ollut saunomassa ja menossa uimaan tai menossa uimaan ja /tai uimaan, mutta huomattuaan valokuvauksen C on luopunut aikeistaan.

Syyttäjän muut vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Asianomistajan vaatimukset

Asianomistaja C yhtyi syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Asianomistajan mielestä salakatselun tunnusmerkistö täyttyi, koska vastaajat ovat kuvanneet henkilöä, joka oleskelee kotirauhan suojaamalla alueella.

Asianomistaja vaati vastaajille, A:lle ja B:lle, rangaistusta salakatselusta 2.8.2004. C vaati lisäksi vastaajia korvaamaan henkisestä kärsimyksestä vahingonkorvausta 2.000 euroa laillisine korkoineen 2.8.2004 lukien sekä C:n oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Asianomistaja C:llä ei ollut vaatimuksia oikeuteen tulonsa johdosta.

VASTAUKSET JA PERUSTEET

Vastaajat A ja B kiistivät syytteen kokonaisuudessaan.

Vastaajien tarkoitus oli ottaa valokuvia rannasta ja laiturista Tammisaaren rakennuslautakunnalle. Vastaajien mukaan heillä ei ollut mielenkiintoa henkilöön vaan henkilö ilmestyi kuviin kuvauksen viime hetkillä. Henkilö ei ole suurennuslasillakaan tunnistettavissa kuvista. Vastaajien mukaan tahallisuus salakatseluun puuttui, eikä asiassa ole mitään rangaistavaa. Vastaajien mielestä lainsäädännön tarkoitus on estää toisentyyppinen toiminta.

Vastaajilla on mielestään oikeus liikkua yhteisellä vesialueella ja ottaa valokuvia siitä. Niin on naapuri E:kin tehnyt, hän on ottanut kuvat samasta kohteesta kuin nyt on kysymys ja toimittanut kuvat Hallinto-oikeudelle.

Vastaajat huomauttivat, että he olivat varmistaneet, että ranta-alueella ei näkynyt ketään. Kysymyksessä oli nopea kuvausoperaatio. Vastaajat tulivat vain kuvausta varten Helsingistä siksi illaksi. Saunan piipusta ei näkynyt savua ja vastaajien mielestä voi tehdä johtopäätöksen, että sauna ei ollut lämpiämässä.

Vastaajat huomauttivat, että syyttäjä on muuttanut teonkuvausta sanoen, että C oli ”menossa saunomaan”. Tämä on vastaajien mielestä eri asia kuin, että henkilö olisi ”ollut saunassa”. Vastaajien mukaan asianomistajan kuvaus tapahtumista on jäänyt epäselväksi.

E oli tullut kuvauksen jälkeen puhumaan B:lle kuvien ottamisesta ja E oli vastaajien mielestä siitä ärsyyntynyt. E ei siinä yhteydessä puhunut mitään vaimonsa kuvaamisesta.

Asianomistaja C:n korvausvaatimus kiistettiin sekä perusteeltaan että määrältään. Lisäksi vastaajat vaativat, että syyte hylätään ja heidän oikeudenkäyntikulunsa korvataan valtion varoista.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMION PERUSTELUT

Tausta

B ja A olivat 2.8. 2004 kertomansa mukaan olleet soutuveneellä valokuvaamassa rajanaapurin rantaa ja laituria Tammisaaressa. B ja A ottivat kuvia digitaalikameralla ja järjestelmäkameralla.

Asiassa on kyskymys siitä, onko B ja A yhdessä oikeudettomasti kuvanneet kameralla kotirauhan suojaamassa paikassa oleskelevaa henkilöä.

Perustelut

Asianomistaja C on todistelutarkoituksessa kertonut että sinä iltana, 2.8. 2004, hän lähti saunaan yksikseen. Hän oli noin 20-30 metriä heidän laiturista kun hän huomasi B:n ja A:n soutuveneen. Hän oli lähdössä uimaan ennen saunomista. C:n mukaan kuva nr 10/22 osoittaa, että hän oli silloin saunassa koska saunan ovi oli kiinni. Mutta sitten hän huomasi, että B ja A kuvasivat edelleen ja että he olivat lähellä C: ja E:n laituria. C:n mukaan kamera oli kohdistettu häneen. C laittoi vaatteensa päälle ja lähti pois saunasta ylös taloon.

C arvioi, että B ja A kuvasivat häntä alta kymmenen minuuttia, ainakin runsaat 5 – 7 minuttia. Hän myös oletti, että kuvaaminen loppuisi kun hän lähti pois, mutta kuvaaminen jatkui. C kertoi oikeudelle, että hän koki kuvaamisen ahdistavaksi. Hän on loukkaantunut, ahdistunut ja vihainen siitä.

Vastaaja B on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan. B on todistelutarkoituksessa kertonut, että syy siihen että hän ja A olivat ottamassa valokuvia yleisellä vesialueella oli hankkiakseen todisteita liittyen B:n ja hänen appivanhempansa kirjelmään Tammisaaren rakennuslautakunnalle. B:n mukaan he olivat (hän ja poika A) tarkistaneet, että alueella ei ollut ihmisiä eikä rannassa näkynyt ketään. Siksi he olivat myös valinneet maanantai-illan kuvausajankohdaksi.

B korosti, että valokuvissa ei näy missään, että savua tulisi C:n ja E:n saunanpiipusta. He eivät huomanneet, että saunan ovi olisi ollut auki.

B on kertonut, että ensimmäinen kuva on otettu klo 18.57. Kuvat on otettu yhteisellä vesialueella neljästa kuvauspisteestä. B esitti piirrokset kuvauspisteistä (vastaajan kirjallinen todiste 1). Koko kuvaus, rantakuvaus mukaan lukien, on kestänyt noin 15 minuuttia. Etäisyys saunaan ja laituriin on ollut noin 70 metriä B:n mukaan. Silloin B ja A ovat havainneet, että joku henkilö ilmestyy rannalle. He ovat luulleet tämän henkilön olevan C, mutta he eivät olleet varmoja siitä. Henkilö näkyy noin kuudessa kuvassa, mutta ei ole tunnistettavissa kuvista. Hän näki henkilön noin kahden minuutin ajan. Heidän tarkoituksenaan ei kuitenkaan ollut kuvata henkilöä, vaan rantaa ja laituria.

Vastaaja A otti valokuvat. Vastaaja A on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan samoilla perusteilla kuin B:llä. A:n mukaan hän otti kuvat keskikokoisen kameran zoomilla, etäisyys on sama mitä pystyy silmällä näkemään. Henkilö on ollut näkyvissä noin neljän minuutin ajan.

Todistaja D, joka oli viereisellä tontilla, kertoi että B ja A valokuvasivat veneessä ja että he ottivat hitaasti kuvia noin 15 minuutin ajan. Näkyvyys oli hyvä, rannalla ei näkynyt ketään.

D kertoi, että B ja A olivat ottamassa valokuvia noin 70 metrin etäisyydeltä C:n ja E:n rannalta. Hän näki hetken henkilön, joka hän tunnisti C:ksi, henkilö ei mennyt saunaan. D ei huomannut oliko C:n ja E:n saunan ovi auki vai kiinni.

Johtopäätökset

Lomakiinteistöt ja niihin liittyvät rannat ja laiturit ovat kotirauhan suojaamia paikkoja.

B ja A ovat kuvanneet naapurin rantaa digitaali- ja järjestelmäkameralla. Kuvauksen aikana on henkilö ilmestynyt rannalle. Asiassa on riidatonta, että C on tullut valokuvauksen aikana rannalle ja häntä on kuvattu. Asiassa on riitaista onko C tunnistettavissa kuvista. C on itse kertonut oikeudelle, että hän koki kuvaamisen ahdistavaksi, ja kuvaamisen johdosta hän luopui aikeistaan ja lähti pois rannalta.

B on kertonut oikeudelle, että he nimenomaan valitsivat kuvausillaksi maanantai iltaa, koska mahdollisuus olisi hyvin pieni, että C ja E silloin olisivat paikalla. Todistaja D on myös sanonut, että kun kuvaus alkoi rannalla ei näkynyt ketään.

Käräjäoikeus toteaa, että B:n ja A:n ottamissa, todisteina olevissa valokuvissa, näkyy henkilö muutamissa valokuvissa. Näissä näkee vähäisenä hahmona kävelevän henkilön, mutta henkilö ei ole kuvista tunnistettavissa. Kuvien perusteella ei ole tunnistettavissa, että henkilö kuvissa olisi C.

B:n ja A:n mukaan he ovat ottaneet valokuvia rannasta ja laiturista saadakseen todisteita rakennuslautakunnalle. B:llä ja E:llä on ennestään riitaisuuksia muun muassa laiturista. Heidän mukaansa joku henkilö on korkeintaan noin neljän minuutin ajan oleskellut rannassa. Koko kuvausoperaatio kesti noin 15 minuuttia. Käräjäoikeus pitää uskottavana, että B:llä ja A:lla on ollut aikomus kuvata ainoastaan rantaa ja laituria. Kuvauksen aikana C tuli rannalle ja hän on sattumalta tullut mukaan kuviin vastoin B:n ja A:n tarkoitusta. Käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että A ja B tahallisesti olisivat olleet kuvaamassa C:tä. Tätä käsitystä tukee myös se, että kuvaus kesti vain hetken. Valokuvaus ei ollut toistuvaa, eivätkä B ja A ole sen jälkeen uudestaankaan kuvanneet C:n ja E:n rantaa.

Käräjäoikeus toteaa, ettei ole tarpeeksi luotettavalla tavalla osoitettu, että B ja A olisivat syyllistyneet salakatseluun. Henkilö, jota B ja A ovat kuvanneet muutamissa kuvissa, ei ole tunnistettavissa kuvista. B:llä ja A:lla ei ollut aikomusta kuvata C:tä, vaan rantaa ja laituria. Rannasta ja laiturista on useita valokuvia. Salakatselun kohteena tulee olla tunnistettavissa oleva ihminen. Kotirauhan suojaamassa paikassa ympäristön kuvaaminen on luvallista.

Syyte on näin ollen perusteettomana hylättävä.

Hylätty syyte

Syyte salakatselusta 2.8. 2006 Tammisaaressa on hylätty. Näin ollen myös korvausvaatimus on perusteettomana hylätty.

Oikeudenkäyntikulut

Koska syyte on hylätty, on valtio velvollinen korvaamaan B:n ja A:n vaatimuksesta kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

VASTAAJA

B

TUOMIOLAUSELMA

HYLÄTYT SYYTTEET

1) Salakatselu 2.8.2004 hylätään.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtion varoista maksettavat oikeudenkäyntikulut
yhteisellä tuomiolauselmalla.

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

HYLÄTYT SYYTTEET

1) Salakatselu 2.8.2004 hylätään.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtion varoista maksettavat oikeudenkäyntikulut
yhteisellä tuomiolauselmalla.

TUOMIOLAUSELMA

YHTEISET LAUSUNNOT

Valtion varoista maksetaan B:lle ja A:lle
heidän yhteisistä kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan
2.616,79 euroa, (alv 471,89 euroa) josta palkkion osuus on 2.500 euroa
ja kulujen osuus 116,79 euroa.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

notaari Christina Nissas-Arhippainen

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 14.8.2007

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Raaseporin käräjäoikeus 28.8.2006 nro 718
(liitteenä)

ASIA

Salakatselu

VALITTAJA

C

VASTAPUOLET

B
A

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

C on vaatinut, että B ja A tuomitaan syytteen mukaisesti salakatselusta rangaistukseen ja että heidät velvoitetaan korvaamaan C:lle henkisestä kärsimyksestä 2.000 euroa korkoineen. Lisäksi hän on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista käräjä- ja hovioikeudessa korkoineen.

Perusteet

B ja A ovat oikeudettomasti valokuvanneet C:tä kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. Menettely täyttää salakatselun tunnusmerkistön. Teosta on aiheutunut C:lle henkistä kärsimystä.

Vastaus

B ja A ovat vaatineet, että valitus hylätään.

Perusteet

B:n ja A:n tarkoituksena on ollut ottaa valokuvia C:n aviomiehen omistamasta kiinteistöstä todistusaineistoksi rakennuslautakunnalle, ei katsella tai kuvata C:tä. C:n kuvaaminen on tapahtunut vahingossa, eikä C ole edes kuvista tunnistettavissa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on riidatonta, että B ja A ovat syytteessä mainittuna aikana valokuvanneet veneestä C:n aviomiehen omistamaa kiinteistöä ja sillä olevia laituria ja rakennuksia. Riidatonta on, että he ovat samalla kuvanneet C:tä, joka on oleskellut rantasaunassa ja sen läheisyydessä.

B ja A ovat ilmoittaneet, että heidän tarkoituksenaan ei ole ollut C:n kuvaaminen vaan kuvien ottaminen kiinteistöstä todistusaineistoksi rakennuslautakuntaa varten. Väitettä tukee se, että kuvat ovat esittäneet lähinnä kiinteistön rantaa, rannan läheisyydessä olleita rakennuksia ja laituria ja että C:ksi osoittautunut hahmo on näkynyt vain muutamassa kuvassa pienenä pisteenä. Käräjäoikeuden tuomioon kirjatun mukaan B ja A ovat kuitenkin ilmoittaneet havainneensa rannalla henkilön ja arvelleet tämän olleen C olematta asiasta kuitenkaan varmoja.

B ja A eivät ole riitauttaneet käräjäoikeuden tuomioon kirjattuja lausumia.

Jatkaessaan ranta-alueen kuvaamista ja kohdistamalla kameran edelleen saunan suuntaan heidän on täytynyt havaita, että samalla myös rannalla ollut henkilö on tullut kuvatuksi. B ja A ovat tienneet kuvaavansa C:n kotirauhan piiriin kuuluvaa aluetta, ja C on näkynyt B:n omankin ilmoituksen mukaan noin kuudessa kuvassa. B:n ja A:n menettelyä ei kuvien lukuisuus huomioon ottaen voida pitää tahattomana. Sillä seikalla, että C ei ole tunnistettavissa valokuvista, ei tässä tapauksessa ole merkitystä teon tahallisuutta arvioitaessa. B ja A ovat siten oikeudettomasti rikoslain 24 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla kameralla kuvanneet kotirauhan suojaamassa paikassa oleskellutta C:tä. Teko on aiheuttanut C:lle henkistä kärsimystä.

Rangaistusseuraamus

Sakkorangaistus on teon laatuun nähden riittävä seuraamus.

Vahingonkorvaukset

Tekoon sovellettavan, tapahtuma-aikana voimassa olleen vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n (412/1974) mukaan C:llä on oikeus saada korvausta rikoksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. C ei ole kuvista tunnistettavissa. Olosuhteisiin nähden kohtuullinen korvaus henkisestä kärsimyksestä on 300 euroa.

Oikeudenkäyntikulut

Hovioikeudessa on kysymys asianomistaja C:n valituksesta, joten oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta määrättäessä sovelletaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 1 momenttia. Tämän mukaan oikeudenkäyntikuluista asianomistajan yksin ajamassa rikosasiassa on soveltuvin osin voimassa, mitä riita-asioista säädetään.

C voittaa asian hovioikeudessa syyksilukemisen osalta kokonaan ja vahingonkorvauksen osalta osittain. Hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 2 momentin ja 16 §:n 1 momentin nojalla B ja A ovat velvolliset korvaamaan C:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Käräjäoikeuden osalta oikeudenkäyntikulujen määrää harkittaessa on otettava huomioon, että syyttäjä on ajanut syytettä käräjäoikeudessa.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA

B

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Salakatselu 2.8.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
20 päiväsakkoa a 110 euroa = 2.200 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 24 luku 6 § 1

KORVAUSVELVOLLISUUS

Yhteisellä tuomiolauselmalla

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Salakatselu 2.8.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
20 päiväsakkoa a 6 euroa = 120 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 24 luku 6 § 1

KORVAUSVELVOLLISUUS

Yhteisellä tuomiolauselmalla

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

YHTEISET LAUSUNNOT

B ja A velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan C:lle

  • henkisestä kärsimyksestä 300 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 2.8.2004 lukien sekä
  • oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa 2.000 euroa ja hovioikeudessa 3.000 euroa, kumpikin määrä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamisesta.

Valtion korvausvelvollisuutta koskevin osin asia jää käräjäoikeuden tuomion varaan.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola
hovioikeudenneuvos Kari Hirvonen
viskaali Anne Laine

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 14.12.2007 : Ei valituslupaa