Turun hovioikeus HO 9.10.2014 142462

Väärennys Rikosten yksiköinti Takavarikko Menettämisseuraamus Tietokone Kovalevy

Asianumero: THO:2014:1

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Kysymys huumausaineiksi katsottavien lääkkeiden hankkimisen yrityksen kelvollisuudesta, lääkemääräysväärennysrikosten yksiköinnistä, menettämisseuraamuksen tuomitsemisesta tilanteessa, jossa menetettäväksi tuomittavan omaisuuden takavarikon määräaika on ylitetty sekä tietokoneen kovalevyllä ja muistitikulla olevien tiedostojen menetetyksi tuomitsemisen toteuttamistavasta.

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 9.1.2014

Puheenjohtaja

Käräjätuomari Riikka Tuomela

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä

Vastaaja

S

Asia

Väärennys

Vireille

06.11.2013

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Väärennys
Rikoslaki 33 luku 1 §

22.07.2012 Hämeenlinna

S on valmistanut väärän asiakirjan käytettäväksi harhauttavana todisteena tekemällä tietokoneellaan 100 kpl Diapam 10 mg -tablettia ja 2×98 Sepram 20 mg -tablettia koskevan lääkemääräyksen, johon on merkinnyt kyseisiä lääkkeitä koskevat tarvittavat tiedot ja lääkäri H:n lääkemääräyksen antajaksi. S on käyttänyt sanottua valmistamaansa lääkemääräystä harhauttavana todisteena esittämällä sen 22.7.2012 apteekissa lääkemääräyksessä mainitut lääkkeet saadakseen. Lääkkeitä ei ole luovutettu S:lle.

2. Huumausainerikos
Rikoslaki 50 luku 1 §

22.07.2012 Hämeenlinna

S on syytekohdassa 1. kerrotulla tavalla laittomasti yrittänyt hankkia 100 kpl huumausaineeksi luettavia Diapam 10 mg -tabletteja.

3. Väärennysaineiston hallussapito
Rikoslaki 33 luku 4 § 1

29.07.2012 Hämeenlinna

S on ilman hyväksyttävää syytä pitänyt hallussaan sellaista välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen. S:n hallussa on ollut leimasin, jossa on ollut teksti: – – -, Terveyskeskuslääkäri, sv – – -. Poliisi on löytänyt leimasimen S:n repusta hänet työtehtäviensä yhteydessä tavatessaan.

4. 10 väärennystä
Rikoslaki 33 luku 1 §

29.07.2012 Hämeenlinna

S on valmistanut vääriä asiakirjoja käytettäviksi harhauttavina todisteina tekemällä tietokoneellaan 10 kappaletta eri lääkkeitä koskevia lääkemääräyksiä, joihin on merkinnyt kyseistä lääkettä koskevat tarvittavat tiedot ja lääkäri A:n tai lääkäri L:n lääkemääräyksen antajaksi. Lääkemääräykset ovat koskeneet seuraavia lääkkeitä:

– 100 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 2×20 kpl Stilnoct 10 mg -tabletteja, määräyspäiväksi merkitty 27.7.2012 ja lääkemääräyksen antajaksi lääkäri A,

– 50 kpl Temgesic 0,4 mg -tabletteja, määräyspäiväksi merkitty 27.7.2012 ja lääkemääräyksen antajaksi lääkäri A,

– 30 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 3×28 kpl Sepram 20 mg -tabletteja, lääkemääräyksen antajaksi merkitty lääkäri L,

– 100 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 3×28 kpl Sepram 20 mg -tabletteja, lääkemääräyksen antajaksi merkitty lääkäri L,

– 100 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 3×28 kpl Sepram 20 mg -tabletteja, lääkemääräyksen antajaksi merkitty lääkäri L,

– 3×1000 g Apobase emulsio voidetta, lääkemääräyksen antajaksi merkitty lääkäri L,

– 3×60 Seretide Diskus 50/250 mikrog/dos Inhal jauhetta ja 100 kpl Heinix 10 mg -tabletteja, lääkemääräyksen antajaksi merkitty lääkäri L,

– 50 kpl Temgesic 0,4 mg -tabletteja, määräyspäiväksi merkitty 27.7.2012 ja lääkemääräyksen antajaksi lääkäri A,

– 100 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 2×20 kpl Stilnoct 10 mg -tabletteja, määräyspäiväksi merkitty 27.7.2012 ja lääkemääräyksen antajaksi lääkäri A ja

– 100 kpl Alprox 1 mg -tabletteja ja 2×20 kpl Stilnoct 10 mg -tabletteja, määräyspäiväksi merkitty 27.7.2012 ja lääkemääräyksen antajaksi lääkäri A.

Poliisi on löytänyt edellä mainituista 10 lääkemääräyksestä seitsemän ensiksi mainittua S:n tietokoneelta ja kolme viimeksi mainittua S:n muistitikulta, jota on käytetty hänen tietokoneessaan. Tietokone ja muistitikku on takavarikoitu.

Syyttäjän muut vaatimukset

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 4

S on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä takavarikoitu tietokone – – – .

Rikoslaki 10 luku 4 §

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 4

S on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä takavarikoitu muistitikku – – – .

Rikoslaki 10 luku 4 §

Vastaus

S on myöntänyt syytteen teonkuvaukset sinänsä oikeiksi. S on kuitenkin katsonut, että kohdassa 2 on kysymys kelvottomasta yrityksestä ja kohdassa 4 kyse vain yhdestä väärennyksestä, koska lääkemääräykset on tehty samanaikaisesti ja niissä on samojen lääkäreiden nimet ja koska päiväys resepteissä, sikäli kun sellaista on ollut, on kaikissa ollut 27.7.2012.

S on vastustanut menettämisseuraamusta pitäen sitä kohtuuttomana. Esineet ovat olleet poissa S:n hallusta ilman laillista perustetta jo yli vuoden ajan. Varsinkin tietokoneen osalta menettämisseuraamus on kohtuuton ottaen huomioon tietokoneen käyttöarvo S:n tulotaso huomioiden.

Todistelu

Kirjalliset todisteet

Syyttäjä

1) Kopio lääkemääräyksestä 20.7.2012 (kohdat 1 ja 2)

2) Takavarikkopöytäkirja – – – (kohdat 3 ja 4)

3) Raportti tietoteknisestä tutkinnasta 29.8.2012 (kohta 4)

4) Kopiot 10 lääkemääräyksestä (kohta 4)

5) S:n hallusta takavarikoidun muistitikun tiedot (kohta 4)

6) Kotietsintä- ja takavarikkopöytäkirja – – – (kohta 4)

Käräjäoikeus Tuomion perustelut

Syyksilukeminen

S on kohdissa 1 – 4 syyllistynyt niihin rikoksiin, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perusteet

Kohdat 1 ja 3

S on myöntänyt menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin. Käräjäoikeus katsoo S:n tunnustamisella, jonka oikeellisuutta ei ole syytä epäillä, sekä kirjallisilla todisteilla luotettavasti näytetyksi, että S on menetellyt syytteessä kerrotuin tavoin.

Kohta 2

Käräjäoikeus katsoo S:n tunnustamisella, jonka oikeellisuutta ei ole syytä epäillä, näytetyksi, että S on menetellyt syytteessä kerrotuin tavoin.

Lääkemääräys, jolla S on yrittänyt hankkia syytteessä kerrottuja lääkkeitä, on ulkoisesti normaalin lääkemääräyksen kaltainen. Lääkkeiden saaminen on estynyt, koska apteekista oli haluttu ensin vielä varmistaa lääkemääräys lääkäriltä, mutta tätä ei oltu tavoitettu. Käräjäoikeus katsoo, että kyse ei ole ollut kelvottomasta yrityksestä. S on menettelyllään syyllistynyt huumausainerikokseen.

Kohta 4

S on myöntänyt valmistaneensa syytteessä kerrotut lääkemääräykset. Lääkemääräyksiä on ollut kymmenen kappaletta eri lääkkeille ja eri määrille. Lääkemääräyksiin on lääkäriksi merkitty joko A tai L ja määräykset on päivätty osin samoille päiville. Lääkemääräysten valmistamista on kutakin pidettävä erillisenä väärennöksenä. Näin ollen S on menettelyllään syyllistynyt 10 väärennykseen.

Rangaistusseuraamus

Käräjäoikeus on ottanut rangaistuksen mittaamisessa huomioon S:n syyksi luetusta teoista ilmenevän syyllisyyden sekä tekojen vahingollisuuden, vaarallisuuden ja rangaistuskäytännön yhtenäisyyden.

Oikeudenmukaisena rangaistuksena S:n syyksi luetuista rikoksista on pidettävä 60 päivän vankeusrangaistusta. S:lle tuomittu vankeusrangaistus on määrätty ehdolliseksi, koska rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus ei edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Menettämisseuraamus

Pakkokeinolain mukaan takavarikko on kumottava, jollei syytettä sen perusteena olevasta rikoksesta nosteta neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta. Tuomioistuin voi eräin edellytyksin pidentää sanottua määräaikaa. Muistitikku on otettu S:ltä haltuun 28.7.2012 ja tietokone 29.7.2012. Takavarikoiden osalta ei ole haettu määräajan pidentämistä. Koska syytettä ei ole nostettu pakkokeinolaissa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa, takavarikot kumotaan.

Tuomiolauselma

Vastaaja

S

Syyksi luetut rikokset

1. Väärennys
22.07.2012
Rikoslaki 33 luku 1 § 1

2. Huumausainerikos
22.07.2012
Rikoslaki 50 luku 1 § 1 / 5

3. Väärennysaineiston hallussapito
29.07.2012
Rikoslaki 33 luku 4 § 1 / 2

4. 10 väärennystä
29.07.2012
Rikoslaki 33 luku 1 § 1

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-4
60 päivää vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 9.1.2016
Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Muut lausunnot

Takavarikko – – – TVP/1 kumotaan. Takavarikoitu muistitikku määrätään palautettavaksi S:lle.

Pakkokeinolaki 7 luku 14 § ja 23 §

Takavarikko – – – KEY/1 kumotaan. Takavarikoitu tietokone määrätään palautettavaksi S:lle.

Pakkokeinolaki 7 luku 14 § ja 23 §

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Riikka Tuomela

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 9.10.2014

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Kanta-Hämeen käräjäoikeus 9.1.2014 nro 101157 (liitteenä)

Asia

Väärennys ym.

Valittaja

Kihlakunnansyyttäjä

Vastavalittaja

S

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että S:n tietokoneen kovalevy tuomitaan menetetyksi valtiolle tai se ainakin määrätään tyhjennettäväksi ennen sen palauttamista S:lle. Edelleen syyttäjä on vaatinut, että muistitikku määrätään tyhjennettäväksi ennen sen palauttamista S:lle.

Perusteina syyttäjä on lausunut, että tietokoneesta oli löydetty 11 sellaista tiedostoa, jotka olivat sisältäneet S:n valmistamia lääkemääräyksiä ja lääkemääräysten jäljennöksiä. Muistitikulla niitä oli ollut neljä. Syytteet olivat kohdistuneet seitsemään kovalevyllä ja kolmeen muistitikulla olevaan lääkemääräykseen. Sekä ne että muut kovalevyllä ja muistitikulla olevat lääkemääräykset ovat sinällään soveliaita rikolliseen käyttöön, ja ne on poistettava uusien rikosten ehkäisemiseksi. Pelkästään tiedostojen poistaminen ei ole riittävä toimenpide, vaan sekä kovalevy että muistitikku on tyhjennettävä ennen niiden palauttamista S:lle.

Vastavalitus

S on vaatinut, että kohdan 2 syyte huumausainerikoksesta hylätään ja kohdan 4 teko katsotaan yhdeksi tai korkeintaan kahdeksi väärennykseksi ja että joka tapauksessa rangaistus lievennetään sakoksi.

Perusteina S on lausunut, että huumausainerikoksen osalta kysymyksessä oli ollut kelvoton yritys, koska lääkemääräyksen epäaitous oli ollut lääkejakelua apteekissa suorittaneelle henkilökunnalle ilmeistä. Kaikkien kohdan 4 väärien asiakirjojen päivämäärä oli ollut sama ja asianomistajia oli ollut kaikkiaan kaksi. Tekoja on luonnollisen katsantokannan mukaan pidettävä yhtenä tai korkeintaan kahtena rikoksena. Riittävä seuraamus teoista on ankara sakkorangaistus, koska kohdan 1 väärennys ei ollut johtanut huumausaineen saamiseen eikä kohdan 4 asiakirjojenkaan osalta olisi ollut odotettavissa muunlaista lopputulosta edes kohdassa 3 tarkoitettua leimasinta käyttäen. Väärennetyt reseptit olivat koskeneet osin muun tyyppisiä kuin huumaavia lääkkeitä, muun muassa emulsiovoidetta.

Vastaus valitukseen

S on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana, koska takavarikon kumoaminen kokonaisuudessaan on säädetty suoraan seuraukseksi neljän kuukauden täyttymiselle takavarikosta ilman syytteen nostamista tai määräajan pidennyshakemusta. Kovalevyn ja muistitikun rahallinen arvo S:lle on huomattava, eikä niiden tyhjentämisen aiheuttamaa työtä poliisissa voida pitää suurena, joten missään tapauksessa kovalevyä ei tule tuomita valtiolle menetetyksi vaan enintään tyhjentää kovalevy ja muistitikku ennen niiden palauttamista hänelle.

Vastaus vastavalitukseen

Syyttäjä on vaatinut, että vastavalitus hylätään. Perusteina syyttäjä on lausunut huumausainerikoksen osalta, että vaara rikoksen täyttymisestä oli ollut olemassa. Tätä tukee se, että lääkemääräystä ei ollut heti pidetty epäaitona vaan apteekista oli yritetty ottaa yhteyttä sen antajaksi merkittyyn lääkäriin. Lääkemääräys oli annettu takaisin asiakkaalle, mitä ei tehdä normaalisti silloin, kun katsotaan lääkemääräys vääräksi. Kohdan 4 osalta jokaista valmistettua lääkemääräystä on pidettävä erillisenä väärennöksenä. Tuomittu rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, tekojen vaikuttimiin ja rikoksista ilmenevään muuhun S:n syyllisyyteen.

Hovioikeuden ratkaisu

Käsittelyratkaisu valituksen ja vastavalituksen tutkimisen osalta

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ”takavarikon kumoamispäätöksen osalta”. Syyttäjän valituskirjelmässään esittämässä menettämisseuraamusvaatimuksessa on kysymys siitä, että käräjäoikeuden olisi tullut takavarikon kumoamisen asemesta tuomita tietokoneen kovalevy menetetyksi valtiolle tai määrätä ainakin kovalevy ja muistitikku tyhjennettäviksi tiedostoista. Näin ollen tarkkaan ottaen muutoksenhaun kohteena on menettämisseuraamusvaatimuksen hylkääminen eikä takavarikon eli turvaamistoimen kumoaminen. Kun menettämisseuraamusvaatimuksen kohteena on kuitenkin sama omaisuus, jota takavarikon kumoamispäätös koskee, ja asiallisesti kysymys on siitä, tuleeko tuo omaisuus palauttaa vastaajalle vai tuomita menetetyksi valtiolle, tyytymättömyydenilmoitusta ei ole perusteltua tulkita niin suppeasti, että syyttäjän valitus jätettäisiin tutkimatta ja sen seurauksena myös vastaajan vastavalitus jätettäisiin tutkimatta, vaan hovioikeus tutkii valituksen ja vastavalituksen.

Pääasiaratkaisun perustelut

Syytekohta 2

Lääkemääräys, josta syytekohdassa on kysymys, ei täysin ilmeisellä tavalla poikkea aidosta lääkemääräyksestä. Määräyksen lääkkeiden sisältöä ja käyttöä koskevat tekstikentät sisältävät kuitenkin sellaisia ilmaisuja, joita voidaan pitää epätavallisina tällaisessa asiayhteydessä, kuten nimenomainen maininta tablettien kalvopäällysteisyydestä ja käyttötarkoituskuvaus ”psyykelääke”. Apteekin henkilökunnalle on joko näistä tai muusta syystä tullut epäilys lääkemääräyksen aitoudesta, ja S:lle on kieltäydytty antamasta lääkemääräyksen mukaisia lääkkeitä, kun määräyksen antajaksi merkittyä lääkäriä ei ole tavoitettu asian varmistamiseksi. Lääkemääräys ei ole kuitenkaan hovioikeuden käsityksen mukaan ollut sisällöltään niin huomattavan puutteellinen, virheellinen tai epätyypillinen, ettei se olisi missään tapauksessa voinut läpäistä apteekin henkilökunnan rutiininomaista tarkastelua ja johtaa lääkkeiden luovuttamiseen S:lle. Vaikka lääkkeiden luovuttamisen mahdollisuus on voinut olla vähäinen, teossa ei ole ollut sillä tavoin perustavaa puutetta, ettei teko käytettyjen välineiden, teon kohteen tai muiden tilanteeseen tyypillisesti liittyvien seikkojen vuoksi olisi missään olosuhteissa voinut johtaa tarkoitettuun tulokseen. Näin ollen S on aiheuttanut teollaan huomioon otettavan vaaran rikoksen täyttämisestä ja hänen yritystään hankkia huumausaineeksi luettavia tabletteja ei ole pidettävä kelvottomana.

Syytekohta 4

Arvioidessaan, onko jokainen syytekohdassa tarkoitettu asiakirja katsottava väärennysrikokseksi vai muodostavatko ne sellaisen ajallisen ja asiallisen kokonaisuuden, jossa rikoksia on vähemmän kuin asiakirjoja, hovioikeus kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

Kyseisistä kymmenestä asiakirjasta viidessä on yhden lääkärin (A) nimi ja viidessä toisen lääkärin (L) nimi. Kaikki ne lääkemääräykset, joissa on A:n nimi, on päivätty 27.7.2012. Niissä lääkemääräyksissä, joissa on L:n nimi, ei ole päiväyksiä. Ulkoasultaan lääkemääräykset ovat lääkärikohtaisesti yhteneväiset siten, että saman lääkärin nimiin tehdyt asiakirjat ovat muun kuin lääkkeiden sisältöä koskevien kenttien osalta identtiset yhtä jäljempänä mainittavaa poikkeusta lukuun ottamatta. Esimerkiksi A:n nimiin tehdyissä määräyksissä on kaikissa sama kirjoitusvirhe, kun lääkärin nimen perässä lukee sv-numeron sijasta sc-numero. Yksi A:n nimiin tehdyistä määräyksistä kuitenkin poikkeaa muista siten, että potilaaksi ei ole merkitty S:ää vaan eräs toinen henkilö.

Edelleen asiakirjoista on havaittavissa, että teonkuvauksessa luetelluista kymmenestä lääkemääräyksestä toinen ja kahdeksas ovat keskenään täysin identtiset eli samansisältöinen tiedosto on yhtäältä kovalevyllä ja toisaalta muistitikulla. Ensimmäisen ja yhdeksännen asiakirjan erona on se, että yhdeksännessä lääkkeen käyttötarkoituksen perässä on teksti ”…STILI”, mikä puuttuu ensimmäisestä, minkä lisäksi kyseisen kentän teksti on yhdeksännessä ohuemmalla kirjasimella kuin ensimmäisessä. Näin ollen ensimmäinen on ilmeisesti viimeistellympi versio yhdeksännestä. Niissä molemmissa on kuitenkin se puute, että asiakirjan jälkimmäinen sivu eli apteekkiin jääväksi tarkoitettu sivu sisältää eri lääkkeen kuin ensimmäinen eli potilaalle jäävä sivu. Jälkimmäinen sivu on niissä samansisältöinen kuin toisessa ja kahdeksannessa asiakirjassa, mikä viittaa siihen, että viimeksi mainittuja on käytetty pohjana luotaessa yhdeksättä asiakirjaa. Vielä asiakirjoista on havaittavissa, että teonkuvauksessa neljäntenä ja viidentenä mainitut tiedostot, jotka molemmat ovat kovalevyllä, ovat täysin identtiset eli sama tiedosto on ilmeisesti kahdella eri tiedostonimellä.

S:n mukaan kaikki kymmenen asiakirjaa on tehty samassa yhteydessä. Sellaisia seikkoja, jotka kyseenalaistaisivat S:n väitteen, esimerkiksi listausta tiedostojen toisistaan poikkeavista luontipäivistä, ei ole esitetty. Edellisissä kahdessa kappaleessa mainitut seikat pikemminkin tukevat S:n väitettä erityisesti A:n nimiin laadittujen asiakirjojen osalta. Näin ollen hovioikeus lähtee siitä, että S:n väite pitää paikkansa. Uuden lääkemääräysasiakirjan luominen edellistä pohjana käyttäen on ajallisesti ja työmäärällisesti vähäinen tehtävä.

Oikeuskäytännössä syytteitä on useiden lääkemääräysväärennösten tapauksissa nostettu joskus yhtenä syytekohtana, joka kattaa kaikki asiakirjat ja yksiköidään yhdeksi väärennysrikokseksi, joskus taas yhtenä syytekohtana, jossa on useita väärennysrikoksia, kuten nyt esillä olevassa tapauksessa, ja joskus useina syytekohtina, joissa jokaisessa on yksi tai useampia väärennysrikoksia. Tuomitsemiskäytäntö ei ole ratkaisevasti yhtenäistänyt oikeustilaa tältä osin. Usein teot ovat edenneet kaikkien niiden lääkemääräysten, joihin liittyen rangaistusta vaaditaan, osalta siihen vaiheeseen, että lääkemääräyksiä on jo käytetty tai yritetty käyttää apteekissa. Tällöin teonkuvaukseen on sisällytetty sekä väärän asiakirjan valmistaminen että sen käyttäminen, ja keskenään samana päivänä laaditut ja käytetyt asiakirjat ovat voineet muodostaa useita väärennysrikoksia, etenkin jos niitä on käytetty eri apteekeissa. Nyt esillä olevassakin tapauksessa on oletettavaa, että kaikkia lääkemääräyksiä ei olisi esitetty samalla kertaa samassa apteekissa. Toiminta ei ole kuitenkaan edennyt niin pitkälle. Väärennösten tekemisen tapa ja erityisesti sen ajallinen lyhytaikaisuus huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että siinä vaiheessa, johon toiminta on edennyt, kysymyksessä on yksi rikos. Se, että teoissa on käytetty kahden lääkärin tietoja, ei anna aihetta erotella toimintaa kahdeksi eri rikokseksi, ei myöskään se, että yhteen asiakirjaan on potilaan kohdalle merkitty muun henkilön kuin S:n tiedot. Näin ollen kohdan 4 teonkuvaus luetaan S:n syyksi yhtenä väärennyksenä.

Syytteessä tekoajaksi on ilmoitettu 29.7.2012. S on kuitenkin otettu kiinni 28.7.2012, eikä häntä ole päästetty vapaaksi ennen takavarikkojen tekemistä. Näin ollen väärien asiakirjojen valmistamispäivä on ollut syytteeseen merkittyä aiempi. Muun selvityksen puuttuessa hovioikeus katsoo, että lääkemääräykset on tehty sinä päivänä, joka A:n nimiin tehtyihin lääkemääräyksiin on merkitty eli 27.7.2012.

Rangaistusseuraamus

Syyksilukemisen tosiasiallista sisältöä ei ole hovioikeudessa muutettu, mutta syyksiluettujen rikosten määrä on edellä kohdassa 4 lausutusta syystä vähentynyt. Tästä huolimatta hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta ei ole syytä lieventää tai alentaa ottaen huomioon kohdissa 1 – 3 syyksi luettujen tekojen lisäksi se, että kohdan 4 teolla on laadittu kahden lääkärin nimissä useita lääkemääräysasiakirjoja, joita olisi voitu käyttää huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden oikeudettomaan hankkimiseen.

Menettämisseuraamus ja takavarikko

Pakkokeinolain 7 luvun 14 §:n (voimaan 1.1.2014) mukaan takavarikko on kumottava, jollei syytettä sen perusteena olevasta rikoksesta nosteta neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta eikä syytteen nostamiselle säädettyä määräaikaa ole pakkokeinolaissa säädetyin tavoin pidennetty. Aiemmin voimassa ollut pakkokeinolaki on ollut tältä osin samansisältöinen. Nyt esillä olevassa tapauksessa syytettä ei ole nostettu määräajassa eikä määräaikaa ole pidennetty, joten lähtökohtaisesti muistitikun takavarikko 28.7.2012 ja tietokoneen takavarikko 29.7.2012 olisi tullut kumota jo vuoden 2012 lopulla.

Sillä, onko takavarikon voimassapitämiselle laillisia edellytyksiä, ei kuitenkaan ole merkitystä harkittaessa menettämisseuraamuksen tuomitsemista. Menettämisseuraamus on mahdollista kohdistaa sellaiseenkin esineeseen tai omaisuuteen, joka ei ole takavarikossa. Näin ollen käräjäoikeuden ei olisi tullut jättää lausumatta menettämisseuraamuksesta sillä perusteella, että takavarikon määräaika oli ylitetty. Enemmän viivytyksen välttämiseksi hovioikeus ei palauta asiaa tältä osin käräjäoikeuteen vaan ottaa sen suoraan ratkaistavakseen.

Syyttäjä on käräjäoikeudessa vaatinut tietokoneen ja muistitikun tuomitsemista rikoksentekovälineinä valtiolle menetetyiksi. Hovioikeudessa syyttäjän vaatimus on muuttunut siten, että koko tietokoneen sijasta menettämisseuraamusvaatimus kohdistuu kovalevyyn ja muistitikun osalta ei vaadita menetettäväksi tuomitsemista vaan muistitikun määräämistä tyhjennettäväksi ennen sen palauttamista S:lle. Toisaalta hovioikeudessa syyttäjä on vedonnut vaatimustensa perusteena rikoksentekovälinettä koskevan rikoslain 10 luvun 4 §:n ohella saman luvun 5 §:ään eli rikosesinettä koskevaan säännökseen.

Korkein oikeus on ratkaisussa 2010:32 lausunut, että tietokoneen kovalevy on tavanomainen tiedostojen ja ohjelmistojen tallennusalusta. Se on helposti ja suhteellisen halvalla hankittavissa oleva osa tietokonetta. Vaikka kovalevylle on mahdollista tallentaa myös laittomia tiedostoja, kovalevyä ei korkeimman oikeuden mukaan ole perusteltua katsoa esineenä erityisen soveliaaksi juuri rikosten tekemiseen. Päinvastoin sen tavanmukaiseen käyttöön ei liity mitään tällaista tarkoitusta. Korkein oikeus katsoi, että kyseisessä tapauksessa mikään ei viitannut siihen, että kovalevyä olisi käytetty pelkästään tai pääasiallisesti sellaisen aineiston säilyttämiseen, jonka hallussapito oli rangaistavaa. Kysymyksessä olleet sukupuolisiveellisyyttä loukanneet lasta esittäneet kuvat olisi voitu tulostaa ja säilyttää muuallakin kuin kovalevyllä, eikä niiden tallentaminen kovalevylle ollut ollut rikoksen tekemiseksi välttämätöntä. Siten pyrkimykselle ehkäistä rikoksen toistuminen ei tuossa tapauksessa ollut syytä antaa merkittävää painoarvoa menettämisseuraamusta harkittaessa. Korkein oikeus ei tuominnut kovalevyä menetetyksi valtiolle vaan määräsi kovalevyltä poistettavaksi ne tiedostot, joiden hallussapito oli rangaistavaa, ja kovalevyn sen jälkeen palautettavaksi vastaajalle.

Myöskään nyt esillä olevassa tapauksessa ei ole tullut esille viitteitä siihen, että vastaaja olisi käyttänyt tietokonetta pelkästään tai pääasiallisesti lääkemääräysväärennyksiin tai johonkin muuhun rangaistavaan toimintaan. Syytekohdan 4 väärennysrikoksen tekotapa on kuitenkin ollut sellainen, että tietokone kovalevyineen ja kuvankäsittelyohjelmistoineen on ollut sen välttämätön edellytys. Mikäli kovalevyltä poistetaan ainoastaan ne S:n väärentämät lääkemääräykset, joista syytekohdassa 4 on kysymys, kovalevylle jää useita lääkemääräyksiä, jotka ovat tosin puutteellisia mutta vähäisellä lisätyöllä valmistettavissa ja siten rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla soveliaita rikoksen tekemiseen ja 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla soveliaita rikolliseen käyttöön.

Hovioikeus katsoo, että vaikka tietokone kovalevyineen on ollut rikoksentekoväline, tässä tapauksessa ei ole riittäviä perusteita tuomita kovalevyä menetetyksi valtiolle rikoksentekovälinettä koskevan rikoslain 10 luvun 4 §:n säännöksen nojalla.

Tämän jälkeen tulee harkittavaksi, tuleeko säilytysvälineen menettämistä koskevaa rikoslain 10 luvun 5 §:n 3 momenttia soveltaa kovalevyyn. Tältä osin tapauksella on yhtäläisyyksiä Finlex-ratkaisuun THO:2013:4. Siinä hovioikeus päätyi siihen, että pelkkä tiedostojen poistaminen kovalevyltä ei ole riittävää, koska ne ovat sen jälkeenkin ainakin osittain palautettavissa palautusohjelmalla. Myöskään kovalevyn alustaminen ei ollut kyseisen ratkaisun mukaan riittävää, koska senkin jälkeen jäi tiedostojen palauttamismahdollisuus palautusohjelmalla. Levyn kirjoittaminen useita kertoja päällekirjoitusohjelmalla katsottiin tuossa ratkaisussa sinänsä riittäväksi toimenpiteeksi mutta niin työlääksi, ettei se ollut tehtävissä hankaluuksitta. Lopputuloksena tuossa asiassa oli, että kovalevy tuomittiin rikoslain 10 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla valtiolle menetetyksi.

Nyt esillä oleva tapaus poikkeaa ratkaisusta THO:2013:4 siltä osin, että siinä kovalevylle oli tallennettu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia lapsista. Tällöin on tullut asettaa kovalevyn palauttamisen edellytykseksi se, että tiedostot on käytännössä varmuudella tuhottu kaikilta osin palauttamiskelvottomiksi. Nyt esillä olevassa tapauksessa kysymys on tiedostoista, jotka sisältävät vääriä lääkemääräyksiä. Osasta tiedostoista on nostettu syyte väärennyksistä ja osasta syytettä ei ole nostettu ilmeisesti sen vuoksi, että ne ovat olleet keskeneräisiä eivätkä ole sisältäneet esimerkiksi lääkärin nimeä. Ainakin ne tiedostot, joista on nostettu väärennyssyyte, ovat sisällöltään sellaisia, että niiden hallussapito voisi tulla rikosoikeudellisesti arvioitavaksi rikoslain 33 luvun 4 §:n 1 kohdan mukaisena väärien todistuskappaleiden hallussapitona. Pelkkä tiedostojen siirtäminen roskakoriin ja roskakorin tyhjentäminen ei tässäkään tapauksessa ole hovioikeuden harkinnan mukaan riittävää, koska tiedostot ovat sen jälkeenkin melko vähäisellä vaivalla ainakin osittain palautettavissa erillisellä palautusohjelmalla. Sen sijaan koko kovalevyn alustaminen aikaansaa tilanteen, jossa lääkemääräystiedostojen palauttamisen onnistumisen todennäköisyys alenee niin pieneksi ja toisaalta onnistuessaankin aiheuttaa palauttajalle niin paljon työtä, että alustaminen on katsottava uusien rikosten ehkäisemisen näkökulmasta riittäväksi toimenpiteeksi. Sama koskee myös muistitikkua.

Edellä lausutuin perustein tietokoneen kovalevy ja muistitikku on rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 2 kohdan sekä 5 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 3 momentin nojalla annettavalla määräyksellä alustettava niiden sisältämien väärennettyjen lääkemääräysten tuhoamiseksi. Vaikka takavarikkojen 28. ja 29.7.2012 voimassapitämisen edellytykset ovat lakanneet, tuo seikka ei voi estää nyt tuomittavan rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanoa ennen kovalevyn ja muistitikun palauttamista S:lle.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

Tuomiolauselma

Vastaaja

S

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa muutetaan kohdan 4 tekoajan ja yksiköinnin sekä menettämisseuraamuksen osalta.

Syyksi luettu rikos

4. Väärennys 27.07.2012
Rikoslaki 33 luku 1 § 1

Muistitikulla olevat lääkemääräystiedostot tuomitaan valtiolle menetetyksi.
Takavarikko – – – määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään. Menettämisseuraamus määrätään pantavaksi täytäntöön siten, että muistitikku alustetaan. Sen jälkeen takavarikko kumotaan ja muistitikku määrätään palautettavaksi S:lle.

Kovalevyllä olevat lääkemääräystiedostot tuomitaan valtiolle menetetyksi.
Takavarikko – – – määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään. Menettämisseuraamus määrätään pantavaksi täytäntöön siten, että kovalevy alustetaan. Sen jälkeen takavarikko kumotaan ja tietokone määrätään palautettavaksi S:lle.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi

Hovioikeudenneuvos Arto Suomi

Hovioikeudenneuvos Juha Karvinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen